Burgemeester Heerlen deed drie maal aangifte schending geheimhouding

Posted by | December 19, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

De fractie Hart-Leers verzocht de gemeente Heerlen vorige week om inzichtelijk te maken hoe vaak de burgemeester van Heerlen (of men namens hem) aangifte deed.  Na ambtelijk overleg werd, op ambtelijk verzoek, het aantal aangiften namens of door de burgemeester teruggebracht tot aangiftes in verband met schending geheimhouding gedurende de periode van het huidig burgemeesterschap.

Uit bijgaande stukken blijkt dat in deze 3 aangiftes gedaan zijn. Aangiftes met de volgende drie onderwerpen:

  •  Concept rekenkamercommissie onderzoek voormalig CBS complex
  • Bijlagen raadsinformatiebrief huisvesting WOZL in voormalig CBS gebouw
  • Rapport Tauw, risicoanalyse Maankwartier.
memo