Antwoorden op schriftelijke vragen ‘voormalig CBS-gebouw’ beneden alle peil

Via bijgevoegde link is de beantwoording van onze Artikel 33 vragen ‘voormalig CBS-gebouw’ te raadplegen => link. Het beantwoorden van onze vragen duurde nagenoeg 2 maanden -terwijl 30 dagen eigenlijk maximaal zijn- waarbij de ‘antwoorden’ amper ‘antwoorden’ genoemd mogen worden.  Dik 8 jaar nadat het grote, voormalige CBS gebouw verkocht werd blijkt deze -nog steeds- ruim 30% …
Ga door met het lezen van Antwoorden op schriftelijke vragen ‘voormalig CBS-gebouw’ beneden alle peil

‘Eco Growth Centre’ voormalig CBS complex Heerlen: soap van gemiste kansen, financieel verdriet en vele ‘schimmigheden’

‘Met de rug tegen de muur en met het mes op de keel’ werd begin 2012 de verkoop van het voormalig CBS complex ‘door de Heerlense politiek gejaagd’. De vele signalen van ‘dit is niet in de haak’ en het ene na het andere inktzwarte feit dat daarbij boven water kwam werden simpelweg genegeerd en als ‘afgunst’ of ‘kwaadsprekerij’ linea recta naar de prullenmand verwezen…

Aangifte schending geheimhouding onderzoek voormalig CBS gebouw: interessante brief van 3 maanden (!) geleden

aaa_geheim1Zojuist ontving de Heerlense gemeenteraad, burgemeester en wethouders en het griffiebureau van de gemeente Heerlen de onderstaande mail met bijlage:

‘Goedemorgen leden van de raad De Officier van Justitie heeft de burgemeester op 11 juni laten weten dat hij afziet van verder onderzoek nav de aangifte schending geheimhouding.

De burgemeester heeft u destijds in kennis gesteld van de aangifte. Het ging om publicaties in de krant. Door een misverstand is de brief van justitie niet eerder toegezonden.

Heerlense kantorenkolos ‘in de uitverkoop’, bieden vanaf 1 euro

Van het (naar de) Maankwartier werd onlangs duidelijk dat sociale woningcorporatie Weller niet alleen dringend op zoek is naar 30 Mln. maar dat ook de nieuw te bouwen vierkante meters kantoorruimte erg moeilijk (zo goed als onmogelijk) te verhuren blijken. Iets waarna  deze vierkante meters kantoorruimte in het Maankwartier geschrapt werden. Van het voormalige CBS …
Ga door met het lezen van Heerlense kantorenkolos ‘in de uitverkoop’, bieden vanaf 1 euro

Begeleidingscommissie onderzoek voormalig CBS-gebouw voortvarend gestart

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 februari jl. besloot een unanieme gemeenteraad om een begeleidingscommissie in te stellen. Een commissie bestaande uit zes raadsleden die namens de raad een onderzoek naar de belangstelling voor het voormalige CBS-gebouw instellen. Aan deze begeleidingscommissie werd door de gemeenteraad opgedragen om, onder andere, de onderzoeksvraag te formuleren. De inmiddels ingestelde …
Ga door met het lezen van Begeleidingscommissie onderzoek voormalig CBS-gebouw voortvarend gestart