Nieuwbouwproject PromenadePark Heerlen start verkoop begin ‘21

Grote appartementen, met ruime balkons, verdeelt over 2 woongebouwen. Zo zien de etages boven de eerste Limburgse Foodhall in nieuwbouwproject PromenadePark Heerlen er uit. Verdeelt over het overige deel van het ruime gebied, ingeklemd tussen tweede Promenade Geer- en Schinkelstraat, komen zowel  appartementen als (gezins)woningen. Ook de ruimte tussen Coffeeshop en Galerie Theunissen is bij …
Ga door met het lezen van Nieuwbouwproject PromenadePark Heerlen start verkoop begin ‘21

B&W Heerlen verzoeken om bestemmingsplan Schinkelkwadrant (Zuid) van de agenda te halen

Vorige maand ging het agendapunt -tijdens de vergadering- van de raadsagenda. Nu haalt het stuk niet eens de raads- en commissievergadering. Ook dat zegt genoeg over de stand van zaken en de kwaliteit van het voorgelegde raadsvoorstel waaraan het college reeds diens goedkeuring verleende. Beter een goed doordacht stuk…

Politiek gekonkel (b)lijkt oorzaak onnavolgbaar verloop ‘dossier Schinkelkwadrant’ en afhaken Primark

Bijgaande brief van ‘Team Wyckerveste’ aan burgemeester en wethouders van Heerlen spreekt boekdelen en neemt alles behalve een blad voor de mond. ‘Met een dergelijke beschrijving van de gang van zaken hebben burgemeester en wethouders heel wat uit te leggen…