Politiek gekonkel (b)lijkt oorzaak onnavolgbaar verloop ‘dossier Schinkelkwadrant’ en afhaken Primark

Bijgaande brief van ‘Team Wyckerveste’ aan burgemeester en wethouders van Heerlen spreekt boekdelen en neemt alles behalve een blad voor de mond. ‘Met een dergelijke beschrijving van de gang van zaken hebben burgemeester en wethouders heel wat uit te leggen. Mede vandaar zijn wij erg benieuwd naar hun reactie op dit schrijven’ oordeelt Hart-Leers.

Opzienbarend: Primark wilde begin vorig jaar nog voor Heerlen gaan zo blijkt uit de stukken. Tenminste… indien er een concreet voorstel, plan, aantal vierkante meters en datum van oplevering zou liggen. Een geweldige kans voor Heerlen aldus met een enorm grote -door velen met ganser harte gewenste- trekker voor het stadscentrum.

Heerlense wethouders lieten ook weten e-mail berichten op hun persoonlijk mailaccount te willen ontvangen: ‘alles wat in de mail komt moet voor de eeuwigheid worden bewaard. Geef me maar een kopie op papier, persoonlijk’. Dienen allen niet strikt persoonlijke mails niet gewoonweg via hun @heerlen mail te gaan?

 Hoe het mogelijk is dat ondanks dat een regionale projectontwikkelaar een definitieve deal over het aankopen van het Schinkelkwadrant had deze later plots ongedaan wordt gemaakt -en Heerlen het gebied vervolgens tegen een lagere prijs kan aankopen- blijft onduidelijk. Wat is hieraan voorafgegaan c.q. hoe kwam iets dergelijks tot stand?

Ook blijkt dat de schriftelijke beantwoording van raadsvragen, vragen die onze fractie stelde, niet overeenkomt met de waarheid zo valt in de stukken te lezen. Een politieke zonde van formaat die grote gevolgen met zich meebrengt.

Hierover het volgende:

  • zo blijkt wel een complete ontwikkeling met cijfers en tekeningen gemaakt. De wethouder heeft hiervan kennis. Stellig schrijft men: ‘De wethouder liegt!’;  
  • ook vroegen initiatiefnemers nooit om het plan ‘onder de pet’ te houden;  
  • initiatiefnemers informeerden volledig en ook daarover spreekt de wethouder niet de waarheid luidt het in bijgaand stuk.

PR204117070411310