‘Coalitie plus’ draait extra vergadering de nek om

De extra raadscommissievergadering van 19 juli jl., over het rekenkameronderzoek betreffende het risicovolle Mijnwaterproject, is door de ‘coalitie plus’ partijen vakkundig de nek omgedraaid. Nadat donderdags voor de vergadering bleek dat de vakwethouder op dat moment in de Verenigde Staten zat en rond het middaguur (voordat de vergadering begon) per e-mail openbaar werd dat ook de rekenkamer in het geheel afwezig zou zijn draaide de ‘coalitie plus’ partijen de vergadering vakkundig de nek om. Dat deden zij door voor te stellen (en instemming te brengen) om het enige inhoudelijke agendapunt van de agenda te halen.

Hart-Leers:  ‘Al vanaf begin dit jaar vind er een waar ge-ping-pong tussen de onderzoekscommissie en burgemeester en wethouders plaats. Het Mijnwater onderzoeksrapport,  dat al januari klaar was, flipperde maandenlang heen en weer tussen het college en de onderzoekscommissie. Pas (kort) voor de zomervakantie, kwam het reeds op 1 december 2009 aangevraagde onderzoeksrapport, eindelijk, boven water. Op 22 juni jl. was kennelijk de tijd rijp om de 9 weken (!) durende zomervakantie ook erbij te betrekken en het miljoenendebacle dat Heerlen boven het hoofd hangt daarmee nog verder vooruit te schuiven’.

Het onderzoeksrapport dat reeds van begin januari dateert benoemt duidelijke risico’s en vraagt om het nemen van spoedige beslissen en acties. Dat vroeg de onderzoekscommissie concreet al begin dit jaar. Toen al was het risico voor de gemeente Heerlen reeds dik 6.000.000 Euro. Volgens het rapport nemen de risico’s, bij onveranderde aanpak, niet af. ‘Me dunkt dat snelle actie en een adequate inhoudelijke reactie heel snel gebeuren moet’, vervolgt Hart-Leers.

De wethouder zat waarschijnlijk eind vorige week al op haar vakantievlucht naar de Verenigde Staten, terwijl, zoals nu blijkt, de desbetreffende onderzoeker in Azië zit. De gemeente Heerlen kende al deze vakantieplannen reeds ruim van te voren maar plande desondanks deze belangrijke vergadering toch op 19 juli in. ‘Ook dat is verwijtbaar’, vind Hart-Leers. ‘Deze kwestie is veel te belangrijk en bovendien ook veel te risicovol om nog langer -als een hete aardappel-  vooruit te schuiven. Met het afserveren van deze vergadering werd tevens een kundige en inhoudelijk bekwame inspreker op een zijspoor gezet. Ook deze inspreker kreeg, net zoals diverse politieke partijen, door het niet bespreken van dit belangrijke onderzoeksrapport geen kans om zijn mening met de raadscommissie te kunnen delen’.

Het onderzoek ‘Mijnwater -aanboren van een potentieel-’ vind u op: www.rekenkamersparkstadlimburg.nl

Audiofragment L1 nieuws