Hart-Leers raadslid ontvangt brief burgemeester over ‘mogelijke schending geheimhouding’

Posted by | januari 27, 2012 | Nieuws

Vandaag ontving Hart-Leers raadslid Roel Leers, per e-mail, een brief (bijlage) van burgemeester Depla. De brief gaat over een mogelijke schending van geheimhouding. Roel Leers gaf al eerder aan ‘het onderzoek’ met vertrouwen tegemoet te zien. Inmiddels meldde zich raadslid Math Feijen telefonisch bij het Hart-Leers raadslid. Raadslid Feijen blijkt een van de aanvragers van dit onderzoek te zijn. Hij is overigens kennelijk niet het enige raadslid die hierom vroeg. Zijn collega’s maakten zich echter vooralsnog niet bekend en ook burgemeester Depla lijkt niet van plan om dat, op dit moment, te doen. 

‘Dit lijkt verdacht veel op een doelbewuste actie om een oppositie raadslid willens en wetens in een gitzwart daglicht te zetten. Waarschijnlijk hoopt men hiermee mij het politieke zwijgen op te leggen’ zo vervolgt Roel. 

Burgemeester Depla deelde vandaag, enkele dagen na zijn telefoontje aan Roel Leers, mee dat kennelijk toch niet het college het raadslid ergens van beschuldigt of ‘beticht’ maar dat de burgemeester, op verzoek van enkele raadsleden, een onderzoek laat uitvoeren. De burgemeester van Heerlen doet dit, volgens zijn schrijven, los van het college. 

Roel Leers: ‘Volgens mij komt deze insteek niet overeen met de inhoud van het telefoongesprek waarbij burgemeester Depla mij belde om me van een onderzoek i.v.m schending geheimhouding op de hoogte te stellen. Toen ik daarbij om een schriftelijke bevestiging van de strekking van het telefoongesprek vroeg gaf de burgemeester aan deze niet te geven’. 

Raadslid Leers stelde m.b.t. deze kwestie dat Heerlen ook de rol van het college grondig tegen het licht moet houden. Met zijn (tegen)verzoek wordt nu, kennelijk, helemaal niets gedaan.

brief Leers onderzoek geheimhouding