Burgemeester van Heerlen gaat integriteit Hart-Leers raadslid toetsen

Posted by | februari 02, 2012 | Nieuws

Ruim 1 week nadat burgemeester Depla Hart-Leers raadslid Roel Leers telefonisch mededeelde dat het college besloot een mogelijke schending van geheimhouding te toetsen werd in de loop van vandaag de onderzoeksopzet (bijlage) openbaar. Maandag aanstaande zal de gemeente Heerlen, in het kader van het onderzoek, een eerste ‘interview’ afnemen.

Roel Leers: ‘Ik juich dit onderzoek van harte toe. Ik heb niets te verbergen en niets misdaan. Het is ‘de wereld op z’n kop’ om mij ervan te beschuldigen geheimhouding te hebben geschonden terwijl burgemeester en wethouders de geheimhouding op deze ‘geheime’ stukken reeds voordien ophieven en deze stukken bovendien, voordat ook ik ze uiteindelijk ontving, openlijk door een gemeenteambtenaar (tevens commissiesecretaris) uitgedeeld werden. Dat het college, zoals pas ruim achteraf bleek, niet alle passages ‘zwart’ maakte (iets waarvoor zij meer dan 20 minuten de tijd namen) valt mij in het geheel niet te verwijten maar ligt volledig en alleen aan het ongelofelijke geklungel van burgemeester en wethouders’.

Dat zowel coalitiepartijen en burgemeester en wethouders er kennelijk veel aan gelegen is om Hart-Leers het zwijgen op te leggen ligt er inmiddels duimendik bovenop. Dat op deze wijze een gekozen volksvertegenwoordiger -volledig ten onrechte- publiekelijk zwart gemaakt wordt en daarmee kennelijk getracht wordt hem zijn werken onmogelijk te maken is meer dan een kwalijke zaak. Een zaak die politieke aandacht vanuit zowel Maastricht als Den Haag verdient.

‘Dit is een gerichte en wellicht zelfs vooraf geregisseerde actie tegen Hart-Leers. Wij nemen immers geen blad voor de mond en uiten keer op keer weer precies waar het op staat. Kennelijk stoort dat onze politieke opponenten zo enorm dat zij geen enkel middel onbenut willen laten om ons de mond te kunnen snoeren’.

Onderzoeksopzet def 01 02 2012