Meeste winkelleegstand van Nederland: Heerlen nog steeds op nummer 1

Uit bijgaande cijfers van december 2014 blijkt dat Heerlen nog steeds de landelijke lijst aanvoert als het om winkelleegstand gaat. Bestuurlijk Heerlen liet het tot op heden na deze cijfers met de lokale politiek te delen terwijl Hart-Leers er reeds meer dan eens naar informeerde.

Het abonnement dat ook Heerlen op cijferleverancier Locatus heeft lijkt vooralsnog alleen voor intern gemeentelijk gebruik. Dat terwijl de leegstandscijfers ronduit alarmerend zijn en Heerlen reeds gestopt is met de jaarlijkse passantentelling die een fikse afname aantoonde.

De bouw van het grootschalige nieuwbouwproject Schinkelpassage ligt stil omdat geïnteresseerde huurders ontbreken terwijl het grootschalige bouwplan Maankwartier eerder al in haar bezwaren tegen het bouwplan Schinkelpassage aangaf zelf ook grote moeite te hebben met het vinden van gebruikers terwijl Heerlen de meeste leegstand van het land kent.

Hart-Leers: ‘Wij vragen ons al jarenlang af wanneer politiek Heerlen eindelijk wakker wordt en de feiten onder ogen ziet. Wanneer wordt een punt achter grootschalige uitbreidingen gezet en bestaand Heerlen gered uit een neerwaartse spiraal? Compacte, dynamische centra is waar het om draait. Dat geldt zeker voor onze regio waarin het aantal inwoners afneemt en vergrijst. Er zijn meer dan genoeg leegstaande winkels, woningen en kantoren. Met deze feiten onder ogen moet aan oplossingen gewerkt worden. De tijd van ‘het komt allemaal vanzelf wel goed’ is al lange tijd voorbij!’

leegstand-heerlen