geheimhouding

B&W Heerlen leggen 10 jaar geheimhouding op ‘documentatie verrekening kosten Maankwartier’

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Het enige dat, reeds geruime tijd, publiekelijk duidelijk is dat Heerlen circa 2,8 miljoen terugkreeg na ‘verrekening kosten Maankwartier’ met sociale woningcorporatie Weller. Of dat 2,8 miljoen van 3 miljoen is, of van 5, 10, 20 of veel meer… valt in het geheel niet af te leiden. Hart-Leers stelde ondertussen talloze malen vragen…

Read More

Aangifte schending geheimhouding onderzoek voormalig CBS gebouw: interessante brief van 3 maanden (!) geleden

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

aaa_geheim1Zojuist ontving de Heerlense gemeenteraad, burgemeester en wethouders en het griffiebureau van de gemeente Heerlen de onderstaande mail met bijlage:

‘Goedemorgen leden van de raad De Officier van Justitie heeft de burgemeester op 11 juni laten weten dat hij afziet van verder onderzoek nav de aangifte schending geheimhouding.

De burgemeester heeft u destijds in kennis gesteld van de aangifte. Het ging om publicaties in de krant. Door een misverstand is de brief van justitie niet eerder toegezonden.

Read More

Onderzoek ‘schending geheimhouding’ afgerond

Posted by | Nieuws

Vanmiddag ontving Hart-Leers raadslid Roel Leers telefoon van de gemeente Heerlen. ‘Het onderzoeksrapport naar een mogelijke schending van de geheimhouding is klaar en wij willen dit graag met u bespreken.’


Hierbij blijkt dat het rapport alleen met de Hart-Leers fractievoorzitter besproken wordt en met niemand anders. Eerder gaf burgemeester Depla kennelijk al zijn goedkeuring over dit onderzoeksrapport. Daar hij echter 2 dagen met zijn college ‘op de hei’ verbleef en de ambtenaren een drukke agenda hebben kan Roel Leers pas maandagmorgen 9.00u het gesprek met het desbetreffende afdelingshoofd en de uitvoerende ambtenaar aangaan.


Waarom de burgemeester,  als opdrachtgever van het onderzoek, niet bij het gesprek aanwezig is en niet hij maar de onderzoekende ambtenaar ons raadslid inlicht is momenteel niet duidelijk.

Onderzoek ‘schending geheimhouding’ inmiddels 6 weken gaande

Posted by | Nieuws

Al 6 weken lijkt de gemeente Heerlen druk doende met de vraag of en door wie geheimhouding geschonden is. Daags nadat burgemeester Depla bekend maakte ‘schending van geheimhouding’ te onderzoeken, meldde hij op L1 radio binnen een paar dagen uitsluitsel te hebben. ‘Een paar dagen’ en 6 weken zijn echter een wereld van verschil. 

Hart-Leers: ‘Kennelijk zoekt Heerlen naar iets (en bij iemand) waarbij men niets vinden kan. De reden daarvoor is simpel: de oorzaak ligt ergens anders. Immers: wie ‘verzuimden’, zelfs tot twee maal toe, om zaken deugdelijk -onleesbaar- te maken?’

Weet u het antwoord? Zo ja, dan lijkt daarmee ‘een schuldige’ bekend.

Of dit betekent dat daardoor binnenkort wellicht een of enkele schuldigen ‘achter slot en grendel’ verdwijnen of dat zij ‘een flinke geldboete’ krijgen zal het Openbaar Ministerie in dat geval, waarschijnlijk, verder te hand nemen.

 

Burgemeester van Heerlen gaat integriteit Hart-Leers raadslid toetsen

Posted by | Nieuws

Ruim 1 week nadat burgemeester Depla Hart-Leers raadslid Roel Leers telefonisch mededeelde dat het college besloot een mogelijke schending van geheimhouding te toetsen werd in de loop van vandaag de onderzoeksopzet (bijlage) openbaar. Maandag aanstaande zal de gemeente Heerlen, in het kader van het onderzoek, een eerste ‘interview’ afnemen.

