CBS

Hart-Leers wijst belastingdienst Heerlen op besparingsmogelijkheid van 100duizenden euro’s per jaar

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

envelop8 mei jongstleden verscheen het bijgaande artikel op de website www.hart-leers.nl Nu gisteren duidelijk werd dat de verhuizers van Schinkelstraat 13 richting voormalig CBS gebouw kennelijk nagenoeg hetzelfde huurbedrag als de Wozl (opvolger van Licom) betalen betekend dit volgens Hart-Leers dat de belastingdienst, die ook in het voormalige CBS gebouw gevestigd is, kennelijk vele 100duizenden euro’s per jaar ‘te veel’ huur betaald.

Het verschil tussen wat belastingdienst en Wozl/Schinkel13 betalen lijkt een kleine 100 euro per vierkante meter. Dat zou betekenen dat de belastingdienst per jaar maar liefst zo’n 700.000 euro te veel huur betaald.

Waarom betalen zij -in dat geval- vele malen meer dan andere huurders in hetzelfde complex? Hoe en wanneer neemt de belastingdienst naar aanleiding hiervan actie?

Hart-Leers: ‘Het lijkt ons niet meer dan normaal dat de publieke belastingdienst deze kwestie zorgvuldig bekijkt. Waarom liggen de betaalde huurprijzen in het zelfde complex kennelijk zoveel uiteen? Publiek geld moet ten alle tijden goed en optimaal verantwoord ingezet worden. Als hier een besparing van 100duizenden euro’s per jaar gerealiseerd kan worden moet de belastingdienst daar wat ons betreft zo snel mogelijk werk van maken’.

De lokale Heerlense politieke partij Hart-Leers wijst de belastingdienst, via de minister van financiën en diens staatssecretaris, nadrukkelijk op deze kwestie en benadrukt hiermee zeker in deze tijden van crisis een besparingsmogelijkheid van 100duizenden euro’s alles behalve onbenoemd te laten. Dermate huurprijs verschillen binnen een groot complex zoals het voormalige CBS gebouw vergen nadrukkelijk aandacht en passende actie. Bovendien is de belastingdienst verreweg de grootste en langs zittende huurder aldaar.

Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de belastingdienst en gaan ervan uit dat zij deze kwestie snel en nauwkeurig afhandelen.


Heerlen, 29 augustus 2013

Jaarlijkse (huur)inkomsten voormalig CBS gebouw lijken ’t dubbele van de koopprijs

De met 500.000 euro volledig door de gemeente Heerlen gefinancierde koopprijs van het voormalig CBS gebouw (b)lijkt naar verluidt ongeveer de helft van de jaarlijkse (huur)inkomsten die het complex momenteel genereert. Opvallend en apart dat desondanks de gemeente Heerlen de volledige koopprijs ervan financierde.

De 7000 vierkante meter kantoorruimte die de belastingdienst aldaar huurt is kennelijk goed voor 700.000 tot 800.000 euro huurinkomsten. Inkomsten  exclusief 25 euro per vierkante meter servicekosten. Daarnaast huist inmiddels ook de opvolger van het failliete Licom (Wozl) in het voormalige CBS gebouw. Een sociaal werkbedrijf waarvan diverse gemeenten uit de regio eigenaar zijn.

Van Wozl (b)lijkt nu dat deze opvolger van Licom niet alleen 2 grote lege kantoorpanden aan de CBS-weg en Beersdalweg achterlaat maar kennelijk ook een erg goede huurovereenkomst voor het voormalige CBS gebouw voor elkaar heeft gekregen.

Tegen een kennelijk tarief van 55 euro per vierkante meter kantoorruimte kan Wozl in het voormalige CBS gebouw terecht. Een locatie waarvoor eerder ca. 2000 vierkante meter overeengekomen leken maar alwaar men nu -zonder meerprijs- over ca. 3000 vierkante meter vloeroppervlak beschikken mag. Daarmee lijkt de feitelijke vierkante meter prijs naar bijna 37 euro gezakt.

