tloon

Heerlen wijst grote bouwprojecten op noodzaak van stevige fundering

Posted by | Nieuws

Naar aanleiding van de verzakkingen onder winkelcentrum ’t Loon en de momentele onduidelijkheid over de oorzaak ervan wees Heerlen de grote bouwprojecten Arcus campus en Maankwartier er per brief op rekening te houden met mogelijke verzakkingen en de fundering te wijzigen en/of te verstevigen.

Het Arcus college nam daartoe reeds passende maatregelen en verstevigde de fundering. Op dit moment wordt ook de fundering en ondergrond van het Maankwartier kritisch bekeken zo reageerde het college naar aanleiding van vragen van Hart-Leers.