Mijnwater BV Heerlen mikt op ‘toekomstgerichte opschaling’ vanaf maar liefst 200 miljoen euro

Vorige week vond de raadscommissievergadering plaats alwaar ook de -volledig in gemeentelijke handen zijnde- Mijnwater BV besproken werd. Omdat Hart-Leers toen helaas op vele vragen geen antwoord kreeg stelden wij die vragen nogmaals schriftelijk en vroegen daarbij om deze voor de raadsvergadering van vanavond te beantwoorden.

Zojuist ontving politiek Heerlen bijgaande antwoorden van de wethouder Mijnwater. Daaruit blijkt onder andere dat 2015 met een negatief resultaat -ter hoogte van 287.084 euro- afsloot en het ook voor 2016 qua kosten allerminst florissant uit ziet en men pas per 2020 een positief resultaat verwacht. Uit verkenningen van de Mijnwater BV blijkt tevens dat ‘toekomstgerichte opschaling begint met een indicatiebedrag van 200 miljoen’.

Toeval of niet nagenoeg hetzelfde gigantische bedrag dat ook megabouwproject Maankwartier ter realisatie vergt…

Beantwoording vragen Roel Leers dd 30 mei 2017