De gemeente Heerlen is inmiddels (al weken) druk doende om, op verzoek van Hart-Leers, in kaart te brengen welke verhuis-, verbouwings- en inrichtingskosten met de verhuizing van Wozl gepaard gingen. De eigenaar van het voormalige CBS-gebouw lijkt ondertussen, een jaar na aankoop, goed voorzien van een behoorlijke som aan huurinkomsten…

Stand van zaken ‘vermoeden van strafbaar feit’

Posted by | Nieuws

Op 3 mei jl. informeerde de burgemeester de gemeenteraad erover het vermoeden te hebben dat het onderzoeksrapport kwestie voormalig CBS gebouw ‘gelekt’ was. Hierover nam hij contact op met het Openbaar Ministerie en met de politie. Nu, inmiddels een maand later, vraagt Hart-Leers zich af wat de stand van zaken is.

Wij verwachten dat de burgemeester de gemeenteraad uiterlijk woensdag, tijdens de maandelijkse raadsvergadering, inlicht en bijpraat. Wat ons betreft moet zo snel mogelijk duidelijk worden hoe het met dit onderzoek staat en per wanneer resultaten verwacht mogen worden. Tot op heden hebben wij immers, nadat de burgemeester aangifte deed, niets vernomen.

Walas: via Amersfoort en Rotterdam nu grotendeels in Heerlen

Posted by | Nieuws

Walas het bedrijf dat met het voormalige CBS gebouw ‘aan de slag’ is lijkt inmiddels grotendeels Heerlens. Het door burgemeester en wethouders eerder als in Rotterdam en Vancouver geduid internationaal operend bedrijf huist inmiddels grotendeels in het voormalige CBS  gebouw aan de Kloosterweg 1.

Besloten vennootschappen (BV’s) zoals: World of Walas, Walas Europe, Walas Media, Walas Concepts, Walas Cares, Walas Ventures en Walas. Daarnaast zijn er bedrijven als Walas the Maverick (gevestigd in Veenendaal) en Walas Projects (met namen als Urban Bluenote, Cyclonomy, 555 Hudson) te Enschede. Maar ook de BV Oercrew (met de naam Walas International) en het bedrijf Canadian Connections.

Het lijkt erop dat Walas bedrijven die eerder in Rotterdam (en voordien in Amersfoort) gevestigd waren nu grotendeels in Heerlen samenkomen.

www.KvK.nl

Voormalig CBS gebouw: ‘Walasman’ van Straaten onvindbaar in gemeentelijke basisadministratie

Posted by | Nieuws

Al eerder vroegen diverse Heerlense politici of ‘Walasman’ van Straaten in het voormalig CBS gebouw woonde. Ondertussen leek het erop alsof van Straaten en enkele ‘Walas’ bedrijven in Rotterdam huisden. Uit de periodieke ‘uitschrijving wegens vertrek  naar onbekend’ van de gemeente Rotterdam blijkt nu dat de heer H.G. van Straaten niet meer in Rotterdam woont waarbij uit de gemeentelijke basisadministratie niet blijkt waar hij nu verblijft.

Niet alleen de gemeente Rotterdam deed onderzoek naar de heer van Straaten. Ook de Kamer van Koophandel Rotterdam blijkt de bedrijven op het ‘Walas thuisadres’ in behandeling te hebben. Het voormalig (thuis)adres van dit bedrijf uit Rotterdam en Vancouver werd oktober vorig jaar te huur aangeboden waarna het kort daarna een andere huurder/bewoner kreeg.

Wie of wat ‘Walas’ is en wat de functie is die de heer Gerben van Straaten daarin precies speelt blijft aldus tot op de dag van vandaag onduidelijk. De gemeente Heerlen besloot desondanks met ‘Walas’ in zee te gaan en uitte geloof en grote waarde aan de plannen van een bedrijf (en persoon) waarvan veel onduidelijk is.

Wat het businessplan Eco Growth Center (voormalig CBS gebouw) betreft bevestigen meerdere bronnen (onafhankelijk van elkaar) dat dit businessplan kennelijk niets meer is dan de stukken die zowel burgemeester Depla als voormalig minister Verhagen officieel overhandigd kregen en waarover nadien ook de gemeenteraad beschikte. Dit verklaart mogelijk ook waarom dit stuk, het businessplan, na meerdere uitdrukkelijke verzoeken om het te ontvangen/mogen inzien niet boven water komt…

Jaarlijkse (huur)inkomsten voormalig CBS gebouw lijken ’t dubbele van de koopprijs

Posted by | Nieuws

De met 500.000 euro volledig door de gemeente Heerlen gefinancierde koopprijs van het voormalig CBS gebouw (b)lijkt naar verluidt ongeveer de helft van de jaarlijkse (huur)inkomsten die het complex momenteel genereert. Opvallend en apart dat desondanks de gemeente Heerlen de volledige koopprijs ervan financierde.

