stadskantoor

Gemeentelijke kantoorruimte Maankwartier amper 50% ‘bezet’

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

maanlandschapTijdens de raadsvergadering van gisteravond liet de vakwethouder blijken dat de 4000m2 kantoorruimte waartoe de gemeente Heerlen zich in het megaproject Maankwartier verplichte amper voor 50% ‘bezet’ is. Het blijkt onzeker of ‘het Werkplein’ -dat momenteel in het voormalige bibliotheekgebouw aan het Raadhuisplein zit- meeverhuist. Een besluit daarover moet nog genomen worden.

Door gebrek aan vraag zijn de kantoorruimten in het nieuw te bouwen Maankwartier nagenoeg onverhuurbaar. Omdat de gemeente Heerlen echter een huurgarantie voor 4000m2 aldaar afgaf ligt Heerlen er aan vast en komt hier niet onderuit. Nadat de stad een nieuw te bouwen stadskantoor voor ambtenaren reeds in tweeën splitste -om de gegarandeerde Maankwartier ruimte in te kunnen vullen in de hoop dat de helft ervan door ‘het Werkplein’ afgenomen wordt- mag men zich hardop afvragen welke  ‘goed doordachte strategie’ hierachter schuilgaat.

De 4000m2 kantoorruimte aldaar kosten ruim 500.000 euro per jaar (125 euro per m2) waarbij het er nu op lijkt dat de helft van dit door Heerlen op te hoesten bedrag voor leegstaande ruimte betaald wordt…

Inmiddels werd ook duidelijk dat het station, dat deel uit maakt van het (naar de) Maankwartier, geen roltrappen krijgt. De reden hiervan is dat station Heerlen daarvoor te weinig bezoekers kent: 12.000. 12.000 bezoekers per dag ligt mijlenver uiteen met de 40.000 bezoekers (per dag) dat ‘het Maankwartier’ bij het aanprijzen van hun project meldt. Ook dat is opzienbarend nieuws natuurlijk.

Op jaarbasis zou dit immers betekenen dat het gehele (naar de) Maankwartier 10.220.000 (!) minder bezoekers trekt dan het aantal waarmee men adverteert. Dat is -qua aantal- ongeveer 3 maal de hoeveelheid jaarlijkse bezoekers van de nabijgelegen Woonboulevard…

Schinkelkwadrant Heerlen: stadskantoor wederom kleiner?

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

schinkelkwadrantNu alle huurders/bewoners het Schinkelkwadrant in hartje Heerlen verlaten hebben klinken geluiden dat het aldaar nieuw geplande gemeentelijk stadskantoor wederom kleiner wordt. Eerder al gingen van de geplande 11.000 vierkante meter 4000m2 ten gunste van het Maankwartier af. Nu zouden deze 7000 vierkante meters wederom met ca. 2000 m2 afgenomen zijn. Hart-Leers wil graag weten of deze informatie juist is. Zo ja, wat is de betekenis hiervan voor dit grootschalige plan en hoe valt daarbij de recente overname van projectontwikkelaar Multi te duiden?

Het lijkt erop dat nu de ontwikkelingen van het Maankwartier als maar moeilijker worden, bouwheer sociale woningcorporatie Weller komt immers 30 miljoen tekort, kennelijk de begane grond onder de gemeentelijke kantoren aldaar snelle invulling nodig heeft en dat men daarvoor kennelijk met behoorlijk wat ‘gemeentelijke meters’ is gaan schuiven. Of deze aanname klopt hoopt Hart-Leers zo snel mogelijk van burgemeester en wethouders te vernemen. Als deze meters daadwerkelijk uit het Schinkelkwadrant verdwijnen duiken ze vast en zeker ergens anders op, toch? Zo ja, wat is daarvan dan de concrete reden?

Valt nieuwbouwproject Schinkelkwadrant met 2000m2 minder gemeentelijke kantoorruimte überhaupt nog ‘rond te rekenen’ te meer nu reeds eerder bleek dat de geplande bouw recent al behoorlijk verkleind werd.

vastgoedmarkt-opinie_ruud-de-wit.jpg-for-web-smallDit probleem staat niet op zichzelf: Multi, de projectontwikkelaar die achter het Schinkelkwadrant schuil gaat, is inmiddels door een Amerikaanse durfinvesteerder overgenomen. Wat hier de concrete gevolgen van zijn staat nu nog in de sterren geschreven benadrukt ook het bijgaande artikel van vastgoedjournalist Ruud de Wit http://visieopvastgoed.wordpress.com/2013/09/03/ineens-is-nederlands-grootste-ontwikkelaar-multi-helemaal-amerikaans/

Hart-Leers zal tijdens de aanstaande raadscommissievergadering (RO) en de daags daarop volgende extra raadsvergadering over het Schinkelkwadrant -aan al het bovenstaande- uitgebreid aandacht besteden en daarbij z’n uiterste best doen om ook in dit dossier ‘de onderste steen boven te krijgen’.

