walas

Hart-Leers wijst belastingdienst Heerlen op besparingsmogelijkheid van 100duizenden euro’s per jaar

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

envelop8 mei jongstleden verscheen het bijgaande artikel op de website www.hart-leers.nl Nu gisteren duidelijk werd dat de verhuizers van Schinkelstraat 13 richting voormalig CBS gebouw kennelijk nagenoeg hetzelfde huurbedrag als de Wozl (opvolger van Licom) betalen betekend dit volgens Hart-Leers dat de belastingdienst, die ook in het voormalige CBS gebouw gevestigd is, kennelijk vele 100duizenden euro’s per jaar ‘te veel’ huur betaald.

Het verschil tussen wat belastingdienst en Wozl/Schinkel13 betalen lijkt een kleine 100 euro per vierkante meter. Dat zou betekenen dat de belastingdienst per jaar maar liefst zo’n 700.000 euro te veel huur betaald.

Waarom betalen zij -in dat geval- vele malen meer dan andere huurders in hetzelfde complex? Hoe en wanneer neemt de belastingdienst naar aanleiding hiervan actie?

Hart-Leers: ‘Het lijkt ons niet meer dan normaal dat de publieke belastingdienst deze kwestie zorgvuldig bekijkt. Waarom liggen de betaalde huurprijzen in het zelfde complex kennelijk zoveel uiteen? Publiek geld moet ten alle tijden goed en optimaal verantwoord ingezet worden. Als hier een besparing van 100duizenden euro’s per jaar gerealiseerd kan worden moet de belastingdienst daar wat ons betreft zo snel mogelijk werk van maken’.

De lokale Heerlense politieke partij Hart-Leers wijst de belastingdienst, via de minister van financiën en diens staatssecretaris, nadrukkelijk op deze kwestie en benadrukt hiermee zeker in deze tijden van crisis een besparingsmogelijkheid van 100duizenden euro’s alles behalve onbenoemd te laten. Dermate huurprijs verschillen binnen een groot complex zoals het voormalige CBS gebouw vergen nadrukkelijk aandacht en passende actie. Bovendien is de belastingdienst verreweg de grootste en langs zittende huurder aldaar.

Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de belastingdienst en gaan ervan uit dat zij deze kwestie snel en nauwkeurig afhandelen.


Heerlen, 29 augustus 2013

Jaarlijkse (huur)inkomsten voormalig CBS gebouw lijken ’t dubbele van de koopprijs

De met 500.000 euro volledig door de gemeente Heerlen gefinancierde koopprijs van het voormalig CBS gebouw (b)lijkt naar verluidt ongeveer de helft van de jaarlijkse (huur)inkomsten die het complex momenteel genereert. Opvallend en apart dat desondanks de gemeente Heerlen de volledige koopprijs ervan financierde.

De 7000 vierkante meter kantoorruimte die de belastingdienst aldaar huurt is kennelijk goed voor 700.000 tot 800.000 euro huurinkomsten. Inkomsten  exclusief 25 euro per vierkante meter servicekosten. Daarnaast huist inmiddels ook de opvolger van het failliete Licom (Wozl) in het voormalige CBS gebouw. Een sociaal werkbedrijf waarvan diverse gemeenten uit de regio eigenaar zijn.

Van Wozl (b)lijkt nu dat deze opvolger van Licom niet alleen 2 grote lege kantoorpanden aan de CBS-weg en Beersdalweg achterlaat maar kennelijk ook een erg goede huurovereenkomst voor het voormalige CBS gebouw voor elkaar heeft gekregen.

Tegen een kennelijk tarief van 55 euro per vierkante meter kantoorruimte kan Wozl in het voormalige CBS gebouw terecht. Een locatie waarvoor eerder ca. 2000 vierkante meter overeengekomen leken maar alwaar men nu -zonder meerprijs- over ca. 3000 vierkante meter vloeroppervlak beschikken mag. Daarmee lijkt de feitelijke vierkante meter prijs naar bijna 37 euro gezakt.