De 7000 vierkante meter kantoorruimte die de belastingdienst aldaar huurt is kennelijk goed voor 700.000 tot 800.000 euro huurinkomsten. Inkomsten  exclusief 25 euro per vierkante meter servicekosten. Daarnaast huist inmiddels ook de opvolger van het failliete Licom (Wozl) in het voormalige CBS gebouw. Een sociaal werkbedrijf waarvan diverse gemeenten uit de regio eigenaar zijn.

Van Wozl (b)lijkt nu dat deze opvolger van Licom niet alleen 2 grote lege kantoorpanden aan de CBS-weg en Beersdalweg achterlaat maar kennelijk ook een erg goede huurovereenkomst voor het voormalige CBS gebouw voor elkaar heeft gekregen.

Tegen een kennelijk tarief van 55 euro per vierkante meter kantoorruimte kan Wozl in het voormalige CBS gebouw terecht. Een locatie waarvoor eerder ca. 2000 vierkante meter overeengekomen leken maar alwaar men nu -zonder meerprijs- over ca. 3000 vierkante meter vloeroppervlak beschikken mag. Daarmee lijkt de feitelijke vierkante meter prijs naar bijna 37 euro gezakt.

De gemeente Heerlen is inmiddels (al weken) druk doende om, op verzoek van Hart-Leers, in kaart te brengen welke verhuis-, verbouwings- en inrichtingskosten met de verhuizing van Wozl gepaard gingen. De eigenaar van het voormalige CBS-gebouw lijkt ondertussen, een jaar na aankoop, goed voorzien van een behoorlijke som aan huurinkomsten…

Kwestie voormalig CBS gebouw: de gemeenteraad werd bewust ‘om de tuin’ geleidt

Posted by | Nieuws

Nog voordat het officiële onderzoeksrapport naar de kwestie voormalig CBS gebouw vandaag naar buiten komt weet het Limburgs Dagblad er al het fijne van. De gemeenteraad is ‘om de tuin’ geleidt. De raad werd bedondert en belazert door bestuurders waarvan je iets heel anders verwachten mag.

Al vanaf het moment dat de plannen duidelijk zijn en deze kwestie richting besluitvorming ging trekt Hart-Leers aan de bel. Teveel onduidelijkheden en zo goed als geen zekerheden maakten het onmogelijk om met dit ‘bijna te mooi om waar te zijne’ plan in te kunnen stemmen. De gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen de gemeente, moet er altijd van uit kunnen gaan op tijd, juist en volledig geïnformeerd te worden. Nu uit het krantenartikel van vanmorgen blijk dat zij onvolledig en onjuist geïnformeerd werden is dat zeer kwalijk. Het lijkt er welhaast op dat de gemeenteraad bewust ‘bij de neus’ genomen is.

Als de gemeenteraad op dit belangrijke dossier al bewust op het verkeerde been gezet is hoe valt dan uit te sluiten dat dit binnen de gemeente Heerlen geen gewoonte is? Wie bevestigd (en bewijst) dat de gemeenteraad door het college niet regelmatig voor ‘malle pietje’ uitgemaakt wordt en op die manier haar controlerende rol gewoonweg niet kan uitvoeren?

Hart-Leers: ‘Een dergelijk kennelijk bewust liegend en informatie achterhoudend bestuur verdient onze stad niet. Eerlijk, open en recht door zee dat is wat Heerlen nodig heeft. Dit bestuur schuifelt kennelijk van het ene naar het andere achterkamertje waarbij men valselijk of in het geheel niet informeren kennelijk tot beleid verheven heeft. Wat weten we nog meer niet, waarover werd nog meer (opzettelijk) gelogen? Hoe kan een dergelijk bestuur onze stad fatsoenlijk leiden?‘

Limburgs Dagblad 3-4-2013

Limburgs Dagblad 3-4-2013

Na ruim 10 maanden wachten: geen FarmCity in voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

Begin vorig jaar moest het allemaal razendsnel gaan, het plantseizoen liep op het einde en alles moest heel erg snel (op)gestart worden. Nadat het raadsbesluit viel gebeurde er echter niets. Ja, men tekende een contract om aldaar in 3 tot 5 jaar naar 15.000 m2 stadslandbouw te zullen groeien. Een contract zonder enige waarde zo blijkt nu. Het project is immers afgeblazen.

