Politiek Heerlen: geen inspraak voor ondernemers en omwonenden ’t Loon

Posted by | February 11, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Toon van het LoonMet ‘Toon van het Loon’ (foto), de mascotte van winkelcentrum ’t Loon, voor de deur van het gemeentehuis die allervriendelijkst windmolentjes en ballonen uitdeelt gingen diverse ondernemers van winkelcentrum ‘t Loon vergezeld door omwonenden richting raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling. Met een schamele agenda, waarop amper punten stonden, werd desondanks het voorstel van Hart-Leers, een voorstel om de kwestie ’t Loon te bespreken, niet op de commissieagenda toegelaten. Reden daarvoor: Ouderenpartij Heerlen, D66, PvdA, Stadspartij Heerlen, VVD en fractie Cobbenhagen deelden de mening dat er ‘niets te melden viel’ en stemden er vandaar mee in om het punt niet, zoals door ons gewenst, op de agenda te plaatsen. De insprekers namens en voor ’t Loon, ondernemers en omwonenden, keerden -enige tijd later- onverrichter zaken huiswaarts.

‘Diep triest dat politiek Heerlen kennelijk wel over maar niet met mensen spreekt’, uit Hart-Leers allerminst enthousiast. ‘Wat is er nu mis mee om -uit de eerste hand- te horen wat zowel winkeliers als omwonenden van de hele kwestie vinden? Niets, toch? Wij vinden het van groot belang dat met name hun geluid gehoord wordt en deden vandaar het gemotiveerde voorstel om de kwestie ‘t Loon op de raadscommissieagenda te plaatsen. Dat het geluid van ’t Loon gehoord moet worden staat als een paal boven water. Vandaar publiceren we -in bijlage- de teksten die ondernemers en omwonenden vanavond door politiek Heerlen niet mochten uitspreken.’

tLoon-het komt wel goed schatje tLoon-wij zijn er nog steeds