‘Walas’ een gebed zonder einde: eigenaar voormalig CBS gebouw Heerlen -weer- ‘in de fout’

Met als basis een paginagroot stuk in Tubantia pakt De Limburger vandaag, voor een zoveelste keer, groot uit over ‘Walas’. De firma die -voor een appel en een ei- het voormalige CBS gebouw in Heerlen in handen kreeg en vervolgens al diens opzienbarende plannen er alles behalve waar maakte. ‘Indoor farming’ het laten groeien van …
Ga door met het lezen van ‘Walas’ een gebed zonder einde: eigenaar voormalig CBS gebouw Heerlen -weer- ‘in de fout’

Hart-Leers wijst belastingdienst Heerlen op besparingsmogelijkheid van 100duizenden euro’s per jaar

8 mei jongstleden verscheen het bijgaande artikel op de website www.hart-leers.nl Nu gisteren duidelijk werd dat de verhuizers van Schinkelstraat 13 richting voormalig CBS gebouw kennelijk nagenoeg hetzelfde huurbedrag als de Wozl (opvolger van Licom) betalen betekend dit volgens Hart-Leers dat de belastingdienst, die ook in het voormalige CBS gebouw gevestigd is, kennelijk vele 100duizenden euro’s per …
Ga door met het lezen van Hart-Leers wijst belastingdienst Heerlen op besparingsmogelijkheid van 100duizenden euro’s per jaar

Ook politiek Ede stelt vragen over Walas

Nu het in Heerlen rondom Walas, uitbater van het voormalige CBS gebouw, ietwat rustiger lijkt te worden staat Walas op de politieke agenda van de gemeente Ede. De volgende stukken die we via actieve politici uit Ede ontvingen doen ook in Heerlen de wenkbrauwen, voor de zoveelste maal, fronzen. http://www.ericleltz.nl/blog-reageren/Levendig-centrum/618.html http://www.ericleltz.nl/document.php?doc=23

Walas genoemd bij invulling leegkomende Arcus gebouwen

In het Visiedocument Herbestemming Arcus Locaties wordt Walas, uitbater van het voormalig CBS gebouw, genoemd bij mogelijke invulling van leegkomende Arcus schoolgebouwen. Opzienbarend dat Walas genoemd wordt terwijl niet geheel duidelijk is hoe het precies zit met betrekking tot het EcoGrowthCentre dat Walas in het voormalig CBS gebouw van de grond tracht te krijgen. Staat …
Ga door met het lezen van Walas genoemd bij invulling leegkomende Arcus gebouwen

Walas: via Amersfoort en Rotterdam nu grotendeels in Heerlen

Walas het bedrijf dat met het voormalige CBS gebouw ‘aan de slag’ is lijkt inmiddels grotendeels Heerlens. Het door burgemeester en wethouders eerder als in Rotterdam en Vancouver geduid internationaal operend bedrijf huist inmiddels grotendeels in het voormalige CBS  gebouw aan de Kloosterweg 1. Besloten vennootschappen (BV’s) zoals: World of Walas, Walas Europe, Walas Media, …
Ga door met het lezen van Walas: via Amersfoort en Rotterdam nu grotendeels in Heerlen

Voormalig CBS gebouw: ‘Walasman’ van Straaten onvindbaar in gemeentelijke basisadministratie

Al eerder vroegen diverse Heerlense politici of ‘Walasman’ van Straaten in het voormalig CBS gebouw woonde. Ondertussen leek het erop alsof van Straaten en enkele ‘Walas’ bedrijven in Rotterdam huisden. Uit de periodieke ‘uitschrijving wegens vertrek  naar onbekend’ van de gemeente Rotterdam blijkt nu dat de heer H.G. van Straaten niet meer in Rotterdam woont …
Ga door met het lezen van Voormalig CBS gebouw: ‘Walasman’ van Straaten onvindbaar in gemeentelijke basisadministratie

Jaarlijkse (huur)inkomsten voormalig CBS gebouw lijken ’t dubbele van de koopprijs

De met 500.000 euro volledig door de gemeente Heerlen gefinancierde koopprijs van het voormalig CBS gebouw (b)lijkt naar verluidt ongeveer de helft van de jaarlijkse (huur)inkomsten die het complex momenteel genereert. Opvallend en apart dat desondanks de gemeente Heerlen de volledige koopprijs ervan financierde. De 7000 vierkante meter kantoorruimte die de belastingdienst aldaar huurt is …
Ga door met het lezen van Jaarlijkse (huur)inkomsten voormalig CBS gebouw lijken ’t dubbele van de koopprijs

Heerlense raadsleden ontvingen ‘geheime stukken’ per brief en per mail

Burgemeester doet aangifte wegens ‘lekken’ van geheime stukken. Vraag: hoe verspreidt u dergelijke stukken dan? Gewoon per mail luidt het antwoord in dit geval… In de kwestie van oud gemeentedirecteur Vijgen ontvingen alle raadsleden ‘geheime stukken’ -per gemeentelijke brief- thuis. De stukken waren ‘strikt geheim’. Desondanks kregen alle raadsleden deze simpelweg per post thuis afgeleverd …
Ga door met het lezen van Heerlense raadsleden ontvingen ‘geheime stukken’ per brief en per mail