Vanaf begin mei vorig jaar is het voormalige CBS gebouw in eigendom van ‘Walas’ of aan hen gelieerde partijen. Sindsdien was qua stadslandbouw louter en alleen een proefopstelling te zien die na de opendag net zo snel weer verdween. Na het tekenen van een schijnbaar waardeloos contract legden de initiatiefnemers van het stadslandbouwproject medio november hun FarmCity plannen stil totdat duidelijk was hoe (en of) een interne ruzie in het voormalige CBS gebouw beslecht werd.

Nu men uiteindelijk besloten heeft toch maar niet aan de slag te gaan is het kennelijk allemaal de schuld van ‘de politiek’… Stadslandbouw in een betonnen kantorenkolos waarbij zelfs een basaal iets als het bestemmingsplan ‘stadslandbouw’ helemaal niet mogelijk maakt…

Ondertussen betaalde de gemeente Heerlen 50.000 euro voor het schrijven van een businessplan, dat overigens niet ingezien mag worden, gaf de stad een 500.000 euro lening om het gebouw te kunnen kopen en huurde het voormalige Licom (nu Wozl en deels eigendom van de gemeente Heerlen) er per 1 februari 2000m2 kantoorruimte…

Van de plannenschrijvers namen PMR B.V. en FarmCity inmiddels afscheid van het project. Het lijkt erop dat ‘Walas’ als enige overblijft…

Ook Imtech uitte interesse in voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann doen al geruime tijd diepgravend onderzoek naar de kwestie voormalig CBS gebouw / Walas. Vandaag kregen zij antwoord (bijlage) op de zoveelste set vragen die zij aan burgemeester en wethouders stelden.

Uit de antwoorden blijkt onder andere dat niet alleen, zoals inmiddels bekend, het Heerlense C’magne interesse in het voormalige CBS gebouw uitte maar dat ook Imtech een dergelijk signaal afgaf.


Bijlage

Begeleidingscommissie onderzoek voormalig CBS-gebouw voortvarend gestart

Posted by | Nieuws

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 februari jl. besloot een unanieme gemeenteraad om een begeleidingscommissie in te stellen. Een commissie bestaande uit zes raadsleden die namens de raad een onderzoek naar de belangstelling voor het voormalige CBS-gebouw instellen. Aan deze begeleidingscommissie werd door de gemeenteraad opgedragen om, onder andere, de onderzoeksvraag te formuleren.

De inmiddels ingestelde begeleidingscommissie bestaat, op voordracht vanuit coalitie en oppositie partijen, uit de raadsleden: Larik, Brauer, Petermann, Leers, Hummel en Feijen.

Tijdens haar eerste bijeenkomst, die gisteravond plaatsvond, wees een unanieme commissie de heer Feijen als voorzitter aan. Waarna de commissie haar taken en werkwijze in een notitie (bijlage) verwoordde en daarbij de onderzoeksopdracht formuleerde.

Afsluitend viel het besluit om de Rekenkamercommissie te verzoeken om het onderzoek uit te voeren. De voorzitter van de begeleidingscommissie zal hierover, op korte termijn, overleg voeren met de Rekenkamercommissie Heerlen..

Bijlage

 

Raadsvergadering 5 februari: gemeenteraad urenlang geboeid door ‘kwestie Walas/CBS’

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Petermann en Leers doen vanaf voordat besluitvorming over de verkoop van het voormalige CBS gebouw (en de bemoeienis van ‘Walas’ hiermee) gedaan werd diepgravend onderzoek naar deze kwestie. Vele schriftelijke en mondelinge (raads)vragen werden inmiddels gesteld waarna de reguliere raadsvergadering van februari (gisteravond) urenlang in het teken stond van de ‘kwestie Walas/CBS’.

Hart-Leers: ‘Het is een janboel van jewelste. Dat is overduidelijk. Dat niet alleen de raadsleden die hierna reeds lange tijd diepgravend onderzoek doen zo denken is inmiddels zo klaar als een klontje’.

