‘De verdwenen brief’, feiten op een rijtje

Posted by | July 13, 2011 | Nieuws

In de loop van donderdag jl. nam Hart-Leers contact op met het gemeentelijk griffiebureau. Daarbij werd de vraag gesteld of er een brief namens de eigenaar van het stadskantoor ontvangen was en zo ja wat de inhoud daarvan was. De griffie kende een dergelijke brief aan de gemeenteraad niet en startte prompt met zoeken naar een desbetreffende brief. Hart-Leers vernam daarop dat er inderdaad een dergelijke brief was waarna deze brief aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de directie, de fractieassistenten en aan de gehele griffie doorgestuurd werd.

Ook de vakwethouder ontving dat bericht. Daags erna meldt het Limburgs Dagblad dat de desbetreffende brief bewust werd achtergehouden om daarmee de discussie in de gemeenteraad niet te beïnvloeden. De krant citeert de wethouder.

Eerlijk duurt het langst. Al schijnen de vakwethouder en haar partij er vooralsnog een eigen waarheid op na te houden…‘

Bijlage 1: e-mail
Bijlage 2: Artikel Limburgs 08.07.11 Dagblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3: Brief huisvesting Stadskantoor