Nieuw hoofdstuk in soap rond stadskantoor

Posted by | March 13, 2013 | Nieuws

Omdat het huidige stadskantoor volgens de gemeente Heerlen niet meer voldoet en het huurcontract vorig jaar afliep zoekt Heerlen, al enige tijd, een antwoord op de vraag: waar huisvesten wij onze ambtenaren. Na een jarenlange discussie en keer op keer weer vooruitschuiven leek een meerderheid van de gemeenteraad voor een nieuwe plek in het nog te bouwen Schinkelkwadrant gekozen te hebben. Burgemeester en wethouders houden daar echter een andere mening op na.

Hart-Leers was en is groot voorstander van het herontwikkelen van het huidige stadskantoor aan de Geleenstraat. Dat kan ook gemakkelijk zo maakte de eigenaar van die plek middels de plannen ‘Salon Heerlen’ duidelijk. Een politieke meerderheid koos echter voor nieuwbouw in het Schinkelkwadrant waarna de huidige kantorenlocatie aan de Geleenstraat als ‘oud vuil’ achterblijft. Een rampzalig besluit dat de directe omgeving aldaar verre van goed doet.

Nu Heerlen bovendien -nog steeds- met haar afnamegarantie voor 4000 m2 kantoorruimte in het Maankwartier ‘in haar maag zit’ en zij daarvoor geen huurder lijkt te vinden grijpen burgemeester en wethouders naar de volgende truc: splits het ambtenarenonderkomen in tweeën en plaats 4000m2 ‘ergens anders’. Die afmeting is natuurlijk en zeer waarschijnlijk louter toevallig maar komt wonderwel overeen met de huurverplichting die Heerlen in het 200 miljoen kostende megaproject Maankwartier heeft.

Hart-Leers: ‘Het herontwikkelen van de locatie Geleenstraat  heeft onze voorkeur. Ook omdat daarbij het reeds lange tijd leegstaande ‘Hema gebouw’ aan het Raadhuisplein meegenomen wordt. Zo krijgt dit gedeelte van de stad een boost en vind niet de zoveelste verplaatsing van bestaande activiteiten plaats waarna grote lege gebouwen als ‘oud vuil’ achterblijven. De huidige tijd is veel meer geschikt voor herbestemming van bestaande gebouwen. Lege winkels, kantoren en woningen zijn er meer dan genoeg. Het klakkeloos  ‘als vanouds’  neerzetten van nieuwe kantoorkolossen is onbegrijpelijk.’

Bijlage