Hoe verhoudt de opmars van zonne-energie zich tot Mijnwater Heerlen

Gisteravond berichtte Tegenlicht (VPRO) over de doorbraak van duurzaamheid. Zonnecellen blijken dermate in opmars dat fossiele energiebronnen voorbij geraasd worden stelt de reportage. Wat betekent dit voor het Mijnwaterproject in onze stad? Een project waarin inmiddels meer dan 30 miljoen geïnvesteerd werd en dat haar financiën mede erop baseert dat fossiele brandstoffen qua prijs stijgen. Fossiele brandstoffen zijn ondertussen echter goedkoper geworden en het blijkt dat alternatieve energievormen alsmaar interessanter worden.

Rondom het Mijnwaterproject is het uitermate stil. Nog niet zo gek lang geleden stemde een politieke meerderheid ermee in om 10 miljoen (extra geld) voor het project vrij te maken. Van dit bedrag werden binnen afzienbare tijd 7,5 miljoen opgesoupeerd. Het lijkt er bovendien op dat met de meeste recente jaaromzet het project, met een looptijd van 30 jaar, onder de huidige omstandigheden alles behalve (financieel) slaagt.

  • Hoe verhouden de ontwikkelingen in zonnetechniek zich tot het lokale Mijnwater principe?
  • Welke toekomst ligt onder de huidige omstandigheden voor het Heerlense miljoenenproject Mijnwater in het verschiet?
  • Hoe ziet het actuele financiële plaatje van het project uit?

Het lijkt er sterk op dat inmiddels betere alternatieven voorhanden zijn en de gemeente Heerlen -als volledig eigenaar van de Mijnwater BV- op diverse fronten het nakijken heeft…