Heeft overname Multi vastgoed gevolgen voor nieuw Stadskantoor en Primark?

Posted by | Nieuws

Al enige tijd melden diverse bronnen dat Multi vastgoed door Blackstone ‘opgekocht’ wordt. Diverse media melden vandaag dat het zover (b)lijkt te zijn.

Als Multi niet langer ‘aan de touwtjes trekt’ welke gevolgen heeft dat dan voor het bouwproject Schinkelkwadrant en de aldaar geduide komst van Primark en een nieuw Stadskantoor? Hart-Leers vraagt het college om tekst en uitleg en hoe deze informatie concreet geduid moet worden.

College kende splitsingsplannen stadskantoor al geruime tijd

Posted by | Nieuws

Burgemeester en wethouders weten al vanaf december/januari jl. dat er plannen zijn om het nieuwe stadskantoor in tweeën te splitsen. Dat blijkt uit beantwoording (bijlage) van door Hart-Leers gestelde vragen.

Onze schriftelijke vragen werden voorafgaande aan enige discussie over het splitsen van het nieuwe stadskantoor gesteld. Publiekelijk wist hierover toen nog niemand, ook de gemeenteraad niet. Burgemeester en wethouders beantwoorden onze vragen pas vandaag: ruimschoot nadat diverse vergaderingen over dit onderwerp plaatsvonden. Toen Hart-Leers ook vorige week naar de beantwoording van de vragen informeerde antwoordde de wethouder doodleuk dat de antwoorden wel uit het raadsvoorstel af te leiden waren en dacht het vervolgens daarbij te kunnen laten.

De wijze waarop de gemeenteraad geïnformeerd wordt is ‘naadje pet’. Zelfs als men tijdig vragen stelt (over onderwerpen die dan nog niet eens op de agenda staan en/of publiek zijn) probeert het college politiek Heerlen ‘met een kluitje in het riet’ te sturen.

Nu inmiddels duidelijk is dat kennelijk reeds enkele maanden geleden besloten werd om het nieuwe stadskantoor in tweeën te delen vragen wij ons ook af of en hoe sinds die tijd nog naar huurders voor het door Heerlen gegarandeerde aantal vierkante meters (4000) in het Maankwartier gezocht is. Het ziet er immers nu naar uit dat hier -sinds eind vorig jaar- niets meer aan gedaan werd.

Bijlage

Waarom komen persbericht stadskantoor en collegebesluit niet overeen

Posted by | Nieuws

Als bijlagen vind u het gemeentelijk persbericht over het ‘in tweeën splitsen’ van het stadskantoor en het collegebesluit hierover. De vraag luidt: komen deze stukken met elkaar overeen, is de verstrekte informatie eensluidend en duidelijk?

Hart-Leers: ‘Terwijl het persbericht meldt dat men actief zoekt naar een 2e locatie meldt het collegebesluit dat Heerlen met Weller onderhandeld over een plek in het Maankwartier. Dit lijkt op een wel zeer beperkte ‘zoektocht’ en het opzichtig naar een oplossing toe werken die de een of ander kennelijk graag gebeuren ziet. Nu Heerlen problemen heeft met haar huurgarantie voor 4000m2 kantoorruimte in het Maankwartier, de stad vind kennelijk simpelweg geen huurder voor deze vierkante meters, denken burgemeester en wethouders dit probleem kennelijk gemakkelijk weg te poetsen via een splitsing van het stadskantoor.’

Wat nu als het Schinkelkwadrant onverhoopt niet van de grond komt en Heerlen zich inmiddels wel aan 4000 vierkante meter kantoorruimte in Maankwartier verbond? Verhuizen de resterende 7000m2 stadskantoor dan ook ‘naar de Maan’?

Het Maankwartier zou ‘iets toevoegen aan de stad’, ‘een vernieuwende trekker’ zo bepleiten burgemeester en wethouders als grote voorstanders van dit megaproject. Valt het simpelweg ‘naar de Maan’ verplaatsen van Heerlense ambtenaren daar ook onder?! Wij denken van niet.