De gemeente Heerlen is inmiddels (al weken) druk doende om, op verzoek van Hart-Leers, in kaart te brengen welke verhuis-, verbouwings- en inrichtingskosten met de verhuizing van Wozl gepaard gingen. De eigenaar van het voormalige CBS-gebouw lijkt ondertussen, een jaar na aankoop, goed voorzien van een behoorlijke som aan huurinkomsten…

Walas genoemd bij invulling leegkomende Arcus gebouwen

Posted by | Nieuws

In het Visiedocument Herbestemming Arcus Locaties wordt Walas, uitbater van het voormalig CBS gebouw, genoemd bij mogelijke invulling van leegkomende Arcus schoolgebouwen. Opzienbarend dat Walas genoemd wordt terwijl niet geheel duidelijk is hoe het precies zit met betrekking tot het EcoGrowthCentre dat Walas in het voormalig CBS gebouw van de grond tracht te krijgen. Staat Heerlen een volgende (geheime en dik betaalde) businesscase en gemeentelijke (hypotheek)lening te wachten?

De vraag wie of wat Walas precies is werd nog niet beantwoord. Ondertussen bemoeit het bedrijf zich actief met leegkomende kerken, (winkel)leegstand in Vaals, de toekomst van de Heerlense binnenstad (Heerlen next level) en kennelijk ook met de invulling van leeg rakende Arcus (school)gebouwen. Door de bouw van de Arcus campus overbodige schoolgebouwen waarbij het uiteindelijk om 52.000 m2 overaanbod/leegstand gaat.

Het leegstandsprobleem is groot en drukt een flinke stempel op de stad. Daarbij is het wat ons betreft hoogstnoodzakelijk om ook hierbij zo degelijk mogelijke partners te betrekken zodat we alles behalve verder van huis geraken.

Morgenavond staan, op verzoek van Hart-Leers, zowel de leeg rakende Arcus (school)gebouwen als het megaproject Maankwartier op de raadscommissieagenda.

Walas: via Amersfoort en Rotterdam nu grotendeels in Heerlen

Posted by | Nieuws

Walas het bedrijf dat met het voormalige CBS gebouw ‘aan de slag’ is lijkt inmiddels grotendeels Heerlens. Het door burgemeester en wethouders eerder als in Rotterdam en Vancouver geduid internationaal operend bedrijf huist inmiddels grotendeels in het voormalige CBS  gebouw aan de Kloosterweg 1.

Besloten vennootschappen (BV’s) zoals: World of Walas, Walas Europe, Walas Media, Walas Concepts, Walas Cares, Walas Ventures en Walas. Daarnaast zijn er bedrijven als Walas the Maverick (gevestigd in Veenendaal) en Walas Projects (met namen als Urban Bluenote, Cyclonomy, 555 Hudson) te Enschede. Maar ook de BV Oercrew (met de naam Walas International) en het bedrijf Canadian Connections.

Het lijkt erop dat Walas bedrijven die eerder in Rotterdam (en voordien in Amersfoort) gevestigd waren nu grotendeels in Heerlen samenkomen.

www.KvK.nl

Voormalig CBS gebouw: ‘Walasman’ van Straaten onvindbaar in gemeentelijke basisadministratie

Posted by | Nieuws

Al eerder vroegen diverse Heerlense politici of ‘Walasman’ van Straaten in het voormalig CBS gebouw woonde. Ondertussen leek het erop alsof van Straaten en enkele ‘Walas’ bedrijven in Rotterdam huisden. Uit de periodieke ‘uitschrijving wegens vertrek  naar onbekend’ van de gemeente Rotterdam blijkt nu dat de heer H.G. van Straaten niet meer in Rotterdam woont waarbij uit de gemeentelijke basisadministratie niet blijkt waar hij nu verblijft.

Niet alleen de gemeente Rotterdam deed onderzoek naar de heer van Straaten. Ook de Kamer van Koophandel Rotterdam blijkt de bedrijven op het ‘Walas thuisadres’ in behandeling te hebben. Het voormalig (thuis)adres van dit bedrijf uit Rotterdam en Vancouver werd oktober vorig jaar te huur aangeboden waarna het kort daarna een andere huurder/bewoner kreeg.

