Heerlen breekt koopovereenkomst nieuwbouw stadskantoor De Plu/Schinkelkwadrant/Schinkelpassage open

Indien de bouw van het plan niet voor 1 april aanstaande gestart is staat het Heerlen vrij om van de koop van een nieuw stadskantoor in De Plu af te zien. Dit leidt Hart-Leers af uit bijgaande stukken die politiek Heerlen gisteren ontvingen nadat Hart-Leers de kwestie tijdens de raadsvergadering van december op de agenda plaatste.

Nu de projectontwikkelaar heeft aangegeven nog niet te weten wanneer men met het plan start is de vraag gerechtvaardigd wat dit voor de komst van Primark en de troosteloze 2e Promenade betekend. Er lijkt immers nog niets duidelijk en -als dat zo is- lijkt daarmee ook de komst van de grote winkelketen Primark steeds ongewisser. Het stadskantoor kan gemakkelijk op haar huidige plek aan de Geleenstraat blijven. Daar is volop ruimte en valt vast en zeker met de eigenaar te praten om het gedateerde gebouw aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

Met het met enkele maanden verlengen van de koopovereenkomst is alles behalve duidelijkheid geschapen. Te meer nu de projectontwikkelaar geen startdatum ten tonele brengt. Het lijkt erop dat hiermee alweer kostbare tijd verloren gaat en daarmee behalve overduidelijk is dat de behoefte aan het nieuwbouwplan, extra winkel- woon- en kantoorruimte, er kennelijk niet is ook de enige mogelijke geïnteresseerde nog steeds niet aan Heerlen gebonden is.

Hart-Leers vroeg reeds meermaals om alternatieve scenario’s mocht deze situatie zich voordoen. Die scenario’s  zijn er kennelijk maar blijven vooralsnog ‘onder de pet’. Als Heerlen echter het gerucht waarmaakt haar gehele stadskantoor naar het Maankwartier te verplaatsen slaat dat een ware krater in de binnenstad en levert het een extra kostbaar Maankwartier op dat amper gedragen wordt door Heerlense ambtenaren die er tijdens werkdagen verpozen.

Overigens luidt de vraag wie of wat met  ‘start bouw bouwplan’ bedoelt wordt nu de projectontwikkelaar begin november heeft laten weten zijn plannen behoorlijk te willen verkleinen. Van dit verkleinde plan bestaat overigens vooralsnog, naar het schijnt, slechts een ‘artist impression’

Koopovereenk.Schinkelkw.Z Koopovereenkomst_Schinkelkwadrant_Zuid__Addendum