Kwestie voormalig CBS gebouw blijft vragen oproepen

Waarom werd het voormalige CBS gebouw op basis van sloop van de opstallen getaxeerd zoals uit de uitspraak van de rechter blijkt. Het pand werd immers niet gesloopt.

Waarom werd het Mijnmuseum, onderdeel van het voormalige CBS complex, niet aan de gemeente Heerlen aangeboden toen de aandelen van de eigenaar van het gebouw verkocht werden? Dat werd immers schriftelijk, tussen verkoper Heerlen en de kopende partij, overeengekomen.

Waarom vond een dividenduitkering van 250.000 euro plaats die niet ten gunste kwam van de uitstaande gemeentelijke lening op het gebouw? Wederom iets dat in de contracten tussen koper en verkoper terug te vinden is.

Enkele vragen die Hart-Leers opsomt naar aanleiding van de recent openbaar gemaakte gerechtelijke uitspraak in een zaak tussen de huidige en voormalige eigenaar van de kantorenkolos aan de Kloosterweg.

Diverse raadsleden vragen om een reactie van burgemeester en wethouders sinds de kwestie voormalig CBS gebouw, inmiddels 2 zaterdagedities achtereen, in het Limburgs Dagblad verscheen. Een reactie van burgemeester en wethouders laat echter nog steeds op zich wachten.

Hart-Leers: ‘De kantorenkolos ging, nadat Heerlen het met gemeentelijke lening van 464.000 euro aan de eerste koper verkocht, met een flinke plus van 850.000 euro van de hand. Het pand bleek bovendien fors meer, zo bleek uit de jaarstukken van de koper, waard te zijn dan de koopprijs bedroeg. Ook werd het voormalige CBS gebouw niet, zoals schriftelijk overeengekomen, aangeboden aan de gemeente Heerlen en blijkt het tegen ‘sloopwaarde’ getaxeerd te zijn. Vragen te over die de raadselachtige gang van zaken in de kwestie voormalig CBS gebouw er keer op keer weer gekker op maken.’