Burgemeester en wethouders stemmen in met Mijnwaterlening van 10 miljoen

Inmiddels verdwenen al circa 18 miljoen euro in het Mijnwaterproject. Een project waarvan men overigens verwacht dat het tot 2017 nog zeker 30 miljoen aan investeringen nodig heeft. Een miljoenenproject dat tot op heden een schamele omzet (geen winst) van circa 60.000 euro per jaar boekt. Burgemeester en wethouders kennen de jaarcijfers van de Mijnwater B.V.  -een B.V. die overigens volledig in eigendom van Heerlen is- maar verstrekken deze cijfers -ook na meermaals navragen door Hart-Leers- tot op heden niet.

250_geld_als_waterAls donderslag bij heldere hemel ontving politiek Heerlen zojuist -kort voor het Pinksterweekend- bijgaande stukken. Stukken die een forse miljoenenlening aankondigen. Iets waarover burgemeester en wethouders het kennelijk -sinds de collegevergadering van deze week- eens zijn.

Heerlen kent al een structureel jaarlijks tekort van 8,5 miljoen euro. Met het verzelfstandigen van het Mijnwaterproject leek het er op dat de fikse risico’s van dit project buiten de deur geplaatst werden. Met het voorstel om 10 miljoen euro te willen lenen liggen hele grote risico’s nu -als vanouds- weer op het bordje van Heerlen.

Ook in dit nieuwe -donderslag bij heldere hemel dossier- worden natuurlijk weer geheime stukken aangekondigd. Trek de beurs maar alvast weer voor een project waarvoor Heerlen keer op keer weer de rekening gepresenteerd krijgt. Diverse stevige discussies liggen weer in het verschiet. Wat ons betreft is het einde van dit gemeentelijke miljoenen verslindende megaproject heel snel in zicht…

Collegevoorstel Bijlage 1 – toelichting financieringsvraag – juni 2014 Collegevoorstel Bijlage 2 – overzicht gerealiseerde en geplande aansluitingen fase 1 Collegevoorstel Bijlage 4 – toelichting op bestaande rekening-courant verhouding Collegevoorstel Bijlage 5 – toelichting financieringsvoorwaarden 1 juni 2014_2 Collegevoorstel Bijlage 6 – rentesystematiek Collegevoorstel Verlening van een overbruggingsfinanciering aan de Mijnwater BV Raadsvoorstel Zienswijze inzake het principebesluit tot het verstrekken van een overbruggingsfinanciering in