Als voor de eerste 4000m2 (nieuwe) kantoorruimte ‘in de Maan’ nu al kennelijk moeilijk/geen huurders gevonden kunnen worden (er staan bovendien al jarenlang bijna 1600 m2 kantoorruimte leeg in de gerenoveerde Hoppenhof) wat zegt dat dan over de overige 10.000 m2 kantoorruimte in het 200 miljoen kostende megabouwproject Maankwartier? Bovendien denken de bouwers van ‘de Maan’, indien geen huurder/koper voor het Maanhotel gevonden word, op die plek extra kantoorruimte te realiseren…

 

Persbericht

Collegebesluit

 

Nieuw hoofdstuk in soap rond stadskantoor

Posted by | Nieuws

Omdat het huidige stadskantoor volgens de gemeente Heerlen niet meer voldoet en het huurcontract vorig jaar afliep zoekt Heerlen, al enige tijd, een antwoord op de vraag: waar huisvesten wij onze ambtenaren. Na een jarenlange discussie en keer op keer weer vooruitschuiven leek een meerderheid van de gemeenteraad voor een nieuwe plek in het nog te bouwen Schinkelkwadrant gekozen te hebben. Burgemeester en wethouders houden daar echter een andere mening op na.

Hart-Leers was en is groot voorstander van het herontwikkelen van het huidige stadskantoor aan de Geleenstraat. Dat kan ook gemakkelijk zo maakte de eigenaar van die plek middels de plannen ‘Salon Heerlen’ duidelijk. Een politieke meerderheid koos echter voor nieuwbouw in het Schinkelkwadrant waarna de huidige kantorenlocatie aan de Geleenstraat als ‘oud vuil’ achterblijft. Een rampzalig besluit dat de directe omgeving aldaar verre van goed doet.

Nu Heerlen bovendien -nog steeds- met haar afnamegarantie voor 4000 m2 kantoorruimte in het Maankwartier ‘in haar maag zit’ en zij daarvoor geen huurder lijkt te vinden grijpen burgemeester en wethouders naar de volgende truc: splits het ambtenarenonderkomen in tweeën en plaats 4000m2 ‘ergens anders’. Die afmeting is natuurlijk en zeer waarschijnlijk louter toevallig maar komt wonderwel overeen met de huurverplichting die Heerlen in het 200 miljoen kostende megaproject Maankwartier heeft.

Hart-Leers: ‘Het herontwikkelen van de locatie Geleenstraat  heeft onze voorkeur. Ook omdat daarbij het reeds lange tijd leegstaande ‘Hema gebouw’ aan het Raadhuisplein meegenomen wordt. Zo krijgt dit gedeelte van de stad een boost en vind niet de zoveelste verplaatsing van bestaande activiteiten plaats waarna grote lege gebouwen als ‘oud vuil’ achterblijven. De huidige tijd is veel meer geschikt voor herbestemming van bestaande gebouwen. Lege winkels, kantoren en woningen zijn er meer dan genoeg. Het klakkeloos  ‘als vanouds’  neerzetten van nieuwe kantoorkolossen is onbegrijpelijk.’

Bijlage

 

Maankwartier ‘in de race voor’ 4000m2 stadskantoor

Posted by | Nieuws

Alhoewel de Heerlense gemeenteraad in meerderheid haar voorkeur voor een nieuw stadskantoor in het Schinkelkwadrant uitsprak blijken burgemeester en wethouders desondanks toch een mogelijkheid te bekijken om 4000m2 stadskantoor in het 200 miljoen kostende megaproject Maankwartier te vestigen. De resterende ca. 7000 m2 stadskantoor zouden in dat geval in het nog te bouwen Schinkelkwadrant terecht komen. Dit bevestigde de vakwethouder vanavond naar aanleiding van vragen van Hart-Leers.

Onze schriftelijke vragen (bijlage) spreken boekdelen. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het nog te bouwen Schinkelkwadrant en wat zegt dit over het (in aanbouw zijnde) Maankwartier?

De gemeente Heerlen zit kennelijk met de door haar gegarandeerde 4000m2 Maankwartier kantoorruimte dusdanig in haar maag dat ze momenteel serieus overweegt om er (deels) haar eigen stadskantoor te willen vestigen. Wat zegt dit over de vraag naar kantoorruimte in megaproject Maankwartier indien Heerlen haar garantstelling uiteindelijk met eigen personeel invult en oplost? Blijft de vraag naar kantoorruimte in het Maankwartier momenteel dusdanig uit dat Heerlen naar deze mogelijkheid grijpt omdat de stad geen andere oplossing ziet?