Na een waar spervuur aan vragen en daaropvolgende diverse opzienbarende momenten, tijdens diverse raadsdiscussies in meerdere termijnen, besloot de complete oppositie tot een motie van treurnis. Een stuk waarmee zij unaniem betreuren onvolledig en onjuist beantwoord te zijn. Beantwoording naar aanleiding van gestelde vragen waarbij de informatievoorziening richting gemeenteraad grote gebreken kent. Bij stemming daarover bleek dat de coalitie, vooralsnog, niet aan een dergelijk iets toe is maar dat de complete oppositie dit openlijk, via een hoofdelijke stemming, stuk voor stuk benadrukte.

Vervolgens vond de gemeenteraad zich unaniem, in een vergadering die tot na middernacht duurde, in het volgende besluit: de raad besloot tot het instellen van een begeleidingscommissie, bestaande uit zes leden van de raad. Een commissie die namens de raad een onderzoek laat instellen door een door haar aan te wijzen derde en daarvoor de onderzoeksvraag formuleert.

De commissie zal uit 3 raadsleden van de coalitie en 3 leden van de oppositie bestaan. Waarbij beiden zelf bepalen wie namens hen deelneemt.

De overweging om tot dit raadsbesluit te komen spreekt boekdelen:

  • De feiten over de belangstelling voor de ontwikkeling van het gebouw hebben tot op heden niet tot een samenhangend en eenduidig verhaal geleid;
  • De achtergronden van bepaalde feiten kunnen niet achterhaald worden;
  • Er veel belang gehecht wordt aan het antwoord op de vraag of de feiten en de daaruit afgeleide informatie ten tijde van het raadsbesluit van 26 april 2012 overeenkomstig de kennis en wetenschap van dat moment is.

 

Hoofdkantoor Wozl (voormalig Licom) verkast plotsklaps naar Carbon6 (voormalig CBS)

Posted by | Nieuws

Via een persbericht van 31 januari jl. meldde Wozl.nl dat het voormalige Licom hoofdkantoor richting voormalig CBS gebouw verkast. Dit ondanks dat de verhuurder van Beersdalweg 104 de huurprijs flink liet zakken en daarover bindende afspraken maakte. Afspraken met, het inmiddels failliet verklaarde, Licom. Die afspraken lapt Wozl (als opvolger van Licom) nu ‘aan zijn laars’ waarmee het voormalige Licom enkele duizenden vierkante meters lege kantoorruimte achterlaat.

Hart-Leers: ‘Het lijkt erop dat Carbon6 (voormalig CBS gebouw), onder de onzekere omstandigheden waarin het momenteel kennelijk verkeert, willens en wetens ‘opgetuigd’ moet worden. Een nieuwe huurder van 2000m2 is onder die omstandigheden natuurlijk van harte welkom. Dat deze nieuwe huurder even verderop een zelfde aantal lege kantoormeters achterlaat deert Wozl daarbij kennelijk niet. Bindende afspraken (met Licom) doen er dan ook kennelijk niet meer toe. De brief die de gemeenteraad namens de eigenaar van Beersdalweg 104 kreeg (bijlage) zullen wij tijdens de raadsvergadering van dinsdag aanstaande naar de bevoegde raadscommissie laten doorverwijzen. De bedoeling daarvan is om deze kwestie uitvoerig (en publiekelijk) te bespreken. Een bespreking waarbij wij tekst en uitleg van de verantwoordelijk vakwethouder verlangen. Een vakwethouder die als bestuurder van de gemeente Heerlen niet alleen verantwoordelijk is voor het project Carbon6 maar ook de rol van waarnemend voorzitter van het Wozl bestuur bekleed.’

Bijlage

 

Betaalde Heerlen ‘Walas factuur’ ondanks NAW gegevens en inschrijving KvK onjuist waren

Posted by | Nieuws

De vandaag (door Hart-Leers) opgevraagde facturen (bijlage) en daaraan toegevoegde (gemeentelijke) correspondentie geven inzicht in de betaling van twee ‘Walas facturen’. Facturen ter hoogte van twee maal 25.000 euro (exclusief BTW). Het (b)lijken beide uitgevoerde gemeentelijke betalingen. Betalingen ondanks dat daarbij -vooraf- bleek dat zowel naam, adres en woonplaatsgegevens en bovendien de inschrijving bij de Kamer van Koophandel onjuist waren.

De toegevoegde gemeentelijke (e-mail) correspondentie schept even veel verwarring als de ware ‘kerstboom’ aan bedrijven die rondom ‘Walas’ hangt. Wie of wat is ‘Walas’ precies en waarmee doet de gemeente Heerlen aldus feitelijk zaken?.

