(Grote) vastgoedprojecten: Heerlen maakt er -keer op keer weer- een rommeltje van

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde gisteren dat de gemeente Heerlen met het aankopen van de kantoren G/H in het Maankwartier staatssteun pleegde. De stad betaalde nagenoeg 4 (!) miljoen euro te veel.  Heerlen had er een huurovereenkomst voor 4000m2 (van de 5700m2) gegarandeerd maar vond niemand om te huren. Vervolgens kocht de stad het …
Ga door met het lezen van (Grote) vastgoedprojecten: Heerlen maakt er -keer op keer weer- een rommeltje van

Opdracht aan het stadsbestuur: creëer -met sloop van Stadskantoor en Schinkelkwadrant- rust, ruimte en sfeer

Nu Heerlen -inmiddels al weer enige tijd- zowel eigenaar van het Stadskantoor als van het Schinkelkwadrant is roept Hart-Leers het stadsbestuur op om zeker op die plekken zo snel mogelijk rust, ruimte en sfeer te creëren. Onderneem actie en help daarmee hartje stad zichtbaar vooruit…

Gemeentelijke kantoorruimte Maankwartier amper 50% ‘bezet’

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond liet de vakwethouder blijken dat de 4000m2 kantoorruimte waartoe de gemeente Heerlen zich in het megaproject Maankwartier verplichte amper voor 50% ‘bezet’ is. Het blijkt onzeker of ‘het Werkplein’ -dat momenteel in het voormalige bibliotheekgebouw aan het Raadhuisplein zit- meeverhuist. Een besluit daarover moet nog genomen worden. Door gebrek aan …
Ga door met het lezen van Gemeentelijke kantoorruimte Maankwartier amper 50% ‘bezet’

Schinkelkwadrant Heerlen: stadskantoor wederom kleiner?

Nu alle huurders/bewoners het Schinkelkwadrant in hartje Heerlen verlaten hebben klinken geluiden dat het aldaar nieuw geplande gemeentelijk stadskantoor wederom kleiner wordt. Eerder al gingen van de geplande 11.000 vierkante meter 4000m2 ten gunste van het Maankwartier af. Nu zouden deze 7000 vierkante meters wederom met ca. 2000 m2 afgenomen zijn. Hart-Leers wil graag weten …
Ga door met het lezen van Schinkelkwadrant Heerlen: stadskantoor wederom kleiner?

Heeft overname Multi vastgoed gevolgen voor nieuw Stadskantoor en Primark?

Al enige tijd melden diverse bronnen dat Multi vastgoed door Blackstone ‘opgekocht’ wordt. Diverse media melden vandaag dat het zover (b)lijkt te zijn. Als Multi niet langer ‘aan de touwtjes trekt’ welke gevolgen heeft dat dan voor het bouwproject Schinkelkwadrant en de aldaar geduide komst van Primark en een nieuw Stadskantoor? Hart-Leers vraagt het college …
Ga door met het lezen van Heeft overname Multi vastgoed gevolgen voor nieuw Stadskantoor en Primark?

College kende splitsingsplannen stadskantoor al geruime tijd

Burgemeester en wethouders weten al vanaf december/januari jl. dat er plannen zijn om het nieuwe stadskantoor in tweeën te splitsen. Dat blijkt uit beantwoording (bijlage) van door Hart-Leers gestelde vragen.Onze schriftelijke vragen werden voorafgaande aan enige discussie over het splitsen van het nieuwe stadskantoor gesteld. Publiekelijk wist hierover toen nog niemand, ook de gemeenteraad niet. …
Ga door met het lezen van College kende splitsingsplannen stadskantoor al geruime tijd

Waarom komen persbericht stadskantoor en collegebesluit niet overeen

Als bijlagen vind u het gemeentelijk persbericht over het ‘in tweeën splitsen’ van het stadskantoor en het collegebesluit hierover. De vraag luidt: komen deze stukken met elkaar overeen, is de verstrekte informatie eensluidend en duidelijk? Hart-Leers: ‘Terwijl het persbericht meldt dat men actief zoekt naar een 2e locatie meldt het collegebesluit dat Heerlen met Weller onderhandeld over een plek in …
Ga door met het lezen van Waarom komen persbericht stadskantoor en collegebesluit niet overeen