Een locatie voor de vestiging van alle ambtenaren ligt, natuurlijk, het meest voor de hand. Ook gaat daarbij de vraag op of het in dit dossier veel geprezen ‘nieuwe werken’ ook voor een ‘in tweeën gedeeld’ stadskantoor (deels in het Maankwartier) geldt en waarom de gemeenteraad -tot op heden- over deze optie, een optie die kennelijk serieus speelt, in het geheel niet geïnformeerd werd.

De maandagavond jl. door ons gestelde schriftelijke vragen hebben kennelijk een langere termijn nodig voordat ze beantwoord kunnen worden zo liet de wethouder blijken. De wethouder wees daarbij  op de wettelijke termijn van 30 dagen die daarvoor staan.

Als paal boven water staat dat de optie 4000m2 stadskantoor in het Maankwartier en 7000m2 in het Schinkelkwadrant momenteel kennelijk meer dan reëel is. Daarmee geeft Heerlen het megaproject Maankwartier, waarschijnlijk voor een hele reeks van jaren, een ‘extra steuntje in de rug’ van (4000 x 125 euro per m2) 500.000 euro huurinkomsten (exclusief BTW) per jaar..

Vragen raadslid aan college

OR advies locatiekeuze

 

OR gemeente Heerlen uit zorgen over huisvestingslocatie

Posted by | Nieuws

Vandaag ontving de Heerlense politiek het OR advies van de gemeente Heerlen. De OR uit daarin haar zorgen met betrekking tot de huisvestingslocatie, de plek waar de Heerlense ambtenaren kantoor houden.

Letterlijk schrijft de OR :  ‘Daarnaast spreekt de OR haar zorgen uit over de consequenties in relatie tot de verplichtingen bij het Maankwartier, het Schinkelkwadrant en de huidige locatie aan de Geleenstraat. Mede gezien de krimp, de huidige leegstand, binnen de gemeente Heerlen en de economische ontwikkelingen.’

Hart-Leers: ‘Ook de OR geeft een niet mis te verstane reactie. Heerlen heeft zich ertoe verplicht om gedurende diverse jaren 4000m2 nieuwe kantoorruimte in het Maankwartier te huren. Wie die ruimte gaat gebruiken is tot op dit moment niet duidelijk. Dat de huur ruim 125 euro per vierkante meter bedraagt en de verplichtingen daartoe vaststaan is echter zeker. Verhuizen naar het Schinkelkwadrant laat een volledig lege kantoortoren (pal naast het gemeentehuis) achter. De Geleenstraat en het omliggende gedeelte van de binnenstad zullen daar zeker de ‘zure vruchten’ van plukken. Wat en of iets met die lege kantoortoren gebeuren gaat is allerminst zeker.  Kortom: wij delen de zorgen van de OR en stemden mede vanwege die insteek tegen een nieuw kantoor in het Schinkelkwadrant waarna het huidige kantoor met een zeer ongewisse toekomst achterblijft. Dit terwijl het plan ‘Salon Heerlen’, dat ons zeer aanstaat, de omgeving juist op een weg naar boven helpt.’

120302 OR advies locatiekeuze

Slechte aanpak stadskantoordiscussie leidt tot uitstel

Posted by | Nieuws

Gisteravond (24 januari) zou een gecombineerde raadscommissievergadering (BD, ES en RO) discussiëren over de plek van het stadskantoor, het kantoor van de Heerlense ambtenaren. Hart-Leers stak daar echter een stokje voor. 

‘Het gaat om de keuze voor een nieuw- of verbouw waarmee duizenden vierkante meters gemoeid gaan en het om een flinke huur- of koopprijs draait. Dit is geen besluit om ‘tussen de soep en de aardappelen door’ te nemen’, zo uitte Hart-Leers. Omdat burgemeester en wethouders pas op het allerlaatste moment over de stukken spraken kregen de commissieleden de vergaderstukken pas op donderdag of vrijdag jl. aangeleverd. Dat terwijl dinsdagavond erna de discussie plaatshad en in verband met een goede gang van zaken afgesproken is stukken minimaal een week van te voren aan te leveren. Ook bleek dat stukken (4 pagina’s: ‘Verslag onderhandelingen marktpartijen’) onder strikte geheimhouding ter inzage lagen terwijl andere belangrijke stukken pas daags voor de vergadering aangeleverd werden en tijdens de vergadering geheime stukken alsnog openbaar werden.

