Slechte aanpak stadskantoordiscussie leidt tot uitstel

Posted by | January 25, 2012 | Nieuws

Gisteravond (24 januari) zou een gecombineerde raadscommissievergadering (BD, ES en RO) discussiëren over de plek van het stadskantoor, het kantoor van de Heerlense ambtenaren. Hart-Leers stak daar echter een stokje voor. 

‘Het gaat om de keuze voor een nieuw- of verbouw waarmee duizenden vierkante meters gemoeid gaan en het om een flinke huur- of koopprijs draait. Dit is geen besluit om ‘tussen de soep en de aardappelen door’ te nemen’, zo uitte Hart-Leers. Omdat burgemeester en wethouders pas op het allerlaatste moment over de stukken spraken kregen de commissieleden de vergaderstukken pas op donderdag of vrijdag jl. aangeleverd. Dat terwijl dinsdagavond erna de discussie plaatshad en in verband met een goede gang van zaken afgesproken is stukken minimaal een week van te voren aan te leveren. Ook bleek dat stukken (4 pagina’s: ‘Verslag onderhandelingen marktpartijen’) onder strikte geheimhouding ter inzage lagen terwijl andere belangrijke stukken pas daags voor de vergadering aangeleverd werden en tijdens de vergadering geheime stukken alsnog openbaar werden.

‘Wij hebben principiële bezwaren tegen het geheimhouden van cruciale informatie’. Gelukkig bleek Hart-Leers daarin niet alleen te staan. Nadat het college zich over het opheffen van de geheimhouding beraadde kwam een stuk naar buiten waarin zij ‘cijfers zwart maakten’ die vervolgens toch nog duidelijk leesbaar waren. Hilarisch was het toen bleek dat nadat men de eerste keer een door het college deels zwart gemaakt stuk uitdeelde het college ‘vergeten’ was om enkele cijfers zwart te maken en deze reeds breed verdeelde stukken in aller haast weer opgehaald werden. Het eerder nog geheime stuk is, na de ronduit klungelige aanpak van burgemeester en wethouders, nu volledig openbaar en door de slechte aanpak ‘met een doorzichtige zwarte marker’ zijn alle ‘geheime’ getallen nu -met amper enige moeite- prima leesbaar.

Toen de commissievoorzitter met de inhoudelijke discussie wilde startten stelde Hart-Leers voor om het punt van de agenda te halen. Informatie werd veel te laat aangeleverd, stukken stonden niet op de gemeentelijke website en het geheime stuk werd toch openbaar en ook dat behoefde enige bestudering. Nadat eerder, tot twee maal toe, verkeerd gestemd werd bleek bij de juiste stemming dat 8 leden ditt voorstel steunden en 8 ertegen waren waarna het agendapunt ‘Lokatiekeuze strategische huisvesting’ naar een volgende vergadering verplaatst werd.

‘De onprofessionele aanpak van dit voor Heerlen erg belangrijke dossier stuit ons tegen de borst. Een hele batterij ambtenaren is er mee bezig terwijl men ervan uit mag gaan dat ook burgemeester en wethouders er de nodige tijd in staken’. Tijdens de presentatie die (min of meer als compromis) toch doorging werd vervolgens het letterlijke raadsvoorstel voorgedragen. Iets wat een geduldig lezer natuurlijk al lang had moeten (en kunnen) weten…

Op woensdag 1 februari aanstaande vind om 19.00u. de inhoudelijk discussie plaats. U bent van harte welkom om deze te volgen. Natuurlijk kunt u ook als inspreker aan de discussie deelnemen.