Mijnwaterproject: geheim en vertrouwelijk

Toen vorige week maandag bleek dat diverse commissieleden de geheime en vertrouwelijke stukken over het Mijnwaterproject nog niet gelezen hadden werd dit agendapunt met ruim een week vooruitgeschoven. Toen Hart-Leers gisteravond vroeg of nu wel iedereen de stukken gelezen had en de partij dat openlijk betwijfelde ontstond een vreemd schimmenspel waarbij onduidelijk bleef welke politici wel of niet de moeite genomen hadden om deze belangrijke stukken te lezen. Burgemeester en wethouders zetten vervolgens fors erop in om de behandeling van het onderwerp Mijnwaterproject onder geheimhouding en achter gesloten deuren te houden. Dat lukte hen. Weliswaar onder flink protest en forse kritiek van Hart-Leers. 

‘Wij hebben niks voor niemand te verbergen en vinden dat het Mijnwater dossier in alle openheid besproken moet worden. Eenieder mag en moet weten waar we aan toe zijn: hoe staat het met dit project en wat hangt ons mogelijk nog allemaal boven het hoofd?’, zo uitte de partij. Heerlen wil haar, inmiddels al van 5,8 naar 3,8 miljoen afgeboekte ‘investering’,  omzetten van een lening in een aandelenkapitaal voor een nieuw op te richten Mijnwaterbedrijf. Ook wil het gemeentebestuur daar 1,3 miljoen kapitaal aan toevoegen terwijl uiteindelijk zelfs meer dan 4,3 miljoen euro kapitaal gevonden moet worden. In een kennelijk staat van droomdenken schildert b&w mooie toekomst scenario’s terwijl er tot op heden amper 2 afnemers (CBS en Weller Energie) voor mijnwater zijn. 

‘Wij maken ons grote zorgen over de gang van zaken. Het lijkt erop dat men te pas en te onpas naar eigen inzicht zaken als geheim en vertrouwelijk betiteld. Hoe is het in zo’n geval mogelijk om een open en eerlijke discussie te kunnen voeren?’ Het mijnwater lijkt en blijkt een bodemloze put. Van de meer dan 14 miljoen euro die tot op heden in het project mijnwater verdwenen lijken amper 3,8 miljoen aan waarde overgebleven. Met deze waarde willen burgemeester en wethouders het aandelenkapitaal van een nieuwe Mijnwater BV starten. 

Hart-Leers: ‘Het lijkt er op dat Heerlen door alles in een nieuwe BV te stoppen erop mikt dat zodra het mis gaat en deze Mijnwater BV ploft de stad daarna weer haar handen (mijnwater)vrij heeft en van kostbare aansprakelijkheden verlost is…’.