10,9 miljoen euro: gaat Heerlen koopovereenkomst Maankwartier ontbinden

Posted by | March 31, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Per vandaag verloopt een kennelijk erg belangrijke voorwaarde met betrekking tot de aankoop van een circa 6000m2 groot (stads)kantoor in het Maankwartier. Een van de voorwaarden daarbij is immers dat het UWV voor 1 april duidelijk maakt of zij er (langdurig) duizenden vierkante meters van Heerlen zal gaan huren.

Nu het om een casco aankoop van maar liefst 10,9 Mln. euro -ten laste van de gemeente Heerlen- gaat en de gemeenteraad momenteel nog geen definitieve duidelijkheid heeft of Heerlen met zekerheid aan het UWV gaat verhuren trok Hart-Leers hierover vrijdag jongstleden aan de bel.

Ligt er inmiddels een getekend huurcontract met het UWV? Zo nee: ontbind Heerlen in dat geval haar koopcontract zodat de stad niet aan duizenden vierkante meters kantoorruimte vast zit waarvoor Heerlen in dat geval geen invulling gevonden heeft?

Hart-Leers dringt er bij het college op aan om het koopcontract tijdig te ontbinden indien er, zoals het college aan de raad mededeelde, geen definitief huurcontract ligt waarin het UWV zich voor de daartoe overeengekomen (aan de raad gemelde) periode met daarbij behorende vierkante meters tot huur van duizenden meters kantoorruimte verplicht.

Wat ons betreft is de aankoop van deze nieuw gebouwde kantoorruimte sowieso overbodig omdat onze stad meer dan genoeg leegstaande kantoren kent die na enige ingrepen prima aan de door Heerlen gestelde eisen kunnen voldoen.