Heerlense politici wijzen inspraak modeondernemer schaamteloos af

Posted by | september 18, 2012 | Nieuws

Raadslid Ger Meesters (MijnHeerlen) verzocht namens alle oppositie partijen om de kwestie Primark op de raadscommissieagenda te plaatsen. Alhoewel ieder commissielid genoeg stukken ter voorbereiding ontving kwam het niet tot behandeling van het agendapunt. De oorzaak hiervan? De aanwezige coalitieleden wezen -unaniem- het verzoek tot agendering af en lieten daarmee de heer Nico Meyer (Meyer&Meyer stores) onverrichter zake huiswaarts keren.

‘De mond vol hebben over spreken met mensen en de wijken in trekken echter een gekende modeondernemer uit onze stad niet eens de kans geven om zijn zegje te kunnen doen… Ongelofelijk!’, zo reageert Hart-Leers. Primark, het onderwerp van agendering, is een grote modeketen die interesse in onze stad geuit heeft. Alleen vandaar al is het van groot belang om hierover te spreken. Bekijken of de locatie zich ervoor leent (of niet) is niet het enige dat telt. Laten zien dat ook ondernemerschap gewaardeerd wordt en Heerlen zijn oor graag te luister legt bij mensen uit de praktijk is van groot belang.

Met het onverrichter zake huiswaarts laten keren van modeondernemer Nico Meyer laten de Heerlense coalitie partijen zien uit welk hout zij kennelijk gesneden zijn: alleen hun wil is wet. Openstaan voor andermans mening is er kennelijk niet bij.

De complete oppositie nam, wegens het belang van deze kwestie, tijdens de ES raadscommissievergadering van gisteravond het besluit om Primark op de aanstaande raadsagenda te plaatsen. De hiervoor benodigde acht handtekeningen vormen daartoe geen probleem.