OR gemeente Heerlen uit zorgen over huisvestingslocatie

Posted by | March 02, 2012 | Nieuws

Vandaag ontving de Heerlense politiek het OR advies van de gemeente Heerlen. De OR uit daarin haar zorgen met betrekking tot de huisvestingslocatie, de plek waar de Heerlense ambtenaren kantoor houden.

Letterlijk schrijft de OR :  ‘Daarnaast spreekt de OR haar zorgen uit over de consequenties in relatie tot de verplichtingen bij het Maankwartier, het Schinkelkwadrant en de huidige locatie aan de Geleenstraat. Mede gezien de krimp, de huidige leegstand, binnen de gemeente Heerlen en de economische ontwikkelingen.’

Hart-Leers: ‘Ook de OR geeft een niet mis te verstane reactie. Heerlen heeft zich ertoe verplicht om gedurende diverse jaren 4000m2 nieuwe kantoorruimte in het Maankwartier te huren. Wie die ruimte gaat gebruiken is tot op dit moment niet duidelijk. Dat de huur ruim 125 euro per vierkante meter bedraagt en de verplichtingen daartoe vaststaan is echter zeker. Verhuizen naar het Schinkelkwadrant laat een volledig lege kantoortoren (pal naast het gemeentehuis) achter. De Geleenstraat en het omliggende gedeelte van de binnenstad zullen daar zeker de ‘zure vruchten’ van plukken. Wat en of iets met die lege kantoortoren gebeuren gaat is allerminst zeker.  Kortom: wij delen de zorgen van de OR en stemden mede vanwege die insteek tegen een nieuw kantoor in het Schinkelkwadrant waarna het huidige kantoor met een zeer ongewisse toekomst achterblijft. Dit terwijl het plan ‘Salon Heerlen’, dat ons zeer aanstaat, de omgeving juist op een weg naar boven helpt.’

120302 OR advies locatiekeuze