‘Wij hebben principiële bezwaren tegen het geheimhouden van cruciale informatie’. Gelukkig bleek Hart-Leers daarin niet alleen te staan. Nadat het college zich over het opheffen van de geheimhouding beraadde kwam een stuk naar buiten waarin zij ‘cijfers zwart maakten’ die vervolgens toch nog duidelijk leesbaar waren. Hilarisch was het toen bleek dat nadat men de eerste keer een door het college deels zwart gemaakt stuk uitdeelde het college ‘vergeten’ was om enkele cijfers zwart te maken en deze reeds breed verdeelde stukken in aller haast weer opgehaald werden. Het eerder nog geheime stuk is, na de ronduit klungelige aanpak van burgemeester en wethouders, nu volledig openbaar en door de slechte aanpak ‘met een doorzichtige zwarte marker’ zijn alle ‘geheime’ getallen nu -met amper enige moeite- prima leesbaar.

Toen de commissievoorzitter met de inhoudelijke discussie wilde startten stelde Hart-Leers voor om het punt van de agenda te halen. Informatie werd veel te laat aangeleverd, stukken stonden niet op de gemeentelijke website en het geheime stuk werd toch openbaar en ook dat behoefde enige bestudering. Nadat eerder, tot twee maal toe, verkeerd gestemd werd bleek bij de juiste stemming dat 8 leden ditt voorstel steunden en 8 ertegen waren waarna het agendapunt ‘Lokatiekeuze strategische huisvesting’ naar een volgende vergadering verplaatst werd.

‘De onprofessionele aanpak van dit voor Heerlen erg belangrijke dossier stuit ons tegen de borst. Een hele batterij ambtenaren is er mee bezig terwijl men ervan uit mag gaan dat ook burgemeester en wethouders er de nodige tijd in staken’. Tijdens de presentatie die (min of meer als compromis) toch doorging werd vervolgens het letterlijke raadsvoorstel voorgedragen. Iets wat een geduldig lezer natuurlijk al lang had moeten (en kunnen) weten…

Op woensdag 1 februari aanstaande vind om 19.00u. de inhoudelijk discussie plaats. U bent van harte welkom om deze te volgen. Natuurlijk kunt u ook als inspreker aan de discussie deelnemen.

Kennismakingsgesprek tussen eigenaar stadkantoor en gemeente Heerlen

Posted by | Nieuws

Op 30 juni jl. vond een overleg tussen de gemeente Heerlen en de eigenaar van het stadskantoor plaats. Hart-Leers wilde graag weten wat er toen besproken werd en wie aanwezig waren.

De gemeente Heerlen antwoord vandaag als volgt: ‘Het was een kennismakingsgesprek tussen de algemeen directeur en de NSI. Daarbij was een inhoudelijk ambtenaar aanwezig. Er zijn geen notulen gemaakt. Het gesprek heeft ongeveer een uur geduurd’.

‘De verdwenen brief’, feiten op een rijtje

Posted by | Nieuws

In de loop van donderdag jl. nam Hart-Leers contact op met het gemeentelijk griffiebureau. Daarbij werd de vraag gesteld of er een brief namens de eigenaar van het stadskantoor ontvangen was en zo ja wat de inhoud daarvan was. De griffie kende een dergelijke brief aan de gemeenteraad niet en startte prompt met zoeken naar een desbetreffende brief. Hart-Leers vernam daarop dat er inderdaad een dergelijke brief was waarna deze brief aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de directie, de fractieassistenten en aan de gehele griffie doorgestuurd werd.

Ook de vakwethouder ontving dat bericht. Daags erna meldt het Limburgs Dagblad dat de desbetreffende brief bewust werd achtergehouden om daarmee de discussie in de gemeenteraad niet te beïnvloeden. De krant citeert de wethouder.

Eerlijk duurt het langst. Al schijnen de vakwethouder en haar partij er vooralsnog een eigen waarheid op na te houden…‘

Bijlage 1: e-mail
Bijlage 2: Artikel Limburgs 08.07.11 Dagblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3: Brief huisvesting Stadskantoor  

Achtergehouden brief in 3-voud naar gemeente gestuurd

Posted by | Nieuws

De brief van de eigenaar van het gemeentelijke stadskantoor, een brief die door de wethouder bewust achtergehouden werd, blijkt in 3-voud naar de gemeente Heerlen te zijn gestuurd. Een exemplaar is aan de gemeentesecretaris gericht, de beiden andere aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. 