Bijlage

Kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw: raadsleden vragen ambtelijke ondersteuning aan

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Petermann en Leers, die gezamenlijk diepgravend onderzoek doen met betrekking tot de kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw, vragen vandaag ambtelijke ondersteuning (bijlage) hiervoor aan.

Genoemde raadsleden brengen de gehele gang van zaken, o.a. de voorbereiding, aankoop en doorverkoop van het voormalige CBS gebouw duidelijk in kaart waarbij de veelheid aan openstaande vragen en een blijvend gedegen, diepgravend, onderzoek de leidraad vormen.


Bijlage

 

Zoveelste set vervolgvragen kwestie Walas / voormalig CBS gebouw in procedure gebracht

Posted by | Nieuws

De raadsleden Leers, Peterman en Hummel brengen vandaag de zoveelste set raadsvragen over de kwestie Walas / voormalig CBS gebouw in procedure.

Keer op keer weer komt nieuwe informatie boven water. Informatie waarna steeds weer nieuwe vragen over deze veelomvattende kwestie ontstaan.

Als bijlage vind u, ter informatie, de desbetreffende set artikel 35 vragen.

 

 

Bijlage

 

Pas na leveren van harde bewijzen vertellen burgemeester en wethouders de waarheid

Posted by | Nieuws

‘Geheel toevallig’, dat spreekt voor zich, nadat Hart-Leers.nl daags ervoor het bewuste schrijven openbaar maakte vond de gemeente Heerlen de briefwisseling tussen een gekend Heerlens bedrijf en de gemeente Heerlen. Vandaag werd hierover, via een brief aan de gemeenteraad (bijlage), melding gemaakt en boden burgemeester en wethouders excuses aan.

De voormalige CBS ‘soap’ c.q. de ‘kwestie Walas’ wordt met de dag gekker. De ene keer is het ja vervolgens toch weer nee. Tot tweemaal toe weten burgemeester en wethouders van geen stukken af waarbij later blijkt (nadat Hart-Leers.nl het bewijs ervoor openbaar maakte) dat men de juiste informatie toch wel heeft.

Hart-Leers: ‘Het is schrijnend om te zien hoe Heerlen, tot op heden, met het hele dossier voormalig CBS gebouw omspringt. De hele kwestie rammelt van begin af aan waarbij burgemeester en wethouders zich inmiddels meer dan eens tegen spraken. Ook lijkt, sinds vandaag, duidelijk dat eigenaar De Bruijn (eigenaar van het voormalige CBS gebouw) ‘afscheid genomen heeft’ van het kolossale pand en daarbij Peter Borkens, de helft van het ‘Walas duo’ Borkens en van Straaten, nu de desbetreffende bedrijven beheert.

Bijlage

 

Waarom kreeg succesvolle Heerlense ondernemer geen kans voor herontwikkeling voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann doen diepgravend onderzoek met betrekking tot de kwestie voormalig CBS gebouw. De hele kwestie levert steeds meer informatie op. Zo ook de bijgaande brief.

Hart-Leers: ‘Waarom werd C’magne, een Heerlens bedrijf dat het voormalige Philips terrein tot beste bedrijventrein van Nederland maakte en onlangs ook te hulp geroepen werd om het Floriade terrein weer ‘op de rit’ te krijgen niet betrokken bij de herontwikkeling van het voormalige CBS gebouw? Terwijl C’magne openlijk aan de gemeente Heerlen blijken liet daaraan deel te willen nemen. Indien dit gekende Heerlense bedrijf kennelijk helemaal geen kans kreeg zijn er wellicht ook anderen die wel geïnteresseerd waren maar vervolgens wellicht ‘niet verder dan de hal van het gemeentehuis’ kwamen. Wij willen graag weten wat allemaal aan deze brief vooraf ging en of hierop nog iets volgde. Hoe luidde het concrete aanbod en waarom ging Heerlen wel met ‘Walas’ in zee terwijl C ‘magne en wellicht ook anderen kennelijk allemaal ‘het bos in gestuurd’ werden?’

