Burgemeester en wethouder bespreken Primark met fractievoorzitters

Posted by | October 25, 2012 | Nieuws
Zojuist liet de griffie van de gemeente Heerlen weten dat de burgemeester, na afloop van de presidiumvergadering van dinsdag aanstaande, graag met de fractievoorzitters over Primark praten wil. Daarbij is ook de wethouder aanwezig. De burgemeester verzoekt de fractievoorzitters om hierbij aanwezig te zijn.

 

Hart-Leers: ‘Nu de extra raadsvergadering over Primark aanstaande is en onlangs een paginagroot artikel hierover in de krant verscheen kunnen burgemeester en wethouders er kennelijk niet meer omheen om de Heerlense politiek, eindelijk, te informeren. Wij zijn erg benieuwd naar welk nieuws zij te melden hebben c.q. wat de precieze bedoeling van deze ‘Primark’ bijeenkomst is.’