‘t Loon: Heerlen sprak maandenlang over sloop terwijl eigenaar niet verkopen wil

Herinnert u zich nog dat Hart-Leers als enige aangaf dat zonder verkoop er ook geen sprake kan zijn van koop/sloop van winkelcentrum ’t Loon? Slechts een telefoontje richting eigenaar van het winkelcentrum (NSI), het lezen van hun persberichten en volgen van hun uitingen maakte duidelijk dat zij niet aan verkoop/sloop denken en het volle vertrouwen in ‘t Loon behouden. Heerlen dacht met sloop bestaande leegstand te kunnen vullen maar vergat dat het merendeel van de winkels in ‘t Loon al in de binnenstad zitten en de diverse overige zaken helemaal niet naar hartje stad willen.

loon-sloop‘Wij willen inzage in de complete stukken rondom de klaarblijkelijke onderhandelingen tot verkoop/sloop van ’t Loon’, vroeg Hart-Leers reeds meermaals aan burgemeester en wethouders. ‘Laat ons -zwart op wit- zien wat de stand van zaken is. Wat, wanneer met wie bespoken werd en bewijs daarmee dat u recentelijk nog met de eigenaar van het winkelcentrum (NSI) om tafel zat.’ Nu inmiddels -al wekenlang- reactie van het lokale bestuur uitbleef volgde  plotsklaps -als een duveltje uit een doosje- dat er kennelijk  een deadline van 12 maart is. Hoe lang wist Heerlen dat al en waarom kwam dat pas gisteravond ter sprake?

Is ‘de kogel’ op 12 maart niet ‘door de kerk’ dan wil ‘men’ niet meer verkopen. Pardon? Als u niet voor de 12e uw boodschappen bij ons doet laat uw winkelier u weten dat u, in dat geval, een andere winkel zoeken moet.

Even onlogisch als de benadering van Heerlen is het plots stellen dat er een deadline is waarna de optie tot koop vervalt. In de tussentijd lopen de bouwwerkzaamheden voor C&A vrolijk door en laat men meer dan eens publiekelijk weten niet te willen slopen en vandaar -logischerwijs- van verkoop geen sprake is. Heerlen beweerde doodleuk het tegenovergestelde mar kon daarbij niet hard maken dat men ook echt in onderhandeling was.

hetloon_ballonHeerlen wil Hart-Leers pertinent geen inzage geven in dossier ‘t Loon. Reden daarvoor: men is/was nog in onderhandeling. Begrijpelijk indien men daadwerkelijk in onderhandeling is. Hart-Leers twijfel echter aan de serieusheid van die onderhandelingen en zet grote vraagtekens erbij of (en zo ja met wie) Heerlen daadwerkelijk om tafel zit/zat.

Nu het omvangrijke Maankwartier flink in de problemen zit, het Schinkelkwadrant (De Plu) door de Raad van State stilgelegd is en Heerlen de meeste winkelleegstand van het land kent dacht het stadsbestuur kennelijk goede sier te kunnen maken met sloop van ‘t Loon en hiermee fikse problemen te kunnen oplossen. Het tegenovergestelde blijkt echter waar. Een plots opgeworpen ‘deadline’ moet nu kennelijk gezichtsverlies beperken.

Een blunderend stadsbestuur -dat als een olifant door de porseleinkast gaat- en verontruste ondernemers en binnenstadsbewoners tegenover zich ziet probeert zich nu kennelijk op deze manier vrij te pleiten. De grote imagoschade en het verlies van vertrouwen in deze bestuurders heeft het volledig aan zichzelf te danken…. Wanbeleid? Inderdaad!