De kwestie voormalig CBS gebouw neemt inmiddels steeds vreemdere vormen aan: een groot deel van de gemeenteraad kiest (publiekelijk) voor ‘horen, zien en zwijgen’ terwijl burgemeester en wethouders diverse vragen gewoonweg niet beantwoorden

Bijlage

De flexibele waarheid over het voormalige CBS gebouw

Posted by | Nieuws

‘Op wat nu wel en pertinent niet waar is met betrekking tot het voormalige CBS gebouw valt kennelijk geen pijl meer te trekken’, zo reageert Hart-Leers naar aanleiding van tegenstrijdige antwoorden van burgemeester en wethouders.

Waar het college in een antwoordbrief (2013/509) die vrijdag jl. openbaar werd mededeelde: ’Dat zijdens de gemeente geen overeenkomst tussen twee partijen gezien is (het betreft immers een overeenkomst tussen 2 private bedrijven). Wel is vanwege het bestuur van het herontwikkelingsproject, bij monde van de heer G. van Straaten aangegeven, dat een dergelijke overeenkomst is gesloten. Farm City is geen BV, maar een project van VMP bv.’

Deelde de vakwethouder, tijdens de laatste raadsvergadering van vorig jaar ( 4 december 2012) het volgende mee: ‘Als het gaat om Farm City. Ik heb gezien dat er een contract is. Ik heb ook gesproken met de mensen van Farm City.’(Pagina 83 van 87) en ‘Als het om Farm City gaat. Ja, voorzitter, ik weet niet wat er allemaal rondgaat in de virtuele werkelijkheid. Ik heb meer dan een keer gesproken met het bedrijf. Ik ken de directeur ervan. Ik heb het contract gezien.’(Pagina 86 van 87).

Burgemeester en wethouders beantwoorden wederom vragen voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

De zoveelste serie Art. 35 vragen, vragen in verband met de kwestie ‘voormalig CBS gebouw’, werd zojuist beantwoord (bijlage). Duidelijk is dat er nog genoeg onduidelijk is en dat vooralsnog ook zo blijft.

Hart-Leers:  ‘Laten we hopen dat binnenkort duidelijk wordt hoe de toekomst van dit vele tienduizenden meters grootte gebouw er uit ziet. Komen eigenaar De Bruijn en de ‘Walas’ gebruikers er alsnog uit, of niet? Ondertussen valt nergens in het gebouw enige serieuze vorm van stadslandbouw te bekennen. Dat terwijl dit juist wel de bedoeling was en tevens de reden voor alle haast waarmee deze kwestie overgoten werd.’

Bijlage

 

Wederom schriftelijke vragen over kwestie voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann trekken ook met betrekking tot het dossier ‘kwestie voormalig CBS gebouw’ gezamenlijk op. Vandaag hebben zij in deze -wederom- schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld (bijlage).

Hart-Leers: ‘Het hele dossier voormalig CBS gebouw is inmiddels meer dan zorgelijk. Dat burgemeester en wethouders al onze waarschuwingen in deze, waarschuwingen voordat besluiten genomen werden, kennelijk totaal niet serieus namen krijgt het college nu -per wederkerende post- retour. Uiteindelijk is onze stad de dupe terwijl dit met enige grondige voorbereiding zeker voorkomen had kunnen worden.’

Bijlage

 

Voormalig CBS gebouw ook in januari ‘13 op de raadsagenda

Posted by | Nieuws

Het voormalig CBS gebouw, banden tussen de Heerlense gemeentelijke directie en de ‘Walas’ kopers,  een kort geding tussen de eigenaar en ‘Walas’ mensen en ga zo maar door: het voormalig CBS gebouw dat eind april/begin mei in allerijl (door)verkocht werd om vervolgens een stadslandbouwproject te worden stond en staat prominent in de kijker. De raadsleden Hummel, Leers en Petermann volgen dit dossier nauwkeurig en kondigen nu een mondelinge nadere toelichting van hun schriftelijke vragen bij burgemeester en wethouders aan.

Het is inmiddels een soap in vele delen: ‘een boze burgemeester’ verwijt raadsleden (die hun controlerende taak uitvoeren) van alles (en nog wat) terwijl alsmaar meer informatie boven water komt. Onlangs werd daarbij ook duidelijk dat het stadslandbouwproject in het voormalige CBS gebouw zondermeer voor de korte termijn stilligt en -wellicht- gesprekken tussen de eigenaar en Walas mensen plaatsvinden om het een en ander alsnog vlot te trekken. Indien vlottrekken niet lukt volgt zeer waarschijnlijk wederom een rechtsgang waarbij het project stil ligt.

