Beoogd investeerder Mijnwater BV verdween ‘met stille trom’

 

December vorig jaar ontving politiek Heerlen bijgaand stuk. Alhoewel toen alles snel moest en men zelfs op een extra vergadering aanstuurde viel het kort daarna helemaal stil. Waarom bleef de komst van deze nieuwe aandeelhouder uit c.q. waarom is het er allemaal toch niet van gekomen?

Gisteren besparken burgemeester en wethouders wederom het dossier Mijnwaterbedrijf. Politiek Heerlen moest de vorderingen via de media vernemen terwijl de fractievoorzitters vandaag de diverse raadscommissieagenda’s vaststellen. Zie daar: ‘de media’ wordt wederom eerder geïnformeerd dan de Heerlense politiek. Een en ander dankzij een persbericht c.q. persbijeenkomst van burgemeester en wethouders. Tja…

Bijgaande raadsinformatiebrief (van zo’n 5 maanden geleden) gaat over het proces van de toetreding van een nieuwe aandeelhouder. Met middelen uit de markt wilde men het bedrijf toen verder uitrollen. Overigens: de extra 10 miljoen die de gemeente in 2014 voor de Mijnwater BV vrijmaakte bleek daarbij vorig jaar al ‘op’ te zijn.

Nog voor eind vorig jaar wilde men ‘een concreet perspectief op een nieuwe aandeelhouder hebben’.

  • Wat is hierbij eigenlijk uit het provinciaal LEF onderzoek ‘om tot aandeelhouderschap te komen’ gekomen?

In december vorig jaar gaf de stad aan inmiddels enkele weken in gesprek te zijn met een potentiële nieuwe aandeelhouder. De nieuwe aandeelhouder wenste toen nog niet in de openbaarheid te treden en deed dat sindsdien helemaal niet meer. Ook het concrete voorstel dat men in het eerste kwartaal zou aanleveren kwam er niet.

Het hele Mijnwaterproject kostte inmiddels tientallen miljoenen, draait een zeer schamele omzet en levert de stad keer op keer weer torenhoge kosten op. Heerlen en prestigeprojecten (b)lijkt keer op keer weer een uiterst ongelukkige combinatie…

Ontwikkelingen Mijnwater