Kwestie voormalig CBS gebouw: de gemeenteraad werd bewust ‘om de tuin’ geleidt

Nog voordat het officiële onderzoeksrapport naar de kwestie voormalig CBS gebouw vandaag naar buiten komt weet het Limburgs Dagblad er al het fijne van. De gemeenteraad is ‘om de tuin’ geleidt. De raad werd bedondert en belazert door bestuurders waarvan je iets heel anders verwachten mag. Al vanaf het moment dat de plannen duidelijk zijn …
Ga door met het lezen van Kwestie voormalig CBS gebouw: de gemeenteraad werd bewust ‘om de tuin’ geleidt

Na ruim 10 maanden wachten: geen FarmCity in voormalig CBS gebouw

Begin vorig jaar moest het allemaal razendsnel gaan, het plantseizoen liep op het einde en alles moest heel erg snel (op)gestart worden. Nadat het raadsbesluit viel gebeurde er echter niets. Ja, men tekende een contract om aldaar in 3 tot 5 jaar naar 15.000 m2 stadslandbouw te zullen groeien. Een contract zonder enige waarde zo …
Ga door met het lezen van Na ruim 10 maanden wachten: geen FarmCity in voormalig CBS gebouw

Ook Imtech uitte interesse in voormalig CBS gebouw

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann doen al geruime tijd diepgravend onderzoek naar de kwestie voormalig CBS gebouw / Walas. Vandaag kregen zij antwoord (bijlage) op de zoveelste set vragen die zij aan burgemeester en wethouders stelden.Uit de antwoorden blijkt onder andere dat niet alleen, zoals inmiddels bekend, het Heerlense C’magne interesse in het voormalige …
Ga door met het lezen van Ook Imtech uitte interesse in voormalig CBS gebouw

Begeleidingscommissie onderzoek voormalig CBS-gebouw voortvarend gestart

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 februari jl. besloot een unanieme gemeenteraad om een begeleidingscommissie in te stellen. Een commissie bestaande uit zes raadsleden die namens de raad een onderzoek naar de belangstelling voor het voormalige CBS-gebouw instellen. Aan deze begeleidingscommissie werd door de gemeenteraad opgedragen om, onder andere, de onderzoeksvraag te formuleren. De inmiddels ingestelde …
Ga door met het lezen van Begeleidingscommissie onderzoek voormalig CBS-gebouw voortvarend gestart

Wie of wat is ‘Walas’, waarmee ging Heerlen ‘in zee’?

Het project Hengelo blijkt feitelijk van Boei terwijl het project Rotterdam in praktijk minder florissant lijkt zo valt te concluderen uit reacties van direct betrokkenen. Wat er feitelijk in Vancouver gebeurt (of gebeurde) Joost mag het weten. Rondom Walas hangt een zweem van onduidelijkheid. Onduidelijkheid die ook het 2 pagina grote krantenbericht (Limburgs Dagblad) van …
Ga door met het lezen van Wie of wat is ‘Walas’, waarmee ging Heerlen ‘in zee’?

Betaalde Heerlen ‘Walas factuur’ ondanks NAW gegevens en inschrijving KvK onjuist waren

De vandaag (door Hart-Leers) opgevraagde facturen (bijlage) en daaraan toegevoegde (gemeentelijke) correspondentie geven inzicht in de betaling van twee ‘Walas facturen’. Facturen ter hoogte van twee maal 25.000 euro (exclusief BTW). Het (b)lijken beide uitgevoerde gemeentelijke betalingen. Betalingen ondanks dat daarbij -vooraf- bleek dat zowel naam, adres en woonplaatsgegevens en bovendien de inschrijving bij de …
Ga door met het lezen van Betaalde Heerlen ‘Walas factuur’ ondanks NAW gegevens en inschrijving KvK onjuist waren

Kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw: raadsleden vragen ambtelijke ondersteuning aan

De raadsleden Hummel, Petermann en Leers, die gezamenlijk diepgravend onderzoek doen met betrekking tot de kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw, vragen vandaag ambtelijke ondersteuning (bijlage) hiervoor aan. Genoemde raadsleden brengen de gehele gang van zaken, o.a. de voorbereiding, aankoop en doorverkoop van het voormalige CBS gebouw duidelijk in kaart waarbij de veelheid aan openstaande vragen en een blijvend …
Ga door met het lezen van Kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw: raadsleden vragen ambtelijke ondersteuning aan

Zoveelste set vervolgvragen kwestie Walas / voormalig CBS gebouw in procedure gebracht

De raadsleden Leers, Peterman en Hummel brengen vandaag de zoveelste set raadsvragen over de kwestie Walas / voormalig CBS gebouw in procedure. Keer op keer weer komt nieuwe informatie boven water. Informatie waarna steeds weer nieuwe vragen over deze veelomvattende kwestie ontstaan. Als bijlage vind u, ter informatie, de desbetreffende set artikel 35 vragen.   …
Ga door met het lezen van Zoveelste set vervolgvragen kwestie Walas / voormalig CBS gebouw in procedure gebracht