schinkelkwadrant

Ligt Primark aan het eind van een winkelpassage?!

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

primarkDe Primark (een gekende grootschalige kledingwinkel) contracten, die diverse collegeleden zagen maar waarvoor Hart-Leers door de wethouder naar projectontwikkelaar Multi doorverwezen werd, benadrukken dat de bouw van het Schinkelkwadrant, wat Primark betreft, uiterlijk per mei a.s. starten moet. Primark ligt dan echter, zoals het er nu uitziet, aan het eind van een winkelpassage dwars door het nieuw te bouwen Schinkelkwadrant.

Op de plek van de beoogde entree, pal tegenover het Coriocentre, ligt momenteel een grootschalig kantoorgebouw. Een gebouw, pal achter de enige coffeeshop in het stadscentrum, dat nog steeds in gebruik is en waarvan allerminst duidelijk is dat projectontwikkelaar Multi en de eigenaar van dit gebouw tot elkaar zijn kunnen komen.

schinkelkwadrantEen dwars doorsteek door het nieuwbouwproject Schinkelkwadrant zou de winkels aldaar van binnen uit ontsluiten. De dwarsstraat met aan de kop (ter hoogte van de Schinkelstraat) een Primark gelegen zou ‘een rondje stad‘ stukken completer maken. Echter: als een van beide ingangen (op de plek waar momenteel een nog in gebruik zijnd kantorenpand staat) er niet komt, tenminste hierover lijkt alles behalve overeenstemming bereikt, ligt Primark aan het eind van een winkelpassage die alleen via Promenade -II- te bereiken valt. Is dat überhaupt wel wat Primark wil en strookt dat met alle tentoongespreide plannen? Nee, natuurlijk niet.

Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan dinsdagavond a.s. vaststelt lijkt het ons wijs om eerst duidelijkheid te hebben over de concrete (en actuele) eigendomsverhoudingen. Kan projectontwikkelaar Multi wel of niet over deze cruciale toegangspoort tot dit bouwproject beschikken of komt er wellicht daadwerkelijk een winkelpassage die doodloopt bij Primark en geen doorsteek richting Coriocentre kent…

Schinkelkwadrant Heerlen: stadskantoor wederom kleiner?

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

schinkelkwadrantNu alle huurders/bewoners het Schinkelkwadrant in hartje Heerlen verlaten hebben klinken geluiden dat het aldaar nieuw geplande gemeentelijk stadskantoor wederom kleiner wordt. Eerder al gingen van de geplande 11.000 vierkante meter 4000m2 ten gunste van het Maankwartier af. Nu zouden deze 7000 vierkante meters wederom met ca. 2000 m2 afgenomen zijn. Hart-Leers wil graag weten of deze informatie juist is. Zo ja, wat is de betekenis hiervan voor dit grootschalige plan en hoe valt daarbij de recente overname van projectontwikkelaar Multi te duiden?

Het lijkt erop dat nu de ontwikkelingen van het Maankwartier als maar moeilijker worden, bouwheer sociale woningcorporatie Weller komt immers 30 miljoen tekort, kennelijk de begane grond onder de gemeentelijke kantoren aldaar snelle invulling nodig heeft en dat men daarvoor kennelijk met behoorlijk wat ‘gemeentelijke meters’ is gaan schuiven. Of deze aanname klopt hoopt Hart-Leers zo snel mogelijk van burgemeester en wethouders te vernemen. Als deze meters daadwerkelijk uit het Schinkelkwadrant verdwijnen duiken ze vast en zeker ergens anders op, toch? Zo ja, wat is daarvan dan de concrete reden?

Valt nieuwbouwproject Schinkelkwadrant met 2000m2 minder gemeentelijke kantoorruimte überhaupt nog ‘rond te rekenen’ te meer nu reeds eerder bleek dat de geplande bouw recent al behoorlijk verkleind werd.

vastgoedmarkt-opinie_ruud-de-wit.jpg-for-web-smallDit probleem staat niet op zichzelf: Multi, de projectontwikkelaar die achter het Schinkelkwadrant schuil gaat, is inmiddels door een Amerikaanse durfinvesteerder overgenomen. Wat hier de concrete gevolgen van zijn staat nu nog in de sterren geschreven benadrukt ook het bijgaande artikel van vastgoedjournalist Ruud de Wit http://visieopvastgoed.wordpress.com/2013/09/03/ineens-is-nederlands-grootste-ontwikkelaar-multi-helemaal-amerikaans/

Hart-Leers zal tijdens de aanstaande raadscommissievergadering (RO) en de daags daarop volgende extra raadsvergadering over het Schinkelkwadrant -aan al het bovenstaande- uitgebreid aandacht besteden en daarbij z’n uiterste best doen om ook in dit dossier ‘de onderste steen boven te krijgen’.