Nieuw hoofdstuk in soap rond stadskantoor

Omdat het huidige stadskantoor volgens de gemeente Heerlen niet meer voldoet en het huurcontract vorig jaar afliep zoekt Heerlen, al enige tijd, een antwoord op de vraag: waar huisvesten wij onze ambtenaren. Na een jarenlange discussie en keer op keer weer vooruitschuiven leek een meerderheid van de gemeenteraad voor een nieuwe plek in het nog …
Ga door met het lezen van Nieuw hoofdstuk in soap rond stadskantoor

Maankwartier ‘in de race voor’ 4000m2 stadskantoor

Alhoewel de Heerlense gemeenteraad in meerderheid haar voorkeur voor een nieuw stadskantoor in het Schinkelkwadrant uitsprak blijken burgemeester en wethouders desondanks toch een mogelijkheid te bekijken om 4000m2 stadskantoor in het 200 miljoen kostende megaproject Maankwartier te vestigen. De resterende ca. 7000 m2 stadskantoor zouden in dat geval in het nog te bouwen Schinkelkwadrant terecht …
Ga door met het lezen van Maankwartier ‘in de race voor’ 4000m2 stadskantoor

OR gemeente Heerlen uit zorgen over huisvestingslocatie

Vandaag ontving de Heerlense politiek het OR advies van de gemeente Heerlen. De OR uit daarin haar zorgen met betrekking tot de huisvestingslocatie, de plek waar de Heerlense ambtenaren kantoor houden. Letterlijk schrijft de OR :  ‘Daarnaast spreekt de OR haar zorgen uit over de consequenties in relatie tot de verplichtingen bij het Maankwartier, het …
Ga door met het lezen van OR gemeente Heerlen uit zorgen over huisvestingslocatie

Slechte aanpak stadskantoordiscussie leidt tot uitstel

Gisteravond (24 januari) zou een gecombineerde raadscommissievergadering (BD, ES en RO) discussiëren over de plek van het stadskantoor, het kantoor van de Heerlense ambtenaren. Hart-Leers stak daar echter een stokje voor.  ‘Het gaat om de keuze voor een nieuw- of verbouw waarmee duizenden vierkante meters gemoeid gaan en het om een flinke huur- of koopprijs …
Ga door met het lezen van Slechte aanpak stadskantoordiscussie leidt tot uitstel

Kennismakingsgesprek tussen eigenaar stadkantoor en gemeente Heerlen

Op 30 juni jl. vond een overleg tussen de gemeente Heerlen en de eigenaar van het stadskantoor plaats. Hart-Leers wilde graag weten wat er toen besproken werd en wie aanwezig waren. De gemeente Heerlen antwoord vandaag als volgt: ‘Het was een kennismakingsgesprek tussen de algemeen directeur en de NSI. Daarbij was een inhoudelijk ambtenaar aanwezig. …
Ga door met het lezen van Kennismakingsgesprek tussen eigenaar stadkantoor en gemeente Heerlen

‘De verdwenen brief’, feiten op een rijtje

In de loop van donderdag jl. nam Hart-Leers contact op met het gemeentelijk griffiebureau. Daarbij werd de vraag gesteld of er een brief namens de eigenaar van het stadskantoor ontvangen was en zo ja wat de inhoud daarvan was. De griffie kende een dergelijke brief aan de gemeenteraad niet en startte prompt met zoeken naar …
Ga door met het lezen van ‘De verdwenen brief’, feiten op een rijtje

Achtergehouden brief in 3-voud naar gemeente gestuurd

De brief van de eigenaar van het gemeentelijke stadskantoor, een brief die door de wethouder bewust achtergehouden werd, blijkt in 3-voud naar de gemeente Heerlen te zijn gestuurd. Een exemplaar is aan de gemeentesecretaris gericht, de beiden andere aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.  De enveloppe van de brief gericht …
Ga door met het lezen van Achtergehouden brief in 3-voud naar gemeente gestuurd