Hart-Leers: geheimste gemeente van ‘t land moet informatie openbaar maken

Posted by | maart 07, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Heerlen lijkt met stip de geheimste gemeente van het land. Of het nu om stukken over: parkeren, het voormalige CBS gebouw, Licom, Wozl, het Mijnwaterproject of Maankwartier gaat… allemaal geheim en vertrouwelijk. Dit doet een fikse afbreuk aan het vertrouwen in openbaar bestuur. Wat verbergt politiek/bestuurlijk Heerlen voor haar inwoners en andere betrokkenen?

De afgelopen jaren rolde Heerlen van het ene naar ‘t andere geheime of vertrouwelijke stuk. Of het nu over de koop-/sloopplannen van ‘t Loon of om het Maankwartier gaat: keer op keer luidde het weer ‘dit is geheim/vertrouwelijk. Het moet achter gesloten deuren.’ Op deze manier een stad besturen is onmogelijk en valt voor inwoners en alle andere betrokkenen niet te volgen.

stamp-143799_640Hart-Leers: ‘Nog voor de verkiezingen doet het stadsbestuur er goed aan om haar geheimen te openbaren en open kaart te spelen. Wat speelt er allemaal binnen onze stad, hoe staat Heerlen er precies voor? Geen geheimen en achterkamertjes maar: openbaar bestuur.’

Nadat burgemeester en wethouders onlangs -uit zichzelf- niet melden dat het onderzoeksrapport Tauw, een rapport over de 8,5 miljoen meerwerk kosten van de betonnen brug in ’t Maankwartier, er lag duurde het weken (en vele verzoeken van Hart-Leers) voordat dit rapport -onder strikte geheimhouding- alleen voor raadsleden in te zien is. Pas maanden nadat duidelijk werd dat de bouw van de Maankwartier brug ruim 50% duurder werd kwam het aangekondigde rapport -geheim- boven water.

Hoe ver is Heerlen met haar onderhandelingen over die fikse miljoenenclaim, waar komen al die extra kosten precies vandaan en wie gaat er uiteindelijk voor opdraaien?

Ook het dossier koop/sloop winkelcentrum ‘t Loon is met schimmigheid omgeven. Waarom wordt ook dit complete dossier niet openbaar? Waarom valt nog steeds niet te zien wie, per wanneer, waarover sprak en welke (concept)afspraken men, met wie, maakte.

Hart-Leers vraagt nu ook al vele weken naar deze stukken. Echter: burgemeester en wethouders willen ze (vooralsnog) niet geven. Ons officieel openbaarmakingverzoek via gemeentewet artikel 169 leidde -tot op heden- tot geen enkele reactie, zelfs een ontvangstbevestiging van gemeentewege bleef uit. Tja, wie weet is het verzoek ‘spontaan kwijtgeraakt’…

De geheimste gemeente van het land vergadert in achterkamertjes, houdt informatie bewust geheim (of strikt vertrouwelijk) en speelt -al jarenlang- geen openkaart. Is dat een goede zaak of ‘wijs besluit’? Nee, natuurlijk niet…