B&W Heerlen leggen 10 jaar geheimhouding op ‘documentatie verrekening kosten Maankwartier’

Het enige dat, reeds geruime tijd, publiekelijk duidelijk is dat Heerlen circa 2,8 miljoen terugkreeg na ‘verrekening kosten Maankwartier’ met sociale woningcorporatie Weller. Of dat 2,8 miljoen van 3 miljoen is, of van 5, 10, 20 of veel meer… valt in het geheel niet af te leiden. Hart-Leers stelde ondertussen talloze malen vragen om duidelijkheid te krijgen. Die ‘duidelijkheid’ werd alsmaar vooruitgeschoven tot wat vandaag blijkt uit bijgaande besluitenlijst.

Hart-Leers: ‘Met het opleggen van 10 jaar (!) geheimhouding hebben burgemeester en wethouders zeker en vast iets te verbergen. Dit is alles behalve openbaar bestuur en riekt enig en alleen naar achterkamertjespolitiek om zeer kostbare publieke zaken geforceerd aan het zicht te onttrekken. Waar het (megalo)Maankwartier inmiddels (veel) meer dan 200 miljoen kostte ligt het er al geruime tijd leeg en levenloos bij. Een volstrekt onnodig megaproject. Menigeen kan, zeker nu, tal van onderwerpen noemen waar dit gigantische bedrag -merendeels door (semi)overheden opgebracht- een vele malen betere bestemming had kunnen krijgen.’

Waanzinnig? Inderdaad!

Met het gedurende twee weken onder geheimhouding ter inzage leggen van ‘de stukken’ voor de gemeenteraad vragen wij ons bovendien hardop af of dat -zeker gedurende deze onzekere tijden van grote crisis- überhaupt afdoende is. Wij denken van niet en zullen erop sturen dat deze kwestie -op een daarvoor geschikt moment- te uit en te na besproken zal worden. Kan het echt niet in het openbaar dan moet het zeer waarschijnlijk achter de gesloten deuren van de raadszaal.

Dat burgemeester en wethouders ‘iets uit te leggen hebben’ staat als een paal boven water. Dit hoeft nu niet een, twee, drie ‘haasje repje’ maar gaat er zeker en vast van komen. Onacceptabele achterkamertjespolitiek pur sang…

Besluitenlijst college 2020-04-07