Dossier Schinkelkwadrant/ ‘De Plu’: stuntelende wethouder blijft antwoorden schuldig

Gisteravond boog de raadscommissie zich over het dossier Schinkelkwadrant/’De Plu’. Daar waar het college graag zo’n 160 woningen ziet ontstaan pleitte Hart-Leers voor rust, ruimte en vooral veel groen. In plaats van nieuw gebouwde woningen omliggende leegstand tot woning omvormen klinkt ons heldere signaal in deze.

Koste wat het kost leek de wethouder binnenstad echter te willen doorzetten. Die bijna 160 nieuwe woningen zouden en moesten er komen, andere mogelijkheden uitgesloten. Hart-Leers wees op een recent verschenen memo waaruit blijkt dat de keuze ‘veel groen in hartje stad’ versus ‘heel veel nieuwe woningen bouwen’ weldegelijk reëel -en dus ‘te doen’- is.

Daar waar de wethouder eerder op sociale ‘er is een wachtlijst hoor’ woningen wees bleken deze ietsje later niet in deel Zuid maar in deel Noord van het Schinkelkwadrant gepland. Daarbij bleef ook het aantal sloopwoningen die voor nieuwbouw garant moeten staan onduidelijk.

Daar waar in deel Noord een sociale woningbouwcorporatie aan zet is -en deze eerder al ‘behoorlijk gesloopt heeft’- (en aldus over een sloopvoorraad beschikt) bleef in deel Zuid onduidelijk wie de woningplannen Zuid werkelijkheid zou (en kon) maken.

Uit de raadscommissie klonk het dat dit het bedrijf VOC/VBC Jongen zou zijn. De wethouder centrum liet echter blijken er met dit bedrijf ‘niet uitgekomen te zijn’ waardoor diens eigendom in het gebied geen gemeentelijk bezit geworden is. De betekenis hiervan is dat men nu ‘om de omvangrijke voormalige Prijsmepper locatie’ -midden in het gebied Schinkel Zuid- heen sloopt.

Hart-Leers: ‘Al geruime tijd klinkt het niet misverstabare signaal dat vele bewoners voor rust, ruimte en vooral voor veel groen aldaar pleiten. Nu toekomstige fouten -en daarbij een hoog kostenplaatje- voorkomen pleit voor kiezen voor ‘een groene long’ aan randje binnenstad. Een stadspark dat omliggende panden plots een voortuin bezorgt waardoor momentele achterkanten opeens een mooie voorkant krijgen. Breng de vrijkomende achterkanten van deze locaties in kaart en bezie daarbij welke mogelijkheden aldaar bestaan om er woningen te creëren. Zo komt er en behoorlijk wat groen bij, blijft onnodige extra nieuwbouw uit en wordt bestaande leegstand kansrijk om als woongelegenheid een nieuwe toekomst in te gaan.’

Met de ‘ietwat bokkige centrumwethouder’ (b)leek geen land te bezeilen, het is en bleef -volgens hem althans- enig en alleen de voorgestelde optie terwijl -met voortschrijdend inzicht- zeker en vast veel meer te bereiken valt…