‘Politiek’ in Heerlen: van geheim naar -openbaar- naar toch weer geheim

Wellicht hebt u het raadsvoorstel ‘Maankwartier’ gezien. Een besluit dat gisteravond op de raadsagenda stond.  Daarin stond -letterlijk- op pagina 3 van 8 de volgende zin ’De geheimhouding betreffende bijlage 17 van de UO (2011/66096) is vervallen. Dit vanwege het feit dat de uitvoering is afgerond’.  Vraag je ‘t stuk vervolgens op, de informatie hoort …
Ga door met het lezen van ‘Politiek’ in Heerlen: van geheim naar -openbaar- naar toch weer geheim

B&W Heerlen leggen 10 jaar geheimhouding op ‘documentatie verrekening kosten Maankwartier’

Het enige dat, reeds geruime tijd, publiekelijk duidelijk is dat Heerlen circa 2,8 miljoen terugkreeg na ‘verrekening kosten Maankwartier’ met sociale woningcorporatie Weller. Of dat 2,8 miljoen van 3 miljoen is, of van 5, 10, 20 of veel meer… valt in het geheel niet af te leiden. Hart-Leers stelde ondertussen talloze malen vragen…

‘Geheimhouding’: burgemeester en wethouders Heerlen maken er -nog steeds- een zooitje van

Terwijl de fractievoorzitters, in de middag van de eerste raadsvergadering van ’18, plotseling vernamen ‘dat er nog een punt aan de raadsagenda zou worden toegevoegd’ -en dat punt per e-mail aan hen verstrekt werd- wilde het college van B&W dit agendapunt ‘s avonds tijdens de raadsvergadering plotseling ‘geheim en in beslotenheid’ behandelen…

Aangifte schending geheimhouding onderzoek voormalig CBS gebouw: interessante brief van 3 maanden (!) geleden

aaa_geheim1Zojuist ontving de Heerlense gemeenteraad, burgemeester en wethouders en het griffiebureau van de gemeente Heerlen de onderstaande mail met bijlage:

‘Goedemorgen leden van de raad De Officier van Justitie heeft de burgemeester op 11 juni laten weten dat hij afziet van verder onderzoek nav de aangifte schending geheimhouding.

De burgemeester heeft u destijds in kennis gesteld van de aangifte. Het ging om publicaties in de krant. Door een misverstand is de brief van justitie niet eerder toegezonden.

Heerlense raadsleden ontvingen ‘geheime stukken’ per brief en per mail

Burgemeester doet aangifte wegens ‘lekken’ van geheime stukken. Vraag: hoe verspreidt u dergelijke stukken dan? Gewoon per mail luidt het antwoord in dit geval… In de kwestie van oud gemeentedirecteur Vijgen ontvingen alle raadsleden ‘geheime stukken’ -per gemeentelijke brief- thuis. De stukken waren ‘strikt geheim’. Desondanks kregen alle raadsleden deze simpelweg per post thuis afgeleverd …
Ga door met het lezen van Heerlense raadsleden ontvingen ‘geheime stukken’ per brief en per mail

Heerlen -twijfelloos- geheimste gemeente van Nederland

Vorige week maandag vernamen de raadscommissieleden Bestuur en Dienstverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling dat op de aanstaande woensdagavond erna een geheime vergadering plaatsvond. Een vergadering waarvan het onderwerp in het geheim, tijdens de vergadering, met hen gedeeld zou worden. Vrijdagnamiddag jl. ontvingen de Heerlense raadsleden, via hun mailbox, een raadsvoorstel tot overname van Licom. Bijlagen volgen …
Ga door met het lezen van Heerlen -twijfelloos- geheimste gemeente van Nederland

Oproep voor geheime vergadering waarvan het onderwerp niet bekend is

Zojuist kregen de commissieleden van de raadscommissies Bestuur en Dienstverlening (BD) en Economische Structuur (ES) per e-mail de bijgaande uitnodiging (bijlage). Burgemeester en wethouders vinden het noodzakelijk om de commissieleden –op hele korte termijn- voor een geheime (extra) vergadering op te trommelen. Een vergadering waarvan het onderwerp pas ter vergadering bekend gemaakt wordt. Hart-Leers: ‘Vorige …
Ga door met het lezen van Oproep voor geheime vergadering waarvan het onderwerp niet bekend is

Bespreking ‘schending geheimhouding’ wederom vooruitgeschoven

Gisteravond stond de politieke bespreking van het rapport over ‘de schending van geheimhouding’ op de agenda van de raadscommissie BD. Wederom werd het punt, net zoals vorige maand, niet besproken. De unanieme raadscommissie stemde er namelijk mee in om het rapport tijdens de eerst volgende BD vergadering (op 23 mei) te bespreken. Over ruim een …
Ga door met het lezen van Bespreking ‘schending geheimhouding’ wederom vooruitgeschoven

Politiek Heerlen bespreekt onderzoek ‘schending geheimhouding’

Dinsdag 17 april aanstaande bespreekt de raadscommissie Bestuur en Dienstverlening het onderzoeksrapport ‘schending geheimhouding’. Als enig inhoudelijk bespreekpunt staat dan de uitkomst van het onderzoek naar ‘mogelijke schending geheimhouding’ centraal. De openbare vergadering start om 19.00u. en vind in de raadszaal van het gemeentehuis plaats.

Burgemeester van Heerlen gaat integriteit Hart-Leers raadslid toetsen

Ruim 1 week nadat burgemeester Depla Hart-Leers raadslid Roel Leers telefonisch mededeelde dat het college besloot een mogelijke schending van geheimhouding te toetsen werd in de loop van vandaag de onderzoeksopzet (bijlage) openbaar. Maandag aanstaande zal de gemeente Heerlen, in het kader van het onderzoek, een eerste ‘interview’ afnemen. Roel Leers: ‘Ik juich dit onderzoek …
Ga door met het lezen van Burgemeester van Heerlen gaat integriteit Hart-Leers raadslid toetsen

2 besloten vergaderingen in 3 dagen

Het is niet omdat de raadsleden ervoor kiezen om geheim te vergaderen, die ‘keuze’ wordt hen opgelegd door burgemeester en wethouders. Momenteel lijkt het onder geheimhouding verstrekken van informatie eerder regel dan uitzondering binnen de gemeente Heerlen. ‘Zoveel geheimen als er nu binnen de gemeente zijn waren er nog nooit’, klinkt zelfs vanuit het ambtelijk …
Ga door met het lezen van 2 besloten vergaderingen in 3 dagen

College informeert raad, onder geheimhouding, over Schouwburgparking

Heerlen verhuurt de parking onder het Schouwburg plein ‘voor een appel en  een ei’ nog tot en met de jaren ’30 zo liet de wethouder weten. De garage moet opgeknapt worden en ook dat staat in een overeenkomst die Heerlen, zeer binnenkort, met de ontwikkelaar van het naastgelegen Schinkelkwadrant sluiten wil. Hart-Leers:  ‘Vorige week nog …
Ga door met het lezen van College informeert raad, onder geheimhouding, over Schouwburgparking