Wie of wat ‘Walas’ is en wat de functie is die de heer Gerben van Straaten daarin precies speelt blijft aldus tot op de dag van vandaag onduidelijk. De gemeente Heerlen besloot desondanks met ‘Walas’ in zee te gaan en uitte geloof en grote waarde aan de plannen van een bedrijf (en persoon) waarvan veel onduidelijk is.

Wat het businessplan Eco Growth Center (voormalig CBS gebouw) betreft bevestigen meerdere bronnen (onafhankelijk van elkaar) dat dit businessplan kennelijk niets meer is dan de stukken die zowel burgemeester Depla als voormalig minister Verhagen officieel overhandigd kregen en waarover nadien ook de gemeenteraad beschikte. Dit verklaart mogelijk ook waarom dit stuk, het businessplan, na meerdere uitdrukkelijke verzoeken om het te ontvangen/mogen inzien niet boven water komt…

Jaarlijkse (huur)inkomsten voormalig CBS gebouw lijken ’t dubbele van de koopprijs

Posted by | Nieuws

De met 500.000 euro volledig door de gemeente Heerlen gefinancierde koopprijs van het voormalig CBS gebouw (b)lijkt naar verluidt ongeveer de helft van de jaarlijkse (huur)inkomsten die het complex momenteel genereert. Opvallend en apart dat desondanks de gemeente Heerlen de volledige koopprijs ervan financierde.

De 7000 vierkante meter kantoorruimte die de belastingdienst aldaar huurt is kennelijk goed voor 700.000 tot 800.000 euro huurinkomsten. Inkomsten  exclusief 25 euro per vierkante meter servicekosten. Daarnaast huist inmiddels ook de opvolger van het failliete Licom (Wozl) in het voormalige CBS gebouw. Een sociaal werkbedrijf waarvan diverse gemeenten uit de regio eigenaar zijn.

Van Wozl (b)lijkt nu dat deze opvolger van Licom niet alleen 2 grote lege kantoorpanden aan de CBS-weg en Beersdalweg achterlaat maar kennelijk ook een erg goede huurovereenkomst voor het voormalige CBS gebouw voor elkaar heeft gekregen.

Tegen een kennelijk tarief van 55 euro per vierkante meter kantoorruimte kan Wozl in het voormalige CBS gebouw terecht. Een locatie waarvoor eerder ca. 2000 vierkante meter overeengekomen leken maar alwaar men nu -zonder meerprijs- over ca. 3000 vierkante meter vloeroppervlak beschikken mag. Daarmee lijkt de feitelijke vierkante meter prijs naar bijna 37 euro gezakt.

De gemeente Heerlen is inmiddels (al weken) druk doende om, op verzoek van Hart-Leers, in kaart te brengen welke verhuis-, verbouwings- en inrichtingskosten met de verhuizing van Wozl gepaard gingen. De eigenaar van het voormalige CBS-gebouw lijkt ondertussen, een jaar na aankoop, goed voorzien van een behoorlijke som aan huurinkomsten…

Heerlense raadsleden ontvingen ‘geheime stukken’ per brief en per mail

Posted by | Nieuws

Burgemeester doet aangifte wegens ‘lekken’ van geheime stukken. Vraag: hoe verspreidt u dergelijke stukken dan? Gewoon per mail luidt het antwoord in dit geval…

In de kwestie van oud gemeentedirecteur Vijgen ontvingen alle raadsleden ‘geheime stukken’ -per gemeentelijke brief- thuis. De stukken waren ‘strikt geheim’. Desondanks kregen alle raadsleden deze simpelweg per post thuis afgeleverd waardoor er nadien geen enkele vat meer op die stukken was. Ook het concept onderzoek voormalig CBS gebouw werd per mail verstrekt.

‘Geheime stukken’ -die stuk voor stuk- met het dossier voormalig CBS gebouw te maken hebben per brief of mail ontvangen: natuurlijk is er -na die manier van verspreiden- totaal geen vat meer op. Met deze aanpak is het vragen om problemen en -wie weet- is dat wel de bedoeling ervan…

Kwestie voormalig CBS gebouw: de gemeenteraad werd bewust ‘om de tuin’ geleidt

Posted by | Nieuws

Nog voordat het officiële onderzoeksrapport naar de kwestie voormalig CBS gebouw vandaag naar buiten komt weet het Limburgs Dagblad er al het fijne van. De gemeenteraad is ‘om de tuin’ geleidt. De raad werd bedondert en belazert door bestuurders waarvan je iets heel anders verwachten mag.

