Gemeentelijke kantoorruimte Maankwartier amper 50% ‘bezet’

Posted by | September 11, 2013 | Nieuws, Vanuit de fractie

maanlandschapTijdens de raadsvergadering van gisteravond liet de vakwethouder blijken dat de 4000m2 kantoorruimte waartoe de gemeente Heerlen zich in het megaproject Maankwartier verplichte amper voor 50% ‘bezet’ is. Het blijkt onzeker of ‘het Werkplein’ -dat momenteel in het voormalige bibliotheekgebouw aan het Raadhuisplein zit- meeverhuist. Een besluit daarover moet nog genomen worden.

Door gebrek aan vraag zijn de kantoorruimten in het nieuw te bouwen Maankwartier nagenoeg onverhuurbaar. Omdat de gemeente Heerlen echter een huurgarantie voor 4000m2 aldaar afgaf ligt Heerlen er aan vast en komt hier niet onderuit. Nadat de stad een nieuw te bouwen stadskantoor voor ambtenaren reeds in tweeën splitste -om de gegarandeerde Maankwartier ruimte in te kunnen vullen in de hoop dat de helft ervan door ‘het Werkplein’ afgenomen wordt- mag men zich hardop afvragen welke  ‘goed doordachte strategie’ hierachter schuilgaat.

De 4000m2 kantoorruimte aldaar kosten ruim 500.000 euro per jaar (125 euro per m2) waarbij het er nu op lijkt dat de helft van dit door Heerlen op te hoesten bedrag voor leegstaande ruimte betaald wordt…

Inmiddels werd ook duidelijk dat het station, dat deel uit maakt van het (naar de) Maankwartier, geen roltrappen krijgt. De reden hiervan is dat station Heerlen daarvoor te weinig bezoekers kent: 12.000. 12.000 bezoekers per dag ligt mijlenver uiteen met de 40.000 bezoekers (per dag) dat ‘het Maankwartier’ bij het aanprijzen van hun project meldt. Ook dat is opzienbarend nieuws natuurlijk.

Op jaarbasis zou dit immers betekenen dat het gehele (naar de) Maankwartier 10.220.000 (!) minder bezoekers trekt dan het aantal waarmee men adverteert. Dat is -qua aantal- ongeveer 3 maal de hoeveelheid jaarlijkse bezoekers van de nabijgelegen Woonboulevard…