primark

Ligt Primark aan het eind van een winkelpassage?!

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

primarkDe Primark (een gekende grootschalige kledingwinkel) contracten, die diverse collegeleden zagen maar waarvoor Hart-Leers door de wethouder naar projectontwikkelaar Multi doorverwezen werd, benadrukken dat de bouw van het Schinkelkwadrant, wat Primark betreft, uiterlijk per mei a.s. starten moet. Primark ligt dan echter, zoals het er nu uitziet, aan het eind van een winkelpassage dwars door het nieuw te bouwen Schinkelkwadrant.

Op de plek van de beoogde entree, pal tegenover het Coriocentre, ligt momenteel een grootschalig kantoorgebouw. Een gebouw, pal achter de enige coffeeshop in het stadscentrum, dat nog steeds in gebruik is en waarvan allerminst duidelijk is dat projectontwikkelaar Multi en de eigenaar van dit gebouw tot elkaar zijn kunnen komen.

schinkelkwadrantEen dwars doorsteek door het nieuwbouwproject Schinkelkwadrant zou de winkels aldaar van binnen uit ontsluiten. De dwarsstraat met aan de kop (ter hoogte van de Schinkelstraat) een Primark gelegen zou ‘een rondje stad‘ stukken completer maken. Echter: als een van beide ingangen (op de plek waar momenteel een nog in gebruik zijnd kantorenpand staat) er niet komt, tenminste hierover lijkt alles behalve overeenstemming bereikt, ligt Primark aan het eind van een winkelpassage die alleen via Promenade -II- te bereiken valt. Is dat überhaupt wel wat Primark wil en strookt dat met alle tentoongespreide plannen? Nee, natuurlijk niet.

Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan dinsdagavond a.s. vaststelt lijkt het ons wijs om eerst duidelijkheid te hebben over de concrete (en actuele) eigendomsverhoudingen. Kan projectontwikkelaar Multi wel of niet over deze cruciale toegangspoort tot dit bouwproject beschikken of komt er wellicht daadwerkelijk een winkelpassage die doodloopt bij Primark en geen doorsteek richting Coriocentre kent…

Heerlen vreest afhaken Primark en problemen stadskantoor indien bouwplan Schinkelkwadrant niet tijdig start

Posted by | Nieuws

Hart-Leers vroeg vrijdagmorgen jongstleden om tekst en uitleg over de ‘versnelde planning besluiten Schinkelkwadrant Zuid’ en de daarvoor belegde extra commissie- en raadsvergadering. Zojuist volgde naar aanleiding daarvan bijgaand bericht (bijlage).

Burgemeester en wethouders verzochten donderdag jongstleden om het bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid en het Beeldkwaliteitsplan versneld te behandelen en daarvoor gebruik te maken van de reservedata voor commissie en raad. Een extra commissievergadering RO is inmiddels bepaald op 22 augustus, na afloop van de extra raadsvergadering op die dag. Daarna zou behandeling in de extra raadsvergadering van 10 september kunnen plaatsvinden. Tot zover ‘de extra vergaderingen’.

Wat de komst van grote kledingdiscounter Primark betreft zou de uiterlijke bouwstart van het Schinkelkwadrant in mei volgend jaar moeten zijn terwijl de gemeente Heerlen -vanwege de bouw van een nieuw stadskantoor- uiterlijk op een bouwstart van augustus 2014 koerst. De gemeente Heerlen geeft in haar memo (bijlage) aan slechts een speling van enkele weken te kennen terwijl het nu al kennelijk allemaal erg nauw op elkaar afgestemd is.

Nu diverse bezwaarmakende partijen reeds aangaven met dit plan richting Raad van State te gaan en de projectontwikkelaar achter het Schinkelkwadrant kennelijk in een overnamestrijd met de Amerikaanse durfinvesteerder Blackstone verwikkelt is lijkt de gehele situatie erg zorgelijk. Verliest Heerlen hiermee de alom gewenste komst van kledingdiscounter Primark en blijft de situatie rondom het stadskantoor onduidelijk of ‘valt het allemaal wel mee’?

Een uitspraak waarin de Raad van State, eind vorig jaar, over een dergelijk grootschalig plan oordeelde (Emmeloord) viel -naar het schijnt- ongunstig voor dit plan uit. Hoe moet een dergelijke uitspraak nu geduid worden ten opzichte van de plannen Schinkelkwadrant? Wat betekend de kennelijke Amerikaanse overname (met goedkeuring van de Europese Commissie) van projectontwikkelaar Multi? Gaat hierna het plan zondermeer door of heeft dit gevolgen, zo ja welke?

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘er doorheen jassen’ terwijl er letterlijk maar enkele (2 tot 3) weken speling is lijkt meer dan zorgelijk. Sinds wanneer is deze situatie bekend en welke strategie gaat erachter schuil om nu ‘haasje repje’ een extra commissie- en raadsvergadering te beleggen als men hiervan -zeer waarschijnlijk- al veel langer op de hoogte is?

Bijlage

Heeft overname Multi vastgoed gevolgen voor nieuw Stadskantoor en Primark?

Posted by | Nieuws

Al enige tijd melden diverse bronnen dat Multi vastgoed door Blackstone ‘opgekocht’ wordt. Diverse media melden vandaag dat het zover (b)lijkt te zijn.

Als Multi niet langer ‘aan de touwtjes trekt’ welke gevolgen heeft dat dan voor het bouwproject Schinkelkwadrant en de aldaar geduide komst van Primark en een nieuw Stadskantoor? Hart-Leers vraagt het college om tekst en uitleg en hoe deze informatie concreet geduid moet worden.

Komt Primark nu wel of niet naar Heerlen?

Posted by | Nieuws

De vakwethouder wist dinsdagavond jl. (tijdens de raadscommissievergadering) te vertellen dat Primark een bindend huurcontract ondertekende. Een contract waarmee de gekende modeketen zich aan het Schinkelkwadrant (voormalig winkelcentrum ‘De Plu’ e.o.) verbind. Sinds vrijdag jl. bleek zij hiervan reeds op de hoogte. Tot op heden volgt echter, helaas, geen bevestiging en/of andere reactie door Multi/Plu cv en of Primark. Dat terwijl de vastgoedwereld wel van zich laat horen.

‘Primark tekende ook een contract met ons’, zo klinkt het uit de markt. Een contract om naar voormalig winkelcentrum ‘De Bongerd’ te komen. Een stuk met de nodige ‘mitsen en maren’ en kennelijk volop andere ontsnappingsmogelijkheden. Daarbij geeft men vanuit de vastgoedwereld aan dat Primark inmiddels ook zelf (zeer recent) bevestigde geen geldig huurcontract met betrekking tot een komst naar Heerlen te hebben afgesloten.

Hart-Leers: ‘Het lijkt ons goed om duidelijke (en eenduidige) informatie te hebben en hierover geen tegenstrijdige berichten te ontvangen. Hoe moeten we de tegenberichten precies duiden? Kan het zijn dat de vakwethouder zich achteraf gezien wellicht toch enigszins vergist heeft? Indien ja, dan is het zaak om deze misvatting natuurlijk zo snel mogelijk publiekelijk recht te zetten, toch?’

Wethouder wist ‘het’ sinds vrijdag maar vertelde ‘het’ pas dinsdagavond

Posted by | Nieuws

Nadat wij ons publiekelijk -via onze website- afvroegen of met het niet doorgaan van het Schinkelkwadrant (de deadline van 1 februari bleek immers onhaalbaar) ook de komst van Primark passé was trokken diverse politieke partijen aan de bel en maakte de wethouder gisteravond openbaar sinds vrijdag jl. te weten dat er een getekend huurcontract tussen Multi vastgoed en Primark is. Een huurcontract waarmee Primark zich aan het Schinkelkwadrant te Heerlen centrum verbind.

Waren er naar aanleiding van onze publicatie geen vragen gesteld dan had de wethouder dit op korte termijn niet openbaar gemaakt zo liet zij weten. ‘Het nieuws dat Primark, een winkelketen die naar verluidt een modewinkel van 6000m2 in hartje Heerlen openen wil, definitief voor Heerlen koos schreeuw je van de daken, toch?!’, zo reageert Hart-Leers. Nu de wethouder gisteravond ook aangaf dat Primark er liever het zwijgen toe doet en er liever geen ruchtbaarheid aan geeft vragen we ons af waarom de wethouder eerder zweeg en nu alsnog haar zwijgen verbreekt.

Louter en alleen de insteek ‘we willen u optimaal informeren’ geldt niet. Immers: het nieuws was reeds sinds vrijdag jl. bij haar bekend.

Wij hopen (en ijveren daar al geruime tijd voor) dat Primark inmiddels daadwerkelijk voor Heerlen koos en dat de contracten er ook werkelijk zijn en dit dossier niet net zoals het stadslandbouwproject verloopt. Een project waarbij de wethouder eerder ook repte over getekende contracten maar uiteindelijk een van beide ondertekenaars niet ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel.

Hart-Leers verwacht nu tevens op korte termijn bevestiging door de (grotendeels) eigenaar van het Schinkelkwadrant (Multi/Plu CV) en/of door Primark. Dit belangrijke nieuws mag immers van de daken geschreeuwd worden, toch?

Primark geïnteresseerd in Schinkelkwadrant

Posted by | Nieuws

Het kostte de Heerlense oppositie partijen de nodige moeite voordat burgemeester en wethouders hen uiteindelijk toch informeerden over de stand van zaken met betrekking tot een mogelijke komst van Primark.

Het grootschalig opgezette modebedrijf Primark, dat duizenden vierkante meters winkeloppervlakte (per vestiging) beslaat, schijnt een trekker van grote omvang te zijn.

Tijdens de extra raadsvergadering van vanavond liet de wethouder weten dat Primark enig en alleen interesse uit in een plek in het nieuw te ontwikkelen Schinkelkwadrant. Het is op die plek en geen andere. Dat daarnaast alles behalve zeker is dat Primark vast en zeker naar Heerlen komt bleek daarbij ook.

Burgemeester en wethouder bespreken Primark met fractievoorzitters

Posted by | Nieuws
Zojuist liet de griffie van de gemeente Heerlen weten dat de burgemeester, na afloop van de presidiumvergadering van dinsdag aanstaande, graag met de fractievoorzitters over Primark praten wil. Daarbij is ook de wethouder aanwezig. De burgemeester verzoekt de fractievoorzitters om hierbij aanwezig te zijn.

 

Hart-Leers: ‘Nu de extra raadsvergadering over Primark aanstaande is en onlangs een paginagroot artikel hierover in de krant verscheen kunnen burgemeester en wethouders er kennelijk niet meer omheen om de Heerlense politiek, eindelijk, te informeren. Wij zijn erg benieuwd naar welk nieuws zij te melden hebben c.q. wat de precieze bedoeling van deze ‘Primark’ bijeenkomst is.’

Gaat komst Primark gepaard met sluiting Bijenkorf?

Posted by | Nieuws

Pas op 31 oktober a.s., bijna een maand nadat de complete oppositie erom vroeg, vindt de extra raadsvergadering over Primark plaats. Dat vernam de Heerlense gemeenteraad vandaag. De complete oppositie wil al geruime tijd de verwachte komst van winkelketen Primark (publiekelijk) bespreken.

Primark is een winkelketen die, naar verluidt, een vestiging van maar liefst 6000m2 in hartje Heerlen zou willen starten. Omdat de coalitie partijen, zelfs tot tweemaal toe, bespreking van dit belangrijke onderwerp onmogelijk maakten vroeg de complete oppositie, tijdens de reguliere raadsvergadering van dinsdag jl., een extra raadsvergadering aan.

De bijgaande informatie wijst er echter op dat de kaarten om Primark binnen te halen er kennelijk minder florissant bij liggen dan gedacht. Daarnaast bestaat de kans dat Limburg haar Maastrichtse Bijenkorf kwijtraakt. Immers: kennelijk zijn Primark en de Bijenkorf van dezelfde eigenaar en wenst deze ook de Maastrichtse Bijenkorf naar een Primark om te bouwen.

Dit zou waarschijnlijk betekenen dat de kans dat Primark een 6000m2 groot filiaal in hartje Heerlen opent daardoor minimaal wordt. Daarnaast duidt het recente nieuws over het nieuwe omvangrijke winkelcentrum in Aken, de Kaiserplatz Galerie, erop dat in het nabijgelegen Aken forse nieuwbouwplannen op het punt van uitvoering staan. Dat terwijl het een publiek geheim is dat ook Aken een van de kandidaten voor de komst van Primark is (of was?).

Hart-Leers: ‘Zeker onder de huidige omstandigheden kunnen we gewoonweg niet tot 31 oktober a.s. -werkeloos- afwachten om te bezien welke concrete ontwikkelingen er met betrekking tot Primark zijn. Mocht Primark echt afhaken dan heeft dat zeer waarschijnlijk forse gevolgen voor het van de grond tillen van plannen zoals het Schinkelkwadrant en/of het Maankwartier. 6000m2 winkelruimte vullen -middenin een economische crisis- is een ware kunst. Deze invulling is ronduit bepalend of grootschalige bouwprojecten wel of niet gestart kunnen worden. Het is nu de allerhoogste tijd dat burgemeester en wethouders hun informatie over Primark met de gemeenteraad delen waarbij alles uit de kast moet worden gehaald om deze grote winkelketen aan Heerlen te binden. Niet afwachten en hopen dat het goed komt maar actie ondernemen en zorgen dat onze stad vooruit gaat en niet -met meer leegstand- achteruit holt.’

Aken:
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/10/03/verkoop-kaiserplatz-galerie-aken-definitief

Bijenkorf · Primark
http://www.tctubantia.nl/regio/enschede-haaksbergen/11742404/Primark-gaat-nu-mogelijk-in-pand-Bijenkorf.ece

Extra raadsvergadering over Primark

Posted by | Nieuws

Primark overweegt om een grootschalige kledingzaak (van maarliefst 6000m2) in hartje Heerlen te vestigen. Een mooie kans die Heerlen niet mag laten schieten zo oordelen de gezamenlijke Heerlense oppositiepartijen die de politieke discussie hierover graag willen aangaan.

De gezamenlijke oppositie voerde Primark als agendapunt op de raadscommissieagenda op waarna de coalitie het punt van de agenda af liet voeren. Toen de oppositie het punt op de raadsagenda plaatste herhaalde de coalitie hetzelfde ‘trucje’ en liet Primark wederom afvoeren. Heerlen kan de komst van deze trekker van formaat goed gebruiken. Vandaar zet de oppositie nadrukkelijk op de komst van Primark in en wil zij hierover graag bijgepraat worden.

Nu de coalitie dit keer op keer weer verhinderd dienden de gezamenlijke oppositiepartijen, na een korte schorsing van de raadsvergadering, een breed gedragen verzoek  in om een extra raadsvergadering uit te schrijven. Een raadsvergadering over Primark die de burgemeester binnen dertig dagen moet laten plaatsvinden.

Hart-Leers: ‘Het is een kwalijke zaak dat de coalitie en dergelijke boycot tegen de oppositie op touw zet. Bespreking van Primark mag en kan daar niet de dupe van worden.’

Heerlense politici wijzen inspraak modeondernemer schaamteloos af

Posted by | Nieuws

Raadslid Ger Meesters (MijnHeerlen) verzocht namens alle oppositie partijen om de kwestie Primark op de raadscommissieagenda te plaatsen. Alhoewel ieder commissielid genoeg stukken ter voorbereiding ontving kwam het niet tot behandeling van het agendapunt. De oorzaak hiervan? De aanwezige coalitieleden wezen -unaniem- het verzoek tot agendering af en lieten daarmee de heer Nico Meyer (Meyer&Meyer stores) onverrichter zake huiswaarts keren.

‘De mond vol hebben over spreken met mensen en de wijken in trekken echter een gekende modeondernemer uit onze stad niet eens de kans geven om zijn zegje te kunnen doen… Ongelofelijk!’, zo reageert Hart-Leers. Primark, het onderwerp van agendering, is een grote modeketen die interesse in onze stad geuit heeft. Alleen vandaar al is het van groot belang om hierover te spreken. Bekijken of de locatie zich ervoor leent (of niet) is niet het enige dat telt. Laten zien dat ook ondernemerschap gewaardeerd wordt en Heerlen zijn oor graag te luister legt bij mensen uit de praktijk is van groot belang.

Met het onverrichter zake huiswaarts laten keren van modeondernemer Nico Meyer laten de Heerlense coalitie partijen zien uit welk hout zij kennelijk gesneden zijn: alleen hun wil is wet. Openstaan voor andermans mening is er kennelijk niet bij.

De complete oppositie nam, wegens het belang van deze kwestie, tijdens de ES raadscommissievergadering van gisteravond het besluit om Primark op de aanstaande raadsagenda te plaatsen. De hiervoor benodigde acht handtekeningen vormen daartoe geen probleem.  

Laat Heerlen Primark bewust aan zich voorbij gaan?

Posted by | Nieuws

Vandaag ontving de Heerlense politiek een brandbrief van de Stichting Meyer & Meyer Foundation. De heer Nico Meyer laat daarin weten dat de reële kans bestaat dat de winkelformule Primark, door toedoen van het stadsbestuur, aan Heerlen voorbij gaat. Daarin meldt de stichting ook stilstand in het Heerlense winkelgebied te bespeuren en dat daardoor een verdere leegloop en achteruitgang van de binnenstad in het verschiet ligt. 

Concreet blijken er plannen te zijn om Primark in het gebied Schinkelkwadrant -II- te vestigen. Het Heerlens college van burgemeester en wethouders lijkt daar echter faliekant op tegen. In meegezonden correspondentie aan de raadsleden laat de Stichting Meyer & Meyer Foundation weten goede contacten met Primark te onderhouden en daarbij reeds vurig gepleit te hebben voor een vestiging in Heerlen. 

Nu Heerlen klaarblijkelijk niet inging op het voorstel om Primark in London te bezoeken en zich aldaar te overtuigen van deze winkelformule schets de Stichting Meyer & Meyer Foundation een reëel scenario dat Primark zich niet in Heerlen maar in Roermond of Aken vestigt. Een scenario waarbij de Heerlense binnenstad een trekker van grote omvang aan zich voorbij ziet gaan. 

Hart-Leers vraagt het college om tekst en uitleg naar aanleiding van het omvangrijke schrijven van de Stichting Meyer & Meyer Foundation en informeert daarbij tevens naar welke contacten er op dit moment lopen. Concrete contacten om Primark een plek in Heerlen te geven. Hart-Leers wil tevens weten wat -in deze- reeds ondernomen is en, wellicht, nog in de steigers staat.