Waarom komen persbericht stadskantoor en collegebesluit niet overeen

Posted by | March 15, 2013 | Nieuws

Als bijlagen vind u het gemeentelijk persbericht over het ‘in tweeën splitsen’ van het stadskantoor en het collegebesluit hierover. De vraag luidt: komen deze stukken met elkaar overeen, is de verstrekte informatie eensluidend en duidelijk?

Hart-Leers: ‘Terwijl het persbericht meldt dat men actief zoekt naar een 2e locatie meldt het collegebesluit dat Heerlen met Weller onderhandeld over een plek in het Maankwartier. Dit lijkt op een wel zeer beperkte ‘zoektocht’ en het opzichtig naar een oplossing toe werken die de een of ander kennelijk graag gebeuren ziet. Nu Heerlen problemen heeft met haar huurgarantie voor 4000m2 kantoorruimte in het Maankwartier, de stad vind kennelijk simpelweg geen huurder voor deze vierkante meters, denken burgemeester en wethouders dit probleem kennelijk gemakkelijk weg te poetsen via een splitsing van het stadskantoor.’

Wat nu als het Schinkelkwadrant onverhoopt niet van de grond komt en Heerlen zich inmiddels wel aan 4000 vierkante meter kantoorruimte in Maankwartier verbond? Verhuizen de resterende 7000m2 stadskantoor dan ook ‘naar de Maan’?

Het Maankwartier zou ‘iets toevoegen aan de stad’, ‘een vernieuwende trekker’ zo bepleiten burgemeester en wethouders als grote voorstanders van dit megaproject. Valt het simpelweg ‘naar de Maan’ verplaatsen van Heerlense ambtenaren daar ook onder?! Wij denken van niet.

Als voor de eerste 4000m2 (nieuwe) kantoorruimte ‘in de Maan’ nu al kennelijk moeilijk/geen huurders gevonden kunnen worden (er staan bovendien al jarenlang bijna 1600 m2 kantoorruimte leeg in de gerenoveerde Hoppenhof) wat zegt dat dan over de overige 10.000 m2 kantoorruimte in het 200 miljoen kostende megabouwproject Maankwartier? Bovendien denken de bouwers van ‘de Maan’, indien geen huurder/koper voor het Maanhotel gevonden word, op die plek extra kantoorruimte te realiseren…

 

Persbericht

Collegebesluit