De enveloppe van de brief gericht aan de gemeenteraad is inmiddels ‘boven water’. Ook blijkt dat slechts 1 van de 3 brieven bij de gemeente Heerlen ingeboekt staan i.c. de brief aan de gemeentesecretaris.

Nu blijkt dat maarliefst 3 brieven verstuurd werden en er wel geteld 1 (na navraag van Hart-Leers) boven water kwam vinden wij deze kwestie steeds ‘spannender’ worden. Waar zijn de andere twee brieven gebleven en waarom is er wel een enveloppe gericht aan de gemeenteraad maar ontbreekt de daarbij behorende brief?

Momenteel zoekt de gemeente Heerlen, op verzoek van Hart-Leers, uit waar de andere twee brieven gebleven zijn en waarom deze ruim een week nadat deze officieel ontvangen werden nog steeds niet ‘boven water zijn’.Hart-Leers:  ‘Nu er volgende week  een extra raadscommissievergadering over het Mijnwaterproject plaatsvindt lijkt het ons voor de hand liggend dat dan ook deze kwestie (het bewust achterhouden van een brief gericht aan de raad) op de agenda staat. Wij willen tekst en uitleg over dit ‘mysterie’ en openlijk met de desbetreffende wethouder hierover in discussie. Deze hele kwestie is erg slecht gevallen, de gehele gang van zaken is ronduit onacceptabel‘

Wethouder verdraait eigen woorden binnen 24-uur

Posted by | Nieuws

Nadat de wethouder, in de kwestie van het nieuwe stadskantoor, liet weten een brief gericht aan de gemeenteraad bewust achtergehouden te hebben, iets wat zijzelf onderstreepte met stellige uitspraken (openbaar gemaakt via het Limburgs Dagblad D.D. 08.07.11): ‘Het bewust niet inbrengen van de brief om daarmee de raadsdiscussie over de huisvesting van ambtenaren niet te beïnvloeden’ en ‘De wethouder wilde pertinent geen beïnvloeding van de raadsdiscussie waarbij de wethouder de brief als een heleboel blabla waar zij niets mee kon betitelde’ heeft de wethouder hier nauwelijks 24-uur later, plotsklaps, een volledig andere kijk op.

Na kennelijke ‘grote paniek en forse commotie’ in het Heerlense gemeentehuis verdraait de wethouder (binnen amper 24 uur) haar eigen woorden: ‘Nu zegt de wethouder deze brief helemaal niet achtergehouden te hebben. Het is de schuld van het griffiebureau. Deze is ‘vergeten’ om de brief door te sturen. Alle raadsleden zijn daarover geïnformeerd…’

Vaststaand feit is en blijft dat pas nadat (!) de raadsleden hierover donderdagnamiddag jl. per e-mail vanuit het gemeentehuis  geïnformeerd werden (zie e-mail bijlage) de raadsleden daags erna via het krantenbericht geconfronteerd werden met de stellige uitspraken van de wethouder. Stellige uitspraken waarbij de wethouder aangaf de brief bewust achtergehouden te hebben.

Nu bestrijdt de zelfde wethouder simpelweg die uitspraken te hebben gedaan. De wethouder is nu de mening toegedaan dat de gemeenteraad de brief gewoonweg ontvangen had terwijl zij eerder aangaf de brief bewust achter te hebben gehouden. De inmiddels tot ‘draaiwethouder’ bestempelde ambtsdrager neemt het kennelijk allemaal niet zo nauw en doet daarbij naar het schijnt wat haar het best bevalt en/of het beste uitkomt.

Feit is en blijft dat de brief op vrijdag 1 juli de gemeente Heerlen bereikte en dat het tot donderdagnamiddag 7 juli duurde voordat, na vragen van Hart-Leers aan het griffiebureau, deze brief uiteindelijk toch nog de gemeenteraad bereikte. Hart-Leers: ’Wat als wij geen navraag gedaan zouden hebben? Zou de brief dan nog steeds ‘tussen de post liggen’… Of zou deze ‘bewust achtergehouden‘ zijn gebleven en daarmee de raad nooit bereikt hebben?  Trouwens hoeveel (en welke) brieven zijn nog meer ‘bewust achtergehouden’ en hebben daardoor de gemeenteraad dus nooit bereikt? ‘

Bijlage 1: e-mail
Bijlage 2: Artikel Limburgs 08.07.11 Dagblad
Bijlage 3: Brief huisvesting Stadskantoor