Pas na leveren van harde bewijzen vertellen burgemeester en wethouders de waarheid

‘Geheel toevallig’, dat spreekt voor zich, nadat Hart-Leers.nl daags ervoor het bewuste schrijven openbaar maakte vond de gemeente Heerlen de briefwisseling tussen een gekend Heerlens bedrijf en de gemeente Heerlen. Vandaag werd hierover, via een brief aan de gemeenteraad (bijlage), melding gemaakt en boden burgemeester en wethouders excuses aan.

De voormalige CBS ‘soap’ c.q. de ‘kwestie Walas’ wordt met de dag gekker. De ene keer is het ja vervolgens toch weer nee. Tot tweemaal toe weten burgemeester en wethouders van geen stukken af waarbij later blijkt (nadat Hart-Leers.nl het bewijs ervoor openbaar maakte) dat men de juiste informatie toch wel heeft.

Hart-Leers: ‘Het is schrijnend om te zien hoe Heerlen, tot op heden, met het hele dossier voormalig CBS gebouw omspringt. De hele kwestie rammelt van begin af aan waarbij burgemeester en wethouders zich inmiddels meer dan eens tegen spraken. Ook lijkt, sinds vandaag, duidelijk dat eigenaar De Bruijn (eigenaar van het voormalige CBS gebouw) ‘afscheid genomen heeft’ van het kolossale pand en daarbij Peter Borkens, de helft van het ‘Walas duo’ Borkens en van Straaten, nu de desbetreffende bedrijven beheert.

Bijlage