‘Stukken Schinkelkwadrant’ -ondanks aanstaande vergadering- nog verre van compleet

Gistermiddag, rond 13 uur, ontvingen de fractievoorzitters (het Presidium) het volgende bericht ’per mail’:

‘Beste presidiumleden,

 Bijgaand treft u de stand van zaken aan m.b.t. de stukken Schinkelkwadrant in relatie tot de commissie RO van 12 maart

 De ontbrekende stukken inzake ‘Schinkelkwadrant-Zuid 2019’ zullen uiterlijk vrijdag 6 maart as worden nagereikt. Het gaat dan om:

–      Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019

–      Exploitatieplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019

–      Nota van wijzigingen m.b.t. beide plannen.

De reden van vertraging in de aanlevering van de stukken heeft te maken met het feit dat gaandeweg de procedure is besloten tot het reduceren van het maximaal toegestane aantal woningen. Dit noodzaakt tot het aanpassen van beide planvormen met inbegrip van het actualiseren van diverse onderzoeken. Voor de aanpassing van deze stukken zijn wij grotendeels aangewezen op externe partijen.

Groet uit Heerlen,’

Volgende week donderdag staat het bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid op de raadscommissieagenda Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Enkel en alleen voor dit gewichtige agendapunt werd een extra raadcommissievergadering ingepland. Tot veler verbazing ontbreekt echter vooralsnog, onder andere, het agendastuk ‘Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019’.

Alhoewel enkele ‘omlijstende stukken’ er wel zijn is ‘het hoofdgerecht’ er nog niet. Dat terwijl al geruime tijd duidelijk is dat deze vergadering plaatsvinden zal. Iets waarbij, in deze, gistermiddag voorgaande mail verstuurd werd.

Hart-Leers deed vervolgens het voorstel om de extra RO vergadering op de reguliere RO vergaderdatum te laten plaatsvinden. Een datum die niet op de 12e maar op de 18e valt. Zo ontstaat ‘enige extra tijd’ en komt ‘politiek Heerlen’ tevens diens eigen afspraak na dat de complete vergaderstukken minimaal 7 dagen voor de vergaderdatum beschikbaar moeten zijn.

De regulier geplande RO vergaderdatum komt sowieso ‘vrij’ omdat, enigszins opzienbarend overigens, ‘geen agendapunten’ gevonden werden. Daarmee blijkt deze, ruimschoots voordien regulier ingeplande, vergaderdatum aldus volledig beschikbaar.

Een meerderheid van ‘politiek Heerlen’ trekt echter niet aan ons voorstel en ijvert, bijna koortsachtig, de datum van volgende week na. Ondanks dat ‘t te bespreken bestemmingsplan er nog niet is, de extra ingeplande vergadering gaat daar nota bene enig en alleen over, -voor hen- ‘geen probleem’.

Hart-Leers: ‘Niet alleen vinden wij het fijn -en hoogst noodzakelijk- om voldoende beschikbare tijd te hebben om (lijvige) stukken goed te kunnen bestuderen ook geldt dit zeker en vast voor ‘mensen van buiten’ die mogelijk ook geïnteresseerd zijn. Mochten ook zij de stukken pas vrijdagnamiddag inzichtelijk krijgen dan wordt de (lees/bestudeer)tijd erg krap om en stukken goed te kunnen bestuderen en hierover mogelijk ook met anderen te praten en/of te overleggen. Ook hier had een en ander, naar onze mening, professioneler gemoeten. Iets waarvoor alle kansen ruimschoots aanwezig zijn echter, helaas, -vanwege politiek onwil- ongebruikt blijven. Met de rug tegen de muur en het mes op de keel er door heen jagen lijkt ook in deze -wederom- de (gemeentelijke) insteek…’