Indien nodig blijkt daarnaast politieke inzet van een raadsenquête mogelijk om ‘de onderste steen boven te krijgen’.

Het lijkt er nu op dat, behalve toezeggingen, in 2012 niets structureels betreffende stadslandbouw in het voormalige CBS gebouw plaatsvond. Of inmiddels wel al enige actie voor het naastliggende Mijnmuseum ondernomen is blijft onduidelijk.

Bijlage

 

De Walas kwestie: ‘boze burgemeester’ verwijt raadsleden van alles (en nog wat)

Posted by | Nieuws

Herinnert u het zich nog? De haast en gezwinde spoed waarmee het voormalige CBS gebouw, tegen ca. 1 procent van de WOZ waarde, binnen ‘luttele dagen’ richting Walas ging? Weet u nog dat Heerlen hiervoor een lening verstrekte maar kennelijk niet precies wist aan wie? Bent u er van op de hoogte dat  burgemeester en wethouders, na het lezen van een dagvaarding, zich plotsklaps ‘spontaan herinnerden’ dat een voormalig directielid wel degelijk warme onderlinge banden met Walas onderhoud?

Al op 23 april jl. (voordat het besluit tot verkoop van het voormalige CBS gebouw genomen werd) wees Hart-Leers, via een set Artikel 35 vragen, op het feit dat er kennelijk warme onderlinge banden tussen de (voormalige) directie van de gemeente Heerlen en Walas (beoogd koper voormalig CBS gebouw) bestonden. Daarop reageerde burgemeester en wethouders, daags erna, dat er ‘geen andere dan een zakelijke verstandhouding was’. Toen Walas echter onlangs door de eigenaar van het gebouw gedagvaard werd bleek dat een voormalig lid van de directie (nog steeds in dienst van de gemeente Heerlen), een voormalig directeur die met behoud van loon ‘thuis zit’, actief met Walas samenwerkt en zelfs kantoor houdt in het voormalige CBS.

Vervolgens werd ook duidelijk dat de huidige directeur programma’s vanaf begin 2011 een Linkedin ‘JaneJacobs’ netwerk met de Walas top deelt en zij Walas in 2009 in Heerlen introduceerde. Daarop werd het tijd voor vervolgvragen.

De naam van dit huidige directielid was overigens inmiddels al lang en breed (sinds de algemene beschouwingen van 7 en 8 november jl.) bij de gemeentesecretaris bekend. Iets waarna enige kenbare (re)actie en/of uitleg uitbleef. Wat staat een actief raadslid vervolgens te doen? Met de armen over elkaar afwachten? Of, nadat ook de gemeentesecretaris  hiervan op de hoogte is, (en het eerder ook al schriftelijk geduid werd) vervolgvragen stellen?

Raadsleden hebben de plicht om hun controlerende taak uit te voeren. Als ‘Sherlock Holmes’ te werk gaan is kennelijk pure noodzaak in Heerlen. Dat het daarmee de een en ander nu kennelijk ‘te heet onder hun voeten’ wordt lijkt duidelijk. Burgemeester en wethouders doen inmiddels maar wat hun best om naar anderen te wijzen: eerst naar een voormalig directielid en sinds gisteren ook naar 3 raadsleden die diepgravend onderzoek doen en, wees gerust, dat vast en zeker zullen voortzetten.

Wat staat in het Eco Growth Center (voormalig CBS) bedrijfsplan, wie toetste het met welk mandaat, waarom betaalde Heerlen 50.000 euro voor een plan dat vooralsnog niet in praktijk gebracht kan worden omdat het bestemmingsplan het simpelweg niet toestaat? Wie of wat is Walas eigenlijk, welke concrete prestaties leverde dit bedrijf, hoe/door wie kwamen zij in Heerlen terecht en waarom zit een ware ‘kerstboom aan BV’s’ rondom Walas en het voormalige CBS gebouw?

Vragen, vragen en nog eens vragen…

De burgemeester heeft inmiddels aangegeven in het vervolg, op kritische vragen van de strekking die men gisteren beantwoorde, geen antwoord meer te willen geven. Ondertussen stuurt het college geheime stukken -per bode- naar alle raadsleden om vervolgens, net zo gemakkelijk, te spreken over integriteit en schending van geheimhouding. Met een dergelijke aanpak, geheime stukken per post rondsturen, lijkt het er welhaast op dat men bewust op ‘het lekken van stukken’ uit is…