Provincie Limburg helpt Heerlen van Mijnwaterbedrijf af

De provincie Limburg wordt eigenaar van de gemeentelijke Mijnwater BV en helpt Heerlen daarmee van een groot probleem af.

Het tot gemeentelijk bedrijf omgevormde ‘Mijnwater project’ vergde -tot op heden- enkele tientallen miljoenen aan investeringen, draaide negatieve omzetten en heeft bovendien een leveringsplicht aan diens Mijnwaterklanten.

Met een volledig achtergestelde lening -looptijd 30 jaar- doet Heerlen diens gemeentelijke Mijnwaterbedrijf van de hand. Enkele jaren geleden verstrekte Heerlen diens eigen bedrijf nog een lening van 10 miljoen. Dat bedrag is ondertussen ruimschoots opgebruikt en er werd -tot heden- nog geen cent op afgelost.

Het lijkt er nu heel sterk op dat -om wederom bakken met gemeentelijk geld te moeten vrijmaken voor dit Mijnwaterbedrijf te voorkomen- eindelijk een koper gevonden is: de provincie Limburg. Geen bekende energiereus, een innovatieve starter of noem maar op. Provinciale politici reiken diens locale collega’s de hand en helpen Heerlen daarmee van een groot probleem af.

De provinciale coalitie kent een gekleurdheid die (toeval of niet) ook in Heerlen aan het roer staat. De provinciale verkiezingen staan voor de deur en Heerlen staat er financieel niet al te rooskleurig voor…

Jarenlang waren de Mijnwater cijfers alles behalve positief. Keer op keer moest er geld bij terwijl het steeds maar wachten was op nieuws over de financiële toestand van dit gemeentelijk project. Een kostbaar ‘uitprobeersel’ dat totaal uit de hand liep en waaraan Heerlen vele miljoenen gemeentelijk geld spendeerde.

Onder een zweem van ‘hiep, hiep, hoera wat een gigantisch succes’ wordt een en ander nu met een achtergestelde lening van zo’n 16 miljoen euro van de hand gedaan aan de provincie Limburg. Of deze het project alsnog tot een succes zal/kan maken moet de toekomst uitwijzen. Of voorkwam de provincie Limburg hiermee wellicht dat Heerlen artikel 12 (onder toezicht staan) gemeente werd en koerst men hiermee gezamenlijk richting provinciale verkiezingen? Wie zal ‘t zeggen…

Een uitermate bewezen energieconcept (zoals warmtepompen) uitrollen lag -en ligt- veel meer voor de hand. Dit is immers uitontwikkeld en levert, op diverse fronten, zichtbaar succes op. Het geknutsel aan het Heerlens Mijnwater idee leverde vooralsnog geen sluitend bedrijfsresultaat op echter wel velen die voor verwarming (en koeling) ondertussen -totaal- afhankelijk ervan geworden zijn. Stoppen zonder die vele ‘Mijnwater Heerlenaren’ daarmee in de problemen te brengen kon dus überhaupt niet meer.

Hart-Leers: ‘Zet de cijfers van dit hele -peperdure- project eens inzichtelijk naast elkaar. Wat is er in totaliteit -tel daarbij ook alle subsidies mee- in geïnvesteerd en wat leverde dit vooralsnog daadwerkelijk op. Het project had een looptijd van 30 jaar terwijl de achtergestelde lening nu met die zelfde periode aan de Provincie overgedragen word. Het Mijnwaterproject is ondertussen echter al zo’n jaar of tien onderweg. Bovendien moet ook eens duidelijk worden of het niet veel beter was (en is) om de alternatieven (warmtepompen e.d.) te gebruiken. Na jarenlang experimenteren is Heerlen immers -nog steeds- de enige die aan het Mijnwater zit en dit project daadwerkelijk gebruikt. Velen kwamen kijken echter geen andere overheid noch bedrijf bracht dit Heerlense project in praktijk. Ook dat zegt iets, toch?’