Al vanaf het moment dat de plannen duidelijk zijn en deze kwestie richting besluitvorming ging trekt Hart-Leers aan de bel. Teveel onduidelijkheden en zo goed als geen zekerheden maakten het onmogelijk om met dit ‘bijna te mooi om waar te zijne’ plan in te kunnen stemmen. De gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen de gemeente, moet er altijd van uit kunnen gaan op tijd, juist en volledig geïnformeerd te worden. Nu uit het krantenartikel van vanmorgen blijk dat zij onvolledig en onjuist geïnformeerd werden is dat zeer kwalijk. Het lijkt er welhaast op dat de gemeenteraad bewust ‘bij de neus’ genomen is.

Als de gemeenteraad op dit belangrijke dossier al bewust op het verkeerde been gezet is hoe valt dan uit te sluiten dat dit binnen de gemeente Heerlen geen gewoonte is? Wie bevestigd (en bewijst) dat de gemeenteraad door het college niet regelmatig voor ‘malle pietje’ uitgemaakt wordt en op die manier haar controlerende rol gewoonweg niet kan uitvoeren?

Hart-Leers: ‘Een dergelijk kennelijk bewust liegend en informatie achterhoudend bestuur verdient onze stad niet. Eerlijk, open en recht door zee dat is wat Heerlen nodig heeft. Dit bestuur schuifelt kennelijk van het ene naar het andere achterkamertje waarbij men valselijk of in het geheel niet informeren kennelijk tot beleid verheven heeft. Wat weten we nog meer niet, waarover werd nog meer (opzettelijk) gelogen? Hoe kan een dergelijk bestuur onze stad fatsoenlijk leiden?‘

Limburgs Dagblad 3-4-2013

Limburgs Dagblad 3-4-2013

Na ruim 10 maanden wachten: geen FarmCity in voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

Begin vorig jaar moest het allemaal razendsnel gaan, het plantseizoen liep op het einde en alles moest heel erg snel (op)gestart worden. Nadat het raadsbesluit viel gebeurde er echter niets. Ja, men tekende een contract om aldaar in 3 tot 5 jaar naar 15.000 m2 stadslandbouw te zullen groeien. Een contract zonder enige waarde zo blijkt nu. Het project is immers afgeblazen.

Vanaf begin mei vorig jaar is het voormalige CBS gebouw in eigendom van ‘Walas’ of aan hen gelieerde partijen. Sindsdien was qua stadslandbouw louter en alleen een proefopstelling te zien die na de opendag net zo snel weer verdween. Na het tekenen van een schijnbaar waardeloos contract legden de initiatiefnemers van het stadslandbouwproject medio november hun FarmCity plannen stil totdat duidelijk was hoe (en of) een interne ruzie in het voormalige CBS gebouw beslecht werd.

Nu men uiteindelijk besloten heeft toch maar niet aan de slag te gaan is het kennelijk allemaal de schuld van ‘de politiek’… Stadslandbouw in een betonnen kantorenkolos waarbij zelfs een basaal iets als het bestemmingsplan ‘stadslandbouw’ helemaal niet mogelijk maakt…

Ondertussen betaalde de gemeente Heerlen 50.000 euro voor het schrijven van een businessplan, dat overigens niet ingezien mag worden, gaf de stad een 500.000 euro lening om het gebouw te kunnen kopen en huurde het voormalige Licom (nu Wozl en deels eigendom van de gemeente Heerlen) er per 1 februari 2000m2 kantoorruimte…

Van de plannenschrijvers namen PMR B.V. en FarmCity inmiddels afscheid van het project. Het lijkt erop dat ‘Walas’ als enige overblijft…

Ook Imtech uitte interesse in voormalig CBS gebouw

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann doen al geruime tijd diepgravend onderzoek naar de kwestie voormalig CBS gebouw / Walas. Vandaag kregen zij antwoord (bijlage) op de zoveelste set vragen die zij aan burgemeester en wethouders stelden.