Roel Leers: ‘Ik juich dit onderzoek van harte toe. Ik heb niets te verbergen en niets misdaan. Het is ‘de wereld op z’n kop’ om mij ervan te beschuldigen geheimhouding te hebben geschonden terwijl burgemeester en wethouders de geheimhouding op deze ‘geheime’ stukken reeds voordien ophieven en deze stukken bovendien, voordat ook ik ze uiteindelijk ontving, openlijk door een gemeenteambtenaar (tevens commissiesecretaris) uitgedeeld werden. Dat het college, zoals pas ruim achteraf bleek, niet alle passages ‘zwart’ maakte (iets waarvoor zij meer dan 20 minuten de tijd namen) valt mij in het geheel niet te verwijten maar ligt volledig en alleen aan het ongelofelijke geklungel van burgemeester en wethouders’.

Dat zowel coalitiepartijen en burgemeester en wethouders er kennelijk veel aan gelegen is om Hart-Leers het zwijgen op te leggen ligt er inmiddels duimendik bovenop. Dat op deze wijze een gekozen volksvertegenwoordiger -volledig ten onrechte- publiekelijk zwart gemaakt wordt en daarmee kennelijk getracht wordt hem zijn werken onmogelijk te maken is meer dan een kwalijke zaak. Een zaak die politieke aandacht vanuit zowel Maastricht als Den Haag verdient.

‘Dit is een gerichte en wellicht zelfs vooraf geregisseerde actie tegen Hart-Leers. Wij nemen immers geen blad voor de mond en uiten keer op keer weer precies waar het op staat. Kennelijk stoort dat onze politieke opponenten zo enorm dat zij geen enkel middel onbenut willen laten om ons de mond te kunnen snoeren’.

Onderzoeksopzet def 01 02 2012

Hart-Leers raadslid ontvangt brief burgemeester over ‘mogelijke schending geheimhouding’

Posted by | Nieuws

Vandaag ontving Hart-Leers raadslid Roel Leers, per e-mail, een brief (bijlage) van burgemeester Depla. De brief gaat over een mogelijke schending van geheimhouding. Roel Leers gaf al eerder aan ‘het onderzoek’ met vertrouwen tegemoet te zien. Inmiddels meldde zich raadslid Math Feijen telefonisch bij het Hart-Leers raadslid. Raadslid Feijen blijkt een van de aanvragers van dit onderzoek te zijn. Hij is overigens kennelijk niet het enige raadslid die hierom vroeg. Zijn collega’s maakten zich echter vooralsnog niet bekend en ook burgemeester Depla lijkt niet van plan om dat, op dit moment, te doen. 

‘Dit lijkt verdacht veel op een doelbewuste actie om een oppositie raadslid willens en wetens in een gitzwart daglicht te zetten. Waarschijnlijk hoopt men hiermee mij het politieke zwijgen op te leggen’ zo vervolgt Roel. 

Burgemeester Depla deelde vandaag, enkele dagen na zijn telefoontje aan Roel Leers, mee dat kennelijk toch niet het college het raadslid ergens van beschuldigt of ‘beticht’ maar dat de burgemeester, op verzoek van enkele raadsleden, een onderzoek laat uitvoeren. De burgemeester van Heerlen doet dit, volgens zijn schrijven, los van het college. 

Roel Leers: ‘Volgens mij komt deze insteek niet overeen met de inhoud van het telefoongesprek waarbij burgemeester Depla mij belde om me van een onderzoek i.v.m schending geheimhouding op de hoogte te stellen. Toen ik daarbij om een schriftelijke bevestiging van de strekking van het telefoongesprek vroeg gaf de burgemeester aan deze niet te geven’. 

Raadslid Leers stelde m.b.t. deze kwestie dat Heerlen ook de rol van het college grondig tegen het licht moet houden. Met zijn (tegen)verzoek wordt nu, kennelijk, helemaal niets gedaan.

brief Leers onderzoek geheimhouding