‘Geheimhouding’: burgemeester en wethouders Heerlen maken er -nog steeds- een zooitje van

Posted by | February 20, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Terwijl de fractievoorzitters, in de middag van de eerste raadsvergadering van ’18, plotseling vernamen ‘dat er nog een punt aan de raadsagenda zou worden toegevoegd’ -en dat punt per e-mail aan hen verstrekt werd- wilde het college van B&W dit agendapunt ‘s avonds tijdens de raadsvergadering plotseling ‘geheim en in beslotenheid’ behandelen. Als iets ‘geheim’ blijkt en ‘in beslotenheid besproken moet worden’ waarom stuur je zo’n agendapunt voordien ‘open en bloot’ -per e-mail- aan de fractievoorzitters en benoemd geheimhouding geenszins?!

Niet alleen lag het plotseling tot ‘geheim’ verworden stuk van wege het voorgaande breeduit ‘op straat’ ook bleek de hele procedure nogal vreemd en daarbij bovendien onjuist door/verlopen. Het desbetreffende collegebesluit bleek zelfs niet eens ‘geheim’ verklaard. Vervolgens werden de bijbehorende vergaderstukken uitgedeeld zonder dat deze, ter controle bij inname, ‘op naam gezet’ waren. Verbaasd en ontzet over de nagenoeg onnavolgbare gang van zaken stelde Hart-Leers vraag na vraag over de uiterst klungelige aanpak die alles behalve professioneel is.

‘Als een kip zonder kop wat aanmodderen’ mag je alles behalve van een professioneel college van Burgemeester en Wethouders verwachten. Al eerder, concreet na de vrijspraak van wege geheel onterechte beschuldigingen ‘schending geheimhouding’ aan het adres van Hart-Leers, werden B en W door een hogere macht nadrukkelijk op de vingers getikt inzake ‘geheimhouding’ en ‘bekrachtiging’ daar van. Hart-Leers plukte er jarenlang uitermate zure vruchten van en liep vanwege onprofessioneel gemeentelijk handelen zware schade op. Ondanks dit lijken B&W er (nog steeds) helemaal niets van geleerd te hebben.

De -door de gemeente Heerlen- openbare gemaakte (raads)notulen spreken boekdelen. Onze oproep aan B&W: doe je werk goed en correct, maak er niet keer op keer weer ‘een zooitje’ van…

‘besloten’ raadsnotulen 31.01.18