Gaat komst Primark gepaard met sluiting Bijenkorf?

Posted by | oktober 08, 2012 | Nieuws

Pas op 31 oktober a.s., bijna een maand nadat de complete oppositie erom vroeg, vindt de extra raadsvergadering over Primark plaats. Dat vernam de Heerlense gemeenteraad vandaag. De complete oppositie wil al geruime tijd de verwachte komst van winkelketen Primark (publiekelijk) bespreken.

Primark is een winkelketen die, naar verluidt, een vestiging van maar liefst 6000m2 in hartje Heerlen zou willen starten. Omdat de coalitie partijen, zelfs tot tweemaal toe, bespreking van dit belangrijke onderwerp onmogelijk maakten vroeg de complete oppositie, tijdens de reguliere raadsvergadering van dinsdag jl., een extra raadsvergadering aan.

De bijgaande informatie wijst er echter op dat de kaarten om Primark binnen te halen er kennelijk minder florissant bij liggen dan gedacht. Daarnaast bestaat de kans dat Limburg haar Maastrichtse Bijenkorf kwijtraakt. Immers: kennelijk zijn Primark en de Bijenkorf van dezelfde eigenaar en wenst deze ook de Maastrichtse Bijenkorf naar een Primark om te bouwen.

Dit zou waarschijnlijk betekenen dat de kans dat Primark een 6000m2 groot filiaal in hartje Heerlen opent daardoor minimaal wordt. Daarnaast duidt het recente nieuws over het nieuwe omvangrijke winkelcentrum in Aken, de Kaiserplatz Galerie, erop dat in het nabijgelegen Aken forse nieuwbouwplannen op het punt van uitvoering staan. Dat terwijl het een publiek geheim is dat ook Aken een van de kandidaten voor de komst van Primark is (of was?).

Hart-Leers: ‘Zeker onder de huidige omstandigheden kunnen we gewoonweg niet tot 31 oktober a.s. -werkeloos- afwachten om te bezien welke concrete ontwikkelingen er met betrekking tot Primark zijn. Mocht Primark echt afhaken dan heeft dat zeer waarschijnlijk forse gevolgen voor het van de grond tillen van plannen zoals het Schinkelkwadrant en/of het Maankwartier. 6000m2 winkelruimte vullen -middenin een economische crisis- is een ware kunst. Deze invulling is ronduit bepalend of grootschalige bouwprojecten wel of niet gestart kunnen worden. Het is nu de allerhoogste tijd dat burgemeester en wethouders hun informatie over Primark met de gemeenteraad delen waarbij alles uit de kast moet worden gehaald om deze grote winkelketen aan Heerlen te binden. Niet afwachten en hopen dat het goed komt maar actie ondernemen en zorgen dat onze stad vooruit gaat en niet -met meer leegstand- achteruit holt.’

Aken:
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2012/10/03/verkoop-kaiserplatz-galerie-aken-definitief

Bijenkorf · Primark
http://www.tctubantia.nl/regio/enschede-haaksbergen/11742404/Primark-gaat-nu-mogelijk-in-pand-Bijenkorf.ece