Schinkel Zuid -wederom- ‘van de agenda’

Daar waar het gisteravond de bedoeling was om -tijdens een extra ingeplande raadscommissievergadering- over Schinkelkwadrant Zuid te spreken kwam het niet zover. De wethouder stelde nagenoeg direct voor om het voorstel van de agenda te halen. De raadscommissie volgde hem daarin.

Als motivatie om dit te doen werd gebruikt dat gemeente Heerlen en de eigenaar van ‘de grote loods’ op het terrein sinds onlangs weer in gesprek zijn. In constructief overleg om zo mogelijk alsnog samen het gebied in te vullen en te herontwikkelen. Om tot verdere uitwerking te kunnen komen en daarvoor te (kunnen) doen wat moet gaf de wethouder aan pas medio september te denken aan hernieuwde bespreking in de raadscommissie.

Hart-Leers: ’Voor de zoveelste keer is er uitstel waarbij dit, in deze, inmiddels eerder regel dan uitzondering (b)lijkt. Neem gerust voldoende tijd om de volgende keer met een breed gedragen goed onderbouwd stuk te komen. Neem liever enige tijd meer dan telkenmale niets bereiken en… terug naar af. Ondertussen kunnen de betonnen geveldelen en opstaande (klim)wandjes wat ons betreft zo snel mogelijk verwijdert worden. Schoon er grondig op en maak er sowieso voor de tijdelijkheid veel meer park en groen dan de huidige woestenij uitstraalt.’