Mijnwaterproject: maximaal 2,85 miljoen euro ‘verdampt’ vanwege faillissement Cauberg-Huygen?

Het lijkt erop dat een fiks Europees subsidievoorschot vanwege het faillissement van Cauberg-Huygen geheel of ten dele ‘verdampt’ is.

Hart-Leers: ‘Het is moeilijk om de bijlage precies te kunnen plaatsen, echter: duidelijke en snelle uitleg is broodnodig. Heeft de recent opgerichte Mijnwater BV (zo ja, hoe?) rekening gehouden met deze situatie toen zij onlangs stukken met zowel het Maankwartier als de Rabobank tekende? Komt dit nu op het bordje van de enige aandeelhouder, de gemeente Heerlen, terecht? Waarom wordt de gemeenteraad pas een paar uur voor de jaarlijkse begrotingsdebatten geïnformeerd?’

raadsinfo.br. faillissement Cauberg Huygen