Kennismakingsgesprek tussen eigenaar stadkantoor en gemeente Heerlen

Posted by | July 14, 2011 | Nieuws

Op 30 juni jl. vond een overleg tussen de gemeente Heerlen en de eigenaar van het stadskantoor plaats. Hart-Leers wilde graag weten wat er toen besproken werd en wie aanwezig waren.

De gemeente Heerlen antwoord vandaag als volgt: ‘Het was een kennismakingsgesprek tussen de algemeen directeur en de NSI. Daarbij was een inhoudelijk ambtenaar aanwezig. Er zijn geen notulen gemaakt. Het gesprek heeft ongeveer een uur geduurd’.