Hart-Leers eist op basis van artikel 169 gemeentewet inzage in compleet dossier koop/sloop ’t Loon

Posted by | February 25, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Hart-Leers: ‘Wat ons betreft is de maat nu vol. Wij willen inzage in het complete dossier ’t Loon.’

De gemeentelijke plannen om winkelcentrum ’t Loon te kopen en te slopen hebben nogal wat teweeg gebracht. Het dossier goed duiden is helaas onmogelijk omdat burgemeester en wethouders inzage in het dossier reeds meermaals pertinent weigerden. Hart-Leers eist vandaar nu -op basis van artikel 169 gemeentewet- inzage in het complete dossier koop/sloop winkelcentrum ‘t Loon en doet daartoe vandaag een officieel verzoek.