Wethouder verzweeg informatie over Schinkelkwadrant

Gisteravond stelde Hart-Leers vragen over het verkleinen van het plan Schinkelkwadrant. Daarbij bleek dat Heerlen hiervan al op 11 november op de hoogte was. Toen Hart-Leers op 18 november, tijdens de raadcommissievergadering RO, informeerde naar de stand van zaken Schinkelkwadrant liet de wethouder daarover echter niet los. Alles behalve een goede zaak omdat nu blijkt dat hij toen al een week op de hoogte was van het verkleinen van het bouwplan.

De bandopname van de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) van 18 november jl. is op de tijdstippen 2 uur en 6 minuten en 2 uur en 12 minuten duidelijk. Hart-Leers stelt vragen waarna de wethouder politiek Heerlen niet informeert over het feit dat het plan behoorlijk verkleind wordt.

Waarom liet het feitelijk informeren tot gisteravond op zich wachten, waarom vernam Hart-Leers de plannen tot verkleining pas donderdag jl. (27 november) uit een vakblad voor vastgoed en niet van of via de gemeente…