Maankwartier ‘in de race voor’ 4000m2 stadskantoor

Posted by | March 06, 2013 | Nieuws

Alhoewel de Heerlense gemeenteraad in meerderheid haar voorkeur voor een nieuw stadskantoor in het Schinkelkwadrant uitsprak blijken burgemeester en wethouders desondanks toch een mogelijkheid te bekijken om 4000m2 stadskantoor in het 200 miljoen kostende megaproject Maankwartier te vestigen. De resterende ca. 7000 m2 stadskantoor zouden in dat geval in het nog te bouwen Schinkelkwadrant terecht komen. Dit bevestigde de vakwethouder vanavond naar aanleiding van vragen van Hart-Leers.

Onze schriftelijke vragen (bijlage) spreken boekdelen. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het nog te bouwen Schinkelkwadrant en wat zegt dit over het (in aanbouw zijnde) Maankwartier?

De gemeente Heerlen zit kennelijk met de door haar gegarandeerde 4000m2 Maankwartier kantoorruimte dusdanig in haar maag dat ze momenteel serieus overweegt om er (deels) haar eigen stadskantoor te willen vestigen. Wat zegt dit over de vraag naar kantoorruimte in megaproject Maankwartier indien Heerlen haar garantstelling uiteindelijk met eigen personeel invult en oplost? Blijft de vraag naar kantoorruimte in het Maankwartier momenteel dusdanig uit dat Heerlen naar deze mogelijkheid grijpt omdat de stad geen andere oplossing ziet?

Een locatie voor de vestiging van alle ambtenaren ligt, natuurlijk, het meest voor de hand. Ook gaat daarbij de vraag op of het in dit dossier veel geprezen ‘nieuwe werken’ ook voor een ‘in tweeën gedeeld’ stadskantoor (deels in het Maankwartier) geldt en waarom de gemeenteraad -tot op heden- over deze optie, een optie die kennelijk serieus speelt, in het geheel niet geïnformeerd werd.

De maandagavond jl. door ons gestelde schriftelijke vragen hebben kennelijk een langere termijn nodig voordat ze beantwoord kunnen worden zo liet de wethouder blijken. De wethouder wees daarbij  op de wettelijke termijn van 30 dagen die daarvoor staan.

Als paal boven water staat dat de optie 4000m2 stadskantoor in het Maankwartier en 7000m2 in het Schinkelkwadrant momenteel kennelijk meer dan reëel is. Daarmee geeft Heerlen het megaproject Maankwartier, waarschijnlijk voor een hele reeks van jaren, een ‘extra steuntje in de rug’ van (4000 x 125 euro per m2) 500.000 euro huurinkomsten (exclusief BTW) per jaar..

Vragen raadslid aan college

OR advies locatiekeuze