College informeert raad, onder geheimhouding, over Schouwburgparking

Posted by | November 16, 2011 | Nieuws

Heerlen verhuurt de parking onder het Schouwburg plein ‘voor een appel en  een ei’ nog tot en met de jaren ’30 zo liet de wethouder weten. De garage moet opgeknapt worden en ook dat staat in een overeenkomst die Heerlen, zeer binnenkort, met de ontwikkelaar van het naastgelegen Schinkelkwadrant sluiten wil.

Hart-Leers:  ‘Vorige week nog informeerden wij tijdens de begrotingsdebatten (zelfs tot meerdere malen toe) naar de kosten van het opknappen van die garage. Toen liet het college niets los en deed alsof men nog niets wist. Amper enkele dagen later blijken er zelfs diverse scenario’s te zijn. Startende bij een minimale variant tot en met een luxe uitvoering. Nu blijkt het allemaal plotsklaps wel bekend maar willen burgemeester en wethouders dit alleen -onder geheimhouding- met de gemeenteraad delen.’

Hart-Leers wil precies weten waar de stad aan toe is. Wat staat er precies te gebeuren, per wanneer gaat het een en ander van start? Per wanneer moet men de parkeergarage gebruiksklaar opleveren en hoeveel gaat het een en ander kosten? Kan Heerlen deze vele miljoenen kostende ontwikkeling wel financieren en zo ja op welke manier?

De partij vroeg om ook in dit (zeer kostbare) geval snel ervoor te zorgen dat een extra vergadering plaatsvindt. ‘Er moet duidelijkheid komen. Immers: Heerlen zal zich bij het tekenen voor het Schinkelkwadrant verplichten tot de renovatie en/of nieuwbouw van deze parkeergarage. In dat geval is het niet meer dan normaal om voor de ondertekening precies te weten welke kosten dit met zich meebrengt’.

Het ziet er nu naar uit dat medio deze week duidelijk wordt per wanneer de Heerlense politiek de door haar gevraagde informatie krijgt. Daarbij werd afgesproken dat deze informatie ruimschoots voor de aanstaande raadsvergadering van 6 december geven wordt.