B&W Heerlen verzoeken om bestemmingsplan Schinkelkwadrant (Zuid) van de agenda te halen

Vorige maand ging het agendapunt -tijdens de vergadering- van de raadsagenda. Nu haalt het stuk niet eens de raads- en commissievergadering. Ook dat zegt genoeg over de stand van zaken en de kwaliteit van het voorgelegde raadsvoorstel waaraan het college reeds diens goedkeuring verleende. Beter een goed doordacht stuk -waarin problematieken vooraf opgelost of weggenomen zijn- dan een stuk met vele haken en ogen waarvan de rekening zeker en vast gepresenteerd wordt.

De vraag luidt -nog steeds- of de wethouder op dit belangrijke dossier überhaupt wel op z’n plek zit. Een ‘nee’ zou daarop zomaar het antwoord kunnen zijn.

De nu geven tijd goed benutten om alsnog tot een prima voorstel te komen lijkt voor de hand liggend. Daarin meenemen dat de portefeuilles van de wethouders in die tijd wellicht ‘wat aanpassing’ behoeven -en de centrumwethouders functie zomaar door iemand anders opgepakt gaat worden- mag, wat ons betreft alles behalve uitgesloten worden.

Met het raadsvoorstel van tafel lijkt de druk op de coalitie, voorlopig, ‘van de ketel’. Bovendien is hiermee duidelijk dat de stuntellende centrumwethouder op dit dossier voorlopig ‘uitgestunteld’ is. Althans dat is de hoop die velen koesteren.

In januari volgt nader informatie. Dat Hart-Leers ook daarnaar benieuwd is staat als een paal boven water…

18-1207 Notitie voorstel IBA inzake ontwikkeling Central Park

18-1211 memo tbv gemeenteraad – nav notitie IBA SchZ2018