Uit de antwoorden blijkt onder andere dat niet alleen, zoals inmiddels bekend, het Heerlense C’magne interesse in het voormalige CBS gebouw uitte maar dat ook Imtech een dergelijk signaal afgaf.


Bijlage

Begeleidingscommissie onderzoek voormalig CBS-gebouw voortvarend gestart

Posted by | Nieuws

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 februari jl. besloot een unanieme gemeenteraad om een begeleidingscommissie in te stellen. Een commissie bestaande uit zes raadsleden die namens de raad een onderzoek naar de belangstelling voor het voormalige CBS-gebouw instellen. Aan deze begeleidingscommissie werd door de gemeenteraad opgedragen om, onder andere, de onderzoeksvraag te formuleren.

De inmiddels ingestelde begeleidingscommissie bestaat, op voordracht vanuit coalitie en oppositie partijen, uit de raadsleden: Larik, Brauer, Petermann, Leers, Hummel en Feijen.

Tijdens haar eerste bijeenkomst, die gisteravond plaatsvond, wees een unanieme commissie de heer Feijen als voorzitter aan. Waarna de commissie haar taken en werkwijze in een notitie (bijlage) verwoordde en daarbij de onderzoeksopdracht formuleerde.

Afsluitend viel het besluit om de Rekenkamercommissie te verzoeken om het onderzoek uit te voeren. De voorzitter van de begeleidingscommissie zal hierover, op korte termijn, overleg voeren met de Rekenkamercommissie Heerlen..

Bijlage

 

Wie of wat is ‘Walas’, waarmee ging Heerlen ‘in zee’?

Posted by | Nieuws

Het project Hengelo blijkt feitelijk van Boei terwijl het project Rotterdam in praktijk minder florissant lijkt zo valt te concluderen uit reacties van direct betrokkenen. Wat er feitelijk in Vancouver gebeurt (of gebeurde) Joost mag het weten. Rondom Walas hangt een zweem van onduidelijkheid. Onduidelijkheid die ook het 2 pagina grote krantenbericht (Limburgs Dagblad) van vandaag allerminst wegneemt. Wie of wat is ‘Walas’, waarmee ging Heerlen ‘in zee’?

De Heerlense politiek nam (diverse partijen waaronder Hart-Leers stemden tegen) -zonder enige presentatie van of kennismaking met Walas- (tijdens een extra raadsvergadering op 26 april vorig jaar) een besluit om met Walas in zee te gaan. Hart-Leers vroeg ook toen al om tekst en uitleg en benadrukte het belang van een presentatie door de plannenmakers zelf. Die presentatie vond uiteindelijk pas tijdens de raadscommissievergadering  van september vorig jaar plaats. Maanden nadat de aankoop van het voormalige CBS gebouw (mei vorig jaar) plaatsvond. Ook meerdere bezoeken aan het complex, onder andere tijdens een open dag, brachten weinig tot geen ‘extra wijsheid’. Een bezoek kort voordat (eind vorig jaar) alle media-aandacht rondom Walas startte leverde vervolgens ook niets op.

Hart-Leers: ‘Op de bovenste verdieping van het voormalige CBS complex troffen we toen enkele stagiaires en zeer waarschijnlijk ook andere Walas mensen aan. Leidinggevenden waren er op dat moment niet. Nadat we aangaven gewoonweg eens te komen kijken naar hoe de vlag erbij hing en ons daarbij -natuurlijk- met naam en toenaam bekend maakten en om informatie vroegen bleef sindsdien enige reactie uit. Aan onze wil, inzet en moeite om contact te leggen en daarbij te informeren naar het een en ander heeft het dus allerminst gelegen’.

De heer van Straaten lijkt nu feitelijk Walas te zijn. Anderen zijn kennelijk allemaal -aan hem- verantwoording schuldig. Het diepgravend onderzoek, dat momenteel in voorbereiding is, krijgt maandagavond aanstaande een eerste officiële aftrap. Dan komen de door coalitie- en oppositiepartijen naar voren geschoven gemeenteraadsleden Larik, Brauer, Feijen, Petermann, Hummel en Leers voor de eerste maal bijeen om de structuren van het onderzoek naar de kwestie voormalig CBS/Walas vast te leggen. Een unanieme gemeenteraad besloot daar immers onlangs, tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl., toe.

Betaalde Heerlen ‘Walas factuur’ ondanks NAW gegevens en inschrijving KvK onjuist waren

Posted by | Nieuws

De vandaag (door Hart-Leers) opgevraagde facturen (bijlage) en daaraan toegevoegde (gemeentelijke) correspondentie geven inzicht in de betaling van twee ‘Walas facturen’. Facturen ter hoogte van twee maal 25.000 euro (exclusief BTW). Het (b)lijken beide uitgevoerde gemeentelijke betalingen. Betalingen ondanks dat daarbij -vooraf- bleek dat zowel naam, adres en woonplaatsgegevens en bovendien de inschrijving bij de Kamer van Koophandel onjuist waren.

De toegevoegde gemeentelijke (e-mail) correspondentie schept even veel verwarring als de ware ‘kerstboom’ aan bedrijven die rondom ‘Walas’ hangt. Wie of wat is ‘Walas’ precies en waarmee doet de gemeente Heerlen aldus feitelijk zaken?.

Bijlage

Kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw: raadsleden vragen ambtelijke ondersteuning aan

Posted by | Nieuws

De raadsleden Hummel, Petermann en Leers, die gezamenlijk diepgravend onderzoek doen met betrekking tot de kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw, vragen vandaag ambtelijke ondersteuning (bijlage) hiervoor aan.

Genoemde raadsleden brengen de gehele gang van zaken, o.a. de voorbereiding, aankoop en doorverkoop van het voormalige CBS gebouw duidelijk in kaart waarbij de veelheid aan openstaande vragen en een blijvend gedegen, diepgravend, onderzoek de leidraad vormen.


Bijlage

 

Zoveelste set vervolgvragen kwestie Walas / voormalig CBS gebouw in procedure gebracht

Posted by | Nieuws

De raadsleden Leers, Peterman en Hummel brengen vandaag de zoveelste set raadsvragen over de kwestie Walas / voormalig CBS gebouw in procedure.

Keer op keer weer komt nieuwe informatie boven water. Informatie waarna steeds weer nieuwe vragen over deze veelomvattende kwestie ontstaan.

Als bijlage vind u, ter informatie, de desbetreffende set artikel 35 vragen.

 

 

Bijlage

 

Pas na leveren van harde bewijzen vertellen burgemeester en wethouders de waarheid

Posted by | Nieuws

‘Geheel toevallig’, dat spreekt voor zich, nadat Hart-Leers.nl daags ervoor het bewuste schrijven openbaar maakte vond de gemeente Heerlen de briefwisseling tussen een gekend Heerlens bedrijf en de gemeente Heerlen. Vandaag werd hierover, via een brief aan de gemeenteraad (bijlage), melding gemaakt en boden burgemeester en wethouders excuses aan.

De voormalige CBS ‘soap’ c.q. de ‘kwestie Walas’ wordt met de dag gekker. De ene keer is het ja vervolgens toch weer nee. Tot tweemaal toe weten burgemeester en wethouders van geen stukken af waarbij later blijkt (nadat Hart-Leers.nl het bewijs ervoor openbaar maakte) dat men de juiste informatie toch wel heeft.

Hart-Leers: ‘Het is schrijnend om te zien hoe Heerlen, tot op heden, met het hele dossier voormalig CBS gebouw omspringt. De hele kwestie rammelt van begin af aan waarbij burgemeester en wethouders zich inmiddels meer dan eens tegen spraken. Ook lijkt, sinds vandaag, duidelijk dat eigenaar De Bruijn (eigenaar van het voormalige CBS gebouw) ‘afscheid genomen heeft’ van het kolossale pand en daarbij Peter Borkens, de helft van het ‘Walas duo’ Borkens en van Straaten, nu de desbetreffende bedrijven beheert.

Bijlage