Heerlen vreest afhaken Primark en problemen stadskantoor indien bouwplan Schinkelkwadrant niet tijdig start

Posted by | August 14, 2013 | Nieuws

Hart-Leers vroeg vrijdagmorgen jongstleden om tekst en uitleg over de ‘versnelde planning besluiten Schinkelkwadrant Zuid’ en de daarvoor belegde extra commissie- en raadsvergadering. Zojuist volgde naar aanleiding daarvan bijgaand bericht (bijlage).

Burgemeester en wethouders verzochten donderdag jongstleden om het bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid en het Beeldkwaliteitsplan versneld te behandelen en daarvoor gebruik te maken van de reservedata voor commissie en raad. Een extra commissievergadering RO is inmiddels bepaald op 22 augustus, na afloop van de extra raadsvergadering op die dag. Daarna zou behandeling in de extra raadsvergadering van 10 september kunnen plaatsvinden. Tot zover ‘de extra vergaderingen’.

Wat de komst van grote kledingdiscounter Primark betreft zou de uiterlijke bouwstart van het Schinkelkwadrant in mei volgend jaar moeten zijn terwijl de gemeente Heerlen -vanwege de bouw van een nieuw stadskantoor- uiterlijk op een bouwstart van augustus 2014 koerst. De gemeente Heerlen geeft in haar memo (bijlage) aan slechts een speling van enkele weken te kennen terwijl het nu al kennelijk allemaal erg nauw op elkaar afgestemd is.

Nu diverse bezwaarmakende partijen reeds aangaven met dit plan richting Raad van State te gaan en de projectontwikkelaar achter het Schinkelkwadrant kennelijk in een overnamestrijd met de Amerikaanse durfinvesteerder Blackstone verwikkelt is lijkt de gehele situatie erg zorgelijk. Verliest Heerlen hiermee de alom gewenste komst van kledingdiscounter Primark en blijft de situatie rondom het stadskantoor onduidelijk of ‘valt het allemaal wel mee’?

Een uitspraak waarin de Raad van State, eind vorig jaar, over een dergelijk grootschalig plan oordeelde (Emmeloord) viel -naar het schijnt- ongunstig voor dit plan uit. Hoe moet een dergelijke uitspraak nu geduid worden ten opzichte van de plannen Schinkelkwadrant? Wat betekend de kennelijke Amerikaanse overname (met goedkeuring van de Europese Commissie) van projectontwikkelaar Multi? Gaat hierna het plan zondermeer door of heeft dit gevolgen, zo ja welke?

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘er doorheen jassen’ terwijl er letterlijk maar enkele (2 tot 3) weken speling is lijkt meer dan zorgelijk. Sinds wanneer is deze situatie bekend en welke strategie gaat erachter schuil om nu ‘haasje repje’ een extra commissie- en raadsvergadering te beleggen als men hiervan -zeer waarschijnlijk- al veel langer op de hoogte is?

Bijlage