oud-cbs

‘Eco Growth Centre’ voormalig CBS complex Heerlen: soap van gemiste kansen, financieel verdriet en vele ‘schimmigheden’

Posted by | Vanuit de fractie

‘Met de rug tegen de muur en met het mes op de keel’ werd begin 2012 de verkoop van het voormalig CBS complex ‘door de Heerlense politiek gejaagd’. De vele signalen van ‘dit is niet in de haak’ en het ene na het andere inktzwarte feit dat daarbij boven water kwam werden simpelweg genegeerd en als ‘afgunst’ of ‘kwaadsprekerij’ linea recta naar de prullenmand verwezen…

Read More

Aangifte schending geheimhouding onderzoek voormalig CBS gebouw: interessante brief van 3 maanden (!) geleden

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

aaa_geheim1Zojuist ontving de Heerlense gemeenteraad, burgemeester en wethouders en het griffiebureau van de gemeente Heerlen de onderstaande mail met bijlage:

‘Goedemorgen leden van de raad De Officier van Justitie heeft de burgemeester op 11 juni laten weten dat hij afziet van verder onderzoek nav de aangifte schending geheimhouding.

De burgemeester heeft u destijds in kennis gesteld van de aangifte. Het ging om publicaties in de krant. Door een misverstand is de brief van justitie niet eerder toegezonden.

Read More

Heerlense kantorenkolos ‘in de uitverkoop’, bieden vanaf 1 euro

Posted by | Vanuit de fractie

Foto-0054Van het (naar de) Maankwartier werd onlangs duidelijk dat sociale woningcorporatie Weller niet alleen dringend op zoek is naar 30 Mln. maar dat ook de nieuw te bouwen vierkante meters kantoorruimte erg moeilijk (zo goed als onmogelijk) te verhuren blijken. Iets waarna  deze vierkante meters kantoorruimte in het Maankwartier geschrapt werden. Van het voormalige CBS gebouw ‘Eco Growth Center’ staan nog circa 30.000 m2 ‘oude’ kantoorruimte leeg terwijl inmiddels ook al het nieuwe CBS gebouw met een ‘lege vleugel’kampt. Kortom: ook de markt van kantoorruimten in Heerlen is -op dit moment-  alles behalve florissant.

Nadat het voormalige CBS kantoor, met een kennelijke WOZ waarde van zo’n 39 Mln., voor zo’n 460.000 euro van eigenaar veranderde lijkt de hele situatie er alles behalve beter op geworden. Het voormalige GAK/UWV kantoor aan de Heldevierlaan 11, te Meezenbroek/Palemig, gaat nu ‘in de uitverkoop’. Bieden kan vanaf 1 euro zo meldt het grote bord (foto) dat er pal voor staat. Zo’n 7000 meter verhuurbare kantoorruimte op een stuk grond van ca. 11.000m2 met 220 parkeerplaatsen.

De website www.dtz.nl/onlineverkoop geeft meer informatie over deze grote lege kantorenkolos die ‘in de uitverkoop’ staat.

Niet alleen de lokale kantorenmarkt zit in de problemen. Heerlen prijkt ook op plek 3 qua landelijke winkelleegstand terwijl de gemeente Heerlen, alsof er helemaal niets aan de hand is, een nieuw stadskantoor in het Schinkelkwadrant en Maankwartier plant om vervolgens de huidige locatie aan de Geleenstraat simpelweg voor ‘oud vuil’ achter te laten…

Begeleidingscommissie onderzoek voormalig CBS-gebouw voortvarend gestart

Posted by | Nieuws

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 februari jl. besloot een unanieme gemeenteraad om een begeleidingscommissie in te stellen. Een commissie bestaande uit zes raadsleden die namens de raad een onderzoek naar de belangstelling voor het voormalige CBS-gebouw instellen. Aan deze begeleidingscommissie werd door de gemeenteraad opgedragen om, onder andere, de onderzoeksvraag te formuleren.

De inmiddels ingestelde begeleidingscommissie bestaat, op voordracht vanuit coalitie en oppositie partijen, uit de raadsleden: Larik, Brauer, Petermann, Leers, Hummel en Feijen.

Tijdens haar eerste bijeenkomst, die gisteravond plaatsvond, wees een unanieme commissie de heer Feijen als voorzitter aan. Waarna de commissie haar taken en werkwijze in een notitie (bijlage) verwoordde en daarbij de onderzoeksopdracht formuleerde.

Afsluitend viel het besluit om de Rekenkamercommissie te verzoeken om het onderzoek uit te voeren. De voorzitter van de begeleidingscommissie zal hierover, op korte termijn, overleg voeren met de Rekenkamercommissie